Aktualno > Vijesti

Mali vjerovnik Slobodne Dalmacije traži poništenje Hanžekovićeve ponude za pet posto dionica

21.03.2016.

Upravni sud u Zagrebu zaprimio je tužbu malog vjerovnika Slobodne Dalmacije Hrvoja Šimića kojom se od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga traži poništenje odluke o odobrenju ponude Marijana Hanžekovića za preuzimanje oko pet posto dionica te izdavačke kuće zbog povrede upravnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

U tužbi je zatraženo i saslušanje sadašnjeg i bivšeg većinskog vlasnika Europapress Holdinga Marijana Hanžekovića i Ninoslava Pavića zbog navodno spornih okolnosti u procesu preuzimanja Slobodne Dalmacije.

Šimić, kako doznaje Hina, tvrdi da je Hanfa o prihvaćanju Hanžekovićeve ponude nije obavijestila ostale stranke u upravnom postupka čime im je bilo povrijeđeno pravo sudjelovanja prema Zakonu o upravnom postupku.

Osim toga, u tužbi stoji i da je Hanfa propustila utvrditi pravi datum kada je nastala obveza za preuzimanje dionica Slobodne Dalmacije te da je Hanžeković prešutio bitne činjenice vezane za određivanje roka nastanka obaveza. Navodi se da je rok za to bio najkasnije do 14. siječnja 2014. kada je Hanžeković s Pavićem zaključio ugovor pod nazivom "Odnosi članova društva EPH nakon provedbe predstečajne nagodbe" koji je, po tužiteljevim tvrdnjama, bio posljedica prethodnih dogovora i usuglašavanja.

Tužitelj spornim smatra i utvrđivanje da je Ninoslav Pavić jedini imatelj poslovnih udjela u društvu Com.Com koje je držalo 50 posto udjela u EPH-u, medijskom holdingu s 95,46 posto temeljnog kapitala Slobodne Dalmacije, jer se pred Trgovačkim sudom vode parnice kojima se pobijaju odluke glavne skupštine SD kojim se preuzimanje dopustilo EPH-u, tada još u većinskom vlasništvu Ninoslava Pavića i njemačkog WAZ-a.

Tužba je uslijedila nakon što je Hanfa početkom mjeseca Hanžekoviću odobrila ponudu za preuzimanje SD-a kojom će se dioničarima s manje od pet posto udjela te nakladničke kuće ponuditi 16,5 kuna po dionici.

U rješenju je stajalo da Hanžeković i osobe koje s njime posluju zajednički drže 4.984.120 dionica ili više od 95 posto temeljnog kapitala od 365,4 milijuna kuna, prema podacima iz sudskog registra. Hanfa je isticala i da tržišna cijena dionice Slobodne

Dalmacije iznosi 33 kune, ali i da se od Hanžekovićeva preuzimanja dionicama SD-a slabo trgovalo.

Hanfa je još u rujnu prošle godine Hanžekoviću naložila, da u roku od trideset dana podnese zahtjev za preuzimanje Slobodne Dalmacije, a nalog je uslijedio nakon što je Hanžeković u studenom 2014. pozvan da dostavi očitovanje o tome koliki udjel u temeljnom kapitalu društva EPH drži te zašto, prema Zakonu u preuzimanju dioničkih društava, nije dao očitovanje o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje SD-a.

U prosincu te godine Hanfa je zaprimila Hanžekovićevo očitovanje, a potom i dopune očitovanja u kojem se pozivao na korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Hanžeković se pozivao na zakonsku odredbu da se izuzetak primjenjuje i u slučaju posrednog stjecanja dionica, odnosno kada predstečajni dužnik ima u vlasništvu više od 25 posto dionica društva na koje se primjenjuju odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako stjecatelj u tom slučaju ne bi morao angažirati dodatna financijska sredstva radi naplate svojih potraživanja prema predstečajnom dužniku. Pozivao se i na odredbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojoj stjecatelji koji dionice dužnika steknu u postupku predstečajne nagodbe nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Nakon Hanfinog naloga Hanžeković je ipak predao zahtjev za preuzimanje pa je za preostale dionice na posebnom računu morao osigurati više od 3,9 milijuna kuna.

 

Izvor: Hina

Upravni sud u Zagrebu zaprimio je tužbu malog vjerovnika Slobodne Dalmacije Hrvoja Šimića kojom se od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga traži poništenje odluke o odobrenju ponude Marijana Hanžekovića za preuzimanje oko pet posto dionica te izdavačke kuće zbog povrede upravnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

U tužbi je zatraženo i saslušanje sadašnjeg i bivšeg većinskog vlasnika Europapress Holdinga Marijana Hanžekovića i Ninoslava Pavića zbog navodno spornih okolnosti u procesu preuzimanja Slobodne Dalmacije.

Šimić, kako doznaje Hina, tvrdi da je Hanfa o prihvaćanju Hanžekovićeve ponude nije obavijestila ostale stranke u upravnom postupka čime im je bilo povrijeđeno pravo sudjelovanja prema Zakonu o upravnom postupku.

Osim toga, u tužbi stoji i da je Hanfa propustila utvrditi pravi datum kada je nastala obveza za preuzimanje dionica Slobodne Dalmacije te da je Hanžeković prešutio bitne činjenice vezane za određivanje roka nastanka obaveza. Navodi se da je rok za to bio najkasnije do 14. siječnja 2014. kada je Hanžeković s Pavićem zaključio ugovor pod nazivom "Odnosi članova društva EPH nakon provedbe predstečajne nagodbe" koji je, po tužiteljevim tvrdnjama, bio posljedica prethodnih dogovora i usuglašavanja.

Tužitelj spornim smatra i utvrđivanje da je Ninoslav Pavić jedini imatelj poslovnih udjela u društvu Com.Com koje je držalo 50 posto udjela u EPH-u, medijskom holdingu s 95,46 posto temeljnog kapitala Slobodne Dalmacije, jer se pred Trgovačkim sudom vode parnice kojima se pobijaju odluke glavne skupštine SD kojim se preuzimanje dopustilo EPH-u, tada još u većinskom vlasništvu Ninoslava Pavića i njemačkog WAZ-a.

Tužba je uslijedila nakon što je Hanfa početkom mjeseca Hanžekoviću odobrila ponudu za preuzimanje SD-a kojom će se dioničarima s manje od pet posto udjela te nakladničke kuće ponuditi 16,5 kuna po dionici.

U rješenju je stajalo da Hanžeković i osobe koje s njime posluju zajednički drže 4.984.120 dionica ili više od 95 posto temeljnog kapitala od 365,4 milijuna kuna, prema podacima iz sudskog registra. Hanfa je isticala i da tržišna cijena dionice Slobodne

Dalmacije iznosi 33 kune, ali i da se od Hanžekovićeva preuzimanja dionicama SD-a slabo trgovalo.

Hanfa je još u rujnu prošle godine Hanžekoviću naložila, da u roku od trideset dana podnese zahtjev za preuzimanje Slobodne Dalmacije, a nalog je uslijedio nakon što je Hanžeković u studenom 2014. pozvan da dostavi očitovanje o tome koliki udjel u temeljnom kapitalu društva EPH drži te zašto, prema Zakonu u preuzimanju dioničkih društava, nije dao očitovanje o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje SD-a.

U prosincu te godine Hanfa je zaprimila Hanžekovićevo očitovanje, a potom i dopune očitovanja u kojem se pozivao na korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Hanžeković se pozivao na zakonsku odredbu da se izuzetak primjenjuje i u slučaju posrednog stjecanja dionica, odnosno kada predstečajni dužnik ima u vlasništvu više od 25 posto dionica društva na koje se primjenjuju odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako stjecatelj u tom slučaju ne bi morao angažirati dodatna financijska sredstva radi naplate svojih potraživanja prema predstečajnom dužniku. Pozivao se i na odredbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojoj stjecatelji koji dionice dužnika steknu u postupku predstečajne nagodbe nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Nakon Hanfinog naloga Hanžeković je ipak predao zahtjev za preuzimanje pa je za preostale dionice na posebnom računu morao osigurati više od 3,9 milijuna kuna.

 

Izvor: Hina