Aktualno > Vijesti

Musa: Tijela su sve transparentnija, ali nedovoljno uključuju javnost u donošenje odluka

14.07.2017.

Građani nešto manje zahtijevaju informacije nego ranijih godina, no u svim skupinama tijela javne vlasti uočene su nepravilnosti u postupanju sa zahtjevima građana, najčešće u smislu kašnjenja u odlučivanju kao i nezakonitih odluka. I dalje je zabrinjavajuće ignoriranje zahtjeva građana za pristup informacijama, što je u 60% slučajeva razlog za podnošenje žalbe Povjereniku, stoji u izvješću Povjerenice za informiranje Anamarije Muse, predstavljenom u Saboru. 

Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa predstavila je zastupnicima Hrvatskog sabora Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2016. godini, ukratko iznijevši osnovne pokazatelje primjene Zakona i postupanja neovisnog tijela u zaštiti, praćenju i promicanju prava na pristup informacijama kao Ustavom zajamčenog prava građana, priopćeno je iz Ureda povjerenice. 

U Izvješću je detaljno analizirana ocjena stanja, a dano je i 28 preporuka obveznicima provedbe Zakona za njegovu dosljednu primjenu, sve u cilju postizanja većeg stupnja otvorenosti i transparentnosti javne vlasti.

Izvješće sadrži detaljan prikaz postupanja prema zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupanja u okviru žalbenog postupka, kao i temeljem predstavki i upita korisnika, zatim podatke o provedbi inspekcijskog nadzora i podatke vezane uz analitičko praćenje provedbe pojedinih odredbi Zakona te druge činjenice vezane uz postupanje Povjerenika za informiranje tijekom izvještajnog razdoblja, a temelji se na podacima Povjerenika i izvješćima tijela javne vlasti. Ove godine je zakonsku obvezu dostave izvješća ispunilo  81%  obveznika Zakona, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 76,41% tijela javne vlasti koliko ih je izvijestilo prošle godine.

Građani nešto manje zahtijevaju informacije nego ranijih godina, što se može tumačiti u svjetlu značajnog napretka na području proaktivne objave podataka na internetu. Na svim razinama i u svim skupinama tijela uočene su nepravilnosti u postupanju sa zahtjevima građana, najčešće u smislu kašnjenja u odlučivanju kao i nezakonitih odluka. I dalje je zabrinjavajuće ignoriranje zahtjeva građana za pristup informacijama, što je u 60% slučajeva razlog za podnošenje žalbe Povjereniku.

S obzirom na kvalitetu odluka tijela javne vlasti utvrđeno je da tijela javne vlasti neopravdano uskraćivala građanima pristup informacijama u gotovo 4 od 5 slučajeva i time onemogućavala ostvarivanje njihova Ustavom zajamčenog prava. Pri tome su se pozivala na potrebu zaštite osobnih podataka, poslovnu tajnu ili zlouporabu prava od strane građana. Stoga je većina od 635 žalbi koje su bile izjavljene Povjerenici za informiranje tijekom 2016. godine bila opravdana te je njihovo pravo zaštićeno tek po njezinoj intervenciji. 

Kritičnim je ocijenjena i slaba provedba savjetovanja s javnošću, osobito na lokalnoj razini i od strane ustanova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i slabo poznavanje obveza vezanih uz omogućavanje ponovne uporabe informacija (otvorenih podataka) te time i provedbe dijela Zakona kojim je preuzeta europska pravna stečevina. Upravo se uključivanjem javnosti u odlučivanje putem savjetovanja  te objavom otvorenih podataka otvaraju mogućnosti suradnje građana i vlasti te kvalitetnije odluke i bolji život građana.

Značajnija odstupanja od zadovoljavajuće razine transparentnosti i otvorenosti uočena su osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, dijela pravnih osoba s javnim ovlastima te trgovačkih društava u većinskom javnom vlasništvu, iako i među njima postoje primjeri dobre prakse u provedbi Zakona.

U cjelini, Povjerenik za informiranje ocjenjuje da se stanje u pogledu transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti postupno poboljšava, kako u smjeru jačanja objave informacija na Internetu, tako i u kvaliteti postupanja po zahtjevima korisnika, što je rezultat intenzivnih edukacija, inspekcijskog nadzora i objave prakse Povjerenice za informiranje, s obzirom da dovode do bolje osposobljenosti tijela javne vlasti za provedbu Zakona i veće svijesti o važnosti transparentnog i otvorenog rada. Međutim, građani i osobito novinari nedovoljno koriste svoje pravo da traže informacije, a osobito se rijetko obraćaju Povjerenici za zaštitu.

Izvješće je prethodno jednoglasno prihvaćeno na matičnom radnom tijelu Hrvatskog sabora -  Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Sažetak i cjeloviti tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostupan je za preuzimanje na ovoj poveznici, kao i na stranicama Hrvatskog sabora.

Izvor: Ured povjerenice za informiranje

Građani nešto manje zahtijevaju informacije nego ranijih godina, no u svim skupinama tijela javne vlasti uočene su nepravilnosti u postupanju sa zahtjevima građana, najčešće u smislu kašnjenja u odlučivanju kao i nezakonitih odluka. I dalje je zabrinjavajuće ignoriranje zahtjeva građana za pristup informacijama, što je u 60% slučajeva razlog za podnošenje žalbe Povjereniku, stoji u izvješću Povjerenice za informiranje Anamarije Muse, predstavljenom u Saboru. 

Povjerenica za informiranje dr.sc. Anamarija Musa predstavila je zastupnicima Hrvatskog sabora Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2016. godini, ukratko iznijevši osnovne pokazatelje primjene Zakona i postupanja neovisnog tijela u zaštiti, praćenju i promicanju prava na pristup informacijama kao Ustavom zajamčenog prava građana, priopćeno je iz Ureda povjerenice. 

U Izvješću je detaljno analizirana ocjena stanja, a dano je i 28 preporuka obveznicima provedbe Zakona za njegovu dosljednu primjenu, sve u cilju postizanja većeg stupnja otvorenosti i transparentnosti javne vlasti.

Izvješće sadrži detaljan prikaz postupanja prema zahtjevima za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupanja u okviru žalbenog postupka, kao i temeljem predstavki i upita korisnika, zatim podatke o provedbi inspekcijskog nadzora i podatke vezane uz analitičko praćenje provedbe pojedinih odredbi Zakona te druge činjenice vezane uz postupanje Povjerenika za informiranje tijekom izvještajnog razdoblja, a temelji se na podacima Povjerenika i izvješćima tijela javne vlasti. Ove godine je zakonsku obvezu dostave izvješća ispunilo  81%  obveznika Zakona, što predstavlja poboljšanje u odnosu na 76,41% tijela javne vlasti koliko ih je izvijestilo prošle godine.

Građani nešto manje zahtijevaju informacije nego ranijih godina, što se može tumačiti u svjetlu značajnog napretka na području proaktivne objave podataka na internetu. Na svim razinama i u svim skupinama tijela uočene su nepravilnosti u postupanju sa zahtjevima građana, najčešće u smislu kašnjenja u odlučivanju kao i nezakonitih odluka. I dalje je zabrinjavajuće ignoriranje zahtjeva građana za pristup informacijama, što je u 60% slučajeva razlog za podnošenje žalbe Povjereniku.

S obzirom na kvalitetu odluka tijela javne vlasti utvrđeno je da tijela javne vlasti neopravdano uskraćivala građanima pristup informacijama u gotovo 4 od 5 slučajeva i time onemogućavala ostvarivanje njihova Ustavom zajamčenog prava. Pri tome su se pozivala na potrebu zaštite osobnih podataka, poslovnu tajnu ili zlouporabu prava od strane građana. Stoga je većina od 635 žalbi koje su bile izjavljene Povjerenici za informiranje tijekom 2016. godine bila opravdana te je njihovo pravo zaštićeno tek po njezinoj intervenciji. 

Kritičnim je ocijenjena i slaba provedba savjetovanja s javnošću, osobito na lokalnoj razini i od strane ustanova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kao i slabo poznavanje obveza vezanih uz omogućavanje ponovne uporabe informacija (otvorenih podataka) te time i provedbe dijela Zakona kojim je preuzeta europska pravna stečevina. Upravo se uključivanjem javnosti u odlučivanje putem savjetovanja  te objavom otvorenih podataka otvaraju mogućnosti suradnje građana i vlasti te kvalitetnije odluke i bolji život građana.

Značajnija odstupanja od zadovoljavajuće razine transparentnosti i otvorenosti uočena su osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, dijela pravnih osoba s javnim ovlastima te trgovačkih društava u većinskom javnom vlasništvu, iako i među njima postoje primjeri dobre prakse u provedbi Zakona.

U cjelini, Povjerenik za informiranje ocjenjuje da se stanje u pogledu transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti postupno poboljšava, kako u smjeru jačanja objave informacija na Internetu, tako i u kvaliteti postupanja po zahtjevima korisnika, što je rezultat intenzivnih edukacija, inspekcijskog nadzora i objave prakse Povjerenice za informiranje, s obzirom da dovode do bolje osposobljenosti tijela javne vlasti za provedbu Zakona i veće svijesti o važnosti transparentnog i otvorenog rada. Međutim, građani i osobito novinari nedovoljno koriste svoje pravo da traže informacije, a osobito se rijetko obraćaju Povjerenici za zaštitu.

Izvješće je prethodno jednoglasno prihvaćeno na matičnom radnom tijelu Hrvatskog sabora -  Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Sažetak i cjeloviti tekst Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostupan je za preuzimanje na ovoj poveznici, kao i na stranicama Hrvatskog sabora.

Izvor: Ured povjerenice za informiranje