Aktualno > Vijesti

Mario Raguž predložen za privremenog upravitelja HRT-a

28.07.2016.

Nadzorni odbor HRT-a dostavio je Trgovačkom sudu u Zagrebu prijedlog da se Mario Raguž, predstavnik radnika u NO-u postavi za privremenog upravitelja nakon što sadašnjem vršitelju dužnosti glavnog ravnatelja Siniši Kovačiću početkom rujna istekne šestomjesečni mandat na koji ga je Hrvatski sabor imenovao u ožujku.

Odobrenje i suglasnost za takav prijedlog dali su svi članovi NO-a te su o tome sastavili pisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika, koje su dostavljene sudu, stoji se u priopćenju NO-a HRT-a.

U priopćenju ističu da je podnošenje prijedloga uslijedilo nakon što je NO HRT-a 21. srpnja zaprimio rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, kojim je se pozvan da u svojstvu podnositelja zahtjeva, predloži privremenog upravitelja te da sudu dostavi potvrdu o nekažnjavanju za tu osobu, njen ovjereni potpis te izjavu o prihvaćanju postavljenja na dužnost privremenog upravitelja HRT-a.

Za vrijeme obavljanja dužnosti privremenog upravitelja Raguž ne bi mogao biti član NO-a pa je sudu dostavljena i odgovarajuća Ragužova ovjerena izjava kao predloženog privremenog upravitelja.

"Radnici HRT-a poklonili su svoje povjerenje Mariju Ragužu kada su ga birali za svoga predstavnika u Nadzorni odbor HRT-a, a Nadzorni odbor HRT-a daje povjerenje svom članu da za vrijeme do imenovanja novog glavnog ravnatelja, obavlja dužnost privremenog upravitelja HRT-a, jer je temeljem svog dosadašnjeg rada u Nadzornom odboru dobro upoznat s programskom, poslovnom i financijskom situacijom HRT-a i svim neodložnim poslovima koje je potrebno obaviti te u tome ima nepodijeljenu podršku svih članova Nadzornog odbora HRT-a" , navodi se u priopćenju.

Upitne ustavne i zakonske ovlasti tehničke Vlade

NO je reagirao i na nedavno pokrenuto savjetovanje o donošenju uredbe kojom bi tehnička vlada, temeljem Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, mijenjala odredbe Zakona o HRT-u ili kojima bi tehnička Vlada preuzela ovlast Sabora o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a.

NO je zatražio da "takve uredbe sud ne primjenjuje zbog upitne ustavne i zakonske ovlasti tehničke Vlade za njihovo donošenje, obzirom na iskazano joj nepovjerenje Hrvatskoga sabora, nego da sukladno članku 37. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske bez odgađanja zatraži od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti i zakonitosti tako donesenih uredbi, a pitanje privremenog upravitelja HRT-a riješi sukladno prijedlogu Nadzornog odbora i odredbama važećih zakona Republike Hrvatske."

Podsjećaju da je 1. listopada 2015. stupio na snagu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora te da prema odredbi članka 88. stavka 3. Ustava sve uredbe koje Vlada donese temeljem tog Zakona prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, dakle 30. rujna 2016.

"Razvidno je da nema nikakvog opravdanog razloga za donošenje uredbi koje bi bile primjenljive svega 25 dana, a osobito s obzirom na ustavnu i zakonsku upitnost ovlasti tehničke Vlade da se koristi ovlastima Hrvatskoga sabora koji joj je izglasao nepovjerenje" ističu u priopćenu.

Ponavljaju u da je temeljem Zakona o HRT-u, dužan nadzorom osigurati upravljanje sredstvima za rad HRT-a pažnjom dobrog gospodarstvenika te provoditi nadzor poslovanja HRT-a i usklađenost tog poslovanja sa zakonima.

"Hrvatska radiotelevizija, sukladno članku 1. stavku 4. Zakona o HRT-u, trebala bi u obavljanju svoje djelatnosti biti neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju pa i onom tehničke Vlade, o čemu će Nadzorni odbor HRT-a brinuti posebnom pažnjom, uključujući i brigu o zakonitom vođenju postupka radi postavljanja privremenog upravitelja HRT-a, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, te je u tom pogledu Nadzorni odbor zatražio od Suda zaštitu Hrvatske radiotelevizije od svih političkih utjecaja i pritisaka tijekom vođenja tog postupka" zaključuje se u priopćenju NO-a.

Mario Raguž, od travnja ove godine v.d. rukovoditelja Produkcijskih odjela HRT-a, dugogodišnji je urednik i voditelj emisija na HTV-u gdje je od 2012. bio i urednik religijskog programa. Između ostaloga, bio je urednik HRT-ova projekta "Papa u Hrvatskoj 2011.", v.d urednik Obrazovnog programa HTV-a i Programa religijske kulture HTV-a. Raguž je kao novinar objavio i više stotina izvješća i reportaža za televizijske emisije Informativnog programa, radio je u desku Informativnog programa te uređivao i vodio vijesti. Između ostaloga, autor je i humoristične TV serije "Naši i vaši", koja je nakon nekoliko izvedbi na Hrvatskom radiju, prilagođena za televiziju i emitirana na HTV-u te je u vrijeme emitiranja bila najgledanija HTV-ova emisija.

Izvor: Hina

Nadzorni odbor HRT-a dostavio je Trgovačkom sudu u Zagrebu prijedlog da se Mario Raguž, predstavnik radnika u NO-u postavi za privremenog upravitelja nakon što sadašnjem vršitelju dužnosti glavnog ravnatelja Siniši Kovačiću početkom rujna istekne šestomjesečni mandat na koji ga je Hrvatski sabor imenovao u ožujku.

Odobrenje i suglasnost za takav prijedlog dali su svi članovi NO-a te su o tome sastavili pisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika, koje su dostavljene sudu, stoji se u priopćenju NO-a HRT-a.

U priopćenju ističu da je podnošenje prijedloga uslijedilo nakon što je NO HRT-a 21. srpnja zaprimio rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu, kojim je se pozvan da u svojstvu podnositelja zahtjeva, predloži privremenog upravitelja te da sudu dostavi potvrdu o nekažnjavanju za tu osobu, njen ovjereni potpis te izjavu o prihvaćanju postavljenja na dužnost privremenog upravitelja HRT-a.

Za vrijeme obavljanja dužnosti privremenog upravitelja Raguž ne bi mogao biti član NO-a pa je sudu dostavljena i odgovarajuća Ragužova ovjerena izjava kao predloženog privremenog upravitelja.

"Radnici HRT-a poklonili su svoje povjerenje Mariju Ragužu kada su ga birali za svoga predstavnika u Nadzorni odbor HRT-a, a Nadzorni odbor HRT-a daje povjerenje svom članu da za vrijeme do imenovanja novog glavnog ravnatelja, obavlja dužnost privremenog upravitelja HRT-a, jer je temeljem svog dosadašnjeg rada u Nadzornom odboru dobro upoznat s programskom, poslovnom i financijskom situacijom HRT-a i svim neodložnim poslovima koje je potrebno obaviti te u tome ima nepodijeljenu podršku svih članova Nadzornog odbora HRT-a" , navodi se u priopćenju.

Upitne ustavne i zakonske ovlasti tehničke Vlade

NO je reagirao i na nedavno pokrenuto savjetovanje o donošenju uredbe kojom bi tehnička vlada, temeljem Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, mijenjala odredbe Zakona o HRT-u ili kojima bi tehnička Vlada preuzela ovlast Sabora o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja HRT-a.

NO je zatražio da "takve uredbe sud ne primjenjuje zbog upitne ustavne i zakonske ovlasti tehničke Vlade za njihovo donošenje, obzirom na iskazano joj nepovjerenje Hrvatskoga sabora, nego da sukladno članku 37. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske bez odgađanja zatraži od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti i zakonitosti tako donesenih uredbi, a pitanje privremenog upravitelja HRT-a riješi sukladno prijedlogu Nadzornog odbora i odredbama važećih zakona Republike Hrvatske."

Podsjećaju da je 1. listopada 2015. stupio na snagu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora te da prema odredbi članka 88. stavka 3. Ustava sve uredbe koje Vlada donese temeljem tog Zakona prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, dakle 30. rujna 2016.

"Razvidno je da nema nikakvog opravdanog razloga za donošenje uredbi koje bi bile primjenljive svega 25 dana, a osobito s obzirom na ustavnu i zakonsku upitnost ovlasti tehničke Vlade da se koristi ovlastima Hrvatskoga sabora koji joj je izglasao nepovjerenje" ističu u priopćenu.

Ponavljaju u da je temeljem Zakona o HRT-u, dužan nadzorom osigurati upravljanje sredstvima za rad HRT-a pažnjom dobrog gospodarstvenika te provoditi nadzor poslovanja HRT-a i usklađenost tog poslovanja sa zakonima.

"Hrvatska radiotelevizija, sukladno članku 1. stavku 4. Zakona o HRT-u, trebala bi u obavljanju svoje djelatnosti biti neovisna o bilo kakvom političkom utjecaju pa i onom tehničke Vlade, o čemu će Nadzorni odbor HRT-a brinuti posebnom pažnjom, uključujući i brigu o zakonitom vođenju postupka radi postavljanja privremenog upravitelja HRT-a, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, te je u tom pogledu Nadzorni odbor zatražio od Suda zaštitu Hrvatske radiotelevizije od svih političkih utjecaja i pritisaka tijekom vođenja tog postupka" zaključuje se u priopćenju NO-a.

Mario Raguž, od travnja ove godine v.d. rukovoditelja Produkcijskih odjela HRT-a, dugogodišnji je urednik i voditelj emisija na HTV-u gdje je od 2012. bio i urednik religijskog programa. Između ostaloga, bio je urednik HRT-ova projekta "Papa u Hrvatskoj 2011.", v.d urednik Obrazovnog programa HTV-a i Programa religijske kulture HTV-a. Raguž je kao novinar objavio i više stotina izvješća i reportaža za televizijske emisije Informativnog programa, radio je u desku Informativnog programa te uređivao i vodio vijesti. Između ostaloga, autor je i humoristične TV serije "Naši i vaši", koja je nakon nekoliko izvedbi na Hrvatskom radiju, prilagođena za televiziju i emitirana na HTV-u te je u vrijeme emitiranja bila najgledanija HTV-ova emisija.

Izvor: Hina