Aktualno > Vijesti

Musa: "Razina otvorenosti tijela javne vlasti nezadovoljavajuća"

21.04.2016.

Četvrtina tijela javne vlasti koja su dužna provoditi Zakon o pravu na pristup informacijama, nije podnijela izvješća o provedbi Zakona, dok petina tijela još nije imenovala službenika za informiranje, stoji u Izvješću povjerenice za informiranje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama u 2015. Razinu otvorenosti tijela javne vlasti Musa je ocijenila nezadovoljavajućom, a brine ju i ignoriranje zahtjeva građana, odnosno šutnja administracije, na koju se odnosi dvije trećine svih žalbi.
 

Povjerenica Anamarija Musa u izvješću navodi da je o provedbi Zakona izvjestilo 4539 od ukupno 5940 tijela javne vlasti koja su to bila dužna učiniti. Petina tijela, njih oko 1300 nije imenovalo službenika za informiranje. Iako je općenito povećan opseg objavljivanja informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, Musa upozorava na neujednačenosti u objavljivanju različitih vrsta informacija, što bi trebalo promijeniti.

Izviješća je podnijelo 76,4 posto tijela, 500 više nego godinu ranije, rekla je Musa. "Još uvijek nedostaju izvješća četvrtine tijela koja su dužna provoditi zakon, što je prilično alarmantno i ukazuje da dio tijela javne vlasti, osobito na lokalnoj razini, ustanove i trgovačka društva lokalnih jedinica, niti je upoznat s tom obavezom, niti je nastoji izvršiti", požalila se povjerenica.

Razinu otvorenosti tijela javne vlasti ocijenila je nezadovoljavajućom, a brine ju i ignoriranje zahtjeva građana, odnosno šutnja administracije, na koju se odnosi dvije trećine svih žalbi.
"Najveći razlozi za nepoštivanje zakona nalaze se u niskoj svijesti samih tijela i njihove sposobnosti da provode zakon, a relativno značajan faktor je to što građani ne poznaju svoja prava", kazala je Anamarija Musa.

Saborski klubovi pohvalili su rad povjerenice za informiranje Anamarije Muse, ali i izrazili nezadovoljstvo što se Zakon o pravu na pristup informacijama često krši, posebno na lokalnoj razini, te što četvrtina tijela javne vlasti nije povjerenici poslala izvješća o provedbi zakona.

O izvješću je trebao raspravljati Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, no rasprava nije odražana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu došlo samo 5 od 13 članova Odbora. Od članova vladajuće koalicije došli su HDZ-ovi Mikulić i Žarko Tušek, Mostov Mario Klobučić i HSLS-ov Darinko Kosor, dok je od oporbenih članova došao samo SDP-ov Davor Bernardić, a nije bilo ni zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija.

 

Izvor: Hina

Četvrtina tijela javne vlasti koja su dužna provoditi Zakon o pravu na pristup informacijama, nije podnijela izvješća o provedbi Zakona, dok petina tijela još nije imenovala službenika za informiranje, stoji u Izvješću povjerenice za informiranje o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama u 2015. Razinu otvorenosti tijela javne vlasti Musa je ocijenila nezadovoljavajućom, a brine ju i ignoriranje zahtjeva građana, odnosno šutnja administracije, na koju se odnosi dvije trećine svih žalbi.
 

Povjerenica Anamarija Musa u izvješću navodi da je o provedbi Zakona izvjestilo 4539 od ukupno 5940 tijela javne vlasti koja su to bila dužna učiniti. Petina tijela, njih oko 1300 nije imenovalo službenika za informiranje. Iako je općenito povećan opseg objavljivanja informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, Musa upozorava na neujednačenosti u objavljivanju različitih vrsta informacija, što bi trebalo promijeniti.

Izviješća je podnijelo 76,4 posto tijela, 500 više nego godinu ranije, rekla je Musa. "Još uvijek nedostaju izvješća četvrtine tijela koja su dužna provoditi zakon, što je prilično alarmantno i ukazuje da dio tijela javne vlasti, osobito na lokalnoj razini, ustanove i trgovačka društva lokalnih jedinica, niti je upoznat s tom obavezom, niti je nastoji izvršiti", požalila se povjerenica.

Razinu otvorenosti tijela javne vlasti ocijenila je nezadovoljavajućom, a brine ju i ignoriranje zahtjeva građana, odnosno šutnja administracije, na koju se odnosi dvije trećine svih žalbi.
"Najveći razlozi za nepoštivanje zakona nalaze se u niskoj svijesti samih tijela i njihove sposobnosti da provode zakon, a relativno značajan faktor je to što građani ne poznaju svoja prava", kazala je Anamarija Musa.

Saborski klubovi pohvalili su rad povjerenice za informiranje Anamarije Muse, ali i izrazili nezadovoljstvo što se Zakon o pravu na pristup informacijama često krši, posebno na lokalnoj razini, te što četvrtina tijela javne vlasti nije povjerenici poslala izvješća o provedbi zakona.

O izvješću je trebao raspravljati Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, no rasprava nije odražana zbog nedostatka kvoruma. Na sjednicu došlo samo 5 od 13 članova Odbora. Od članova vladajuće koalicije došli su HDZ-ovi Mikulić i Žarko Tušek, Mostov Mario Klobučić i HSLS-ov Darinko Kosor, dok je od oporbenih članova došao samo SDP-ov Davor Bernardić, a nije bilo ni zastupnika romske manjine Veljka Kajtazija.

 

Izvor: Hina