Aktualno > Vijesti

Kampanja za kvalitetnu informaciju

22.10.2020.

Europsko vijeća za medije koje čini dio projekta 'Medijska vijeća u digitalno doba' pokrenulo je  internetsku kampanju s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o svom radu. Naziv kampanje je " Ako želite informacije o etičkoj kvaliteti, surađujte s nama!"  Ideja je da vijeća za tisak trebaju raditi zajedno s javnošću i novinarima kako bi poboljšali kvalitetu informacija, navodi se u priopćenju Europske federacije novinara (EFJ-a). 

Ova kampanja podsjeća na ključnu ulogu Vijeća za medije u obrani slobodnih, neovisnih i pouzdanih informacija.

Europski promotivni video koji sufinancira Europska komisija uz potporu Conseil de deontologie journalistique (CDJ - Belgija),pokrenula su europska vijeća za medije i njihove partnerske organizacije. U priopćenju se podsjeća na ulogu i značenje ovih tijela često nepoznatih široj javnosti, ukazujući na jednu ključnu poruku: ako želite informacije o etičkoj kvaliteti, surađujte s nama, stoji u priopćenju Vijeća.

-U vrijeme kada informacije dolaze iz raznih izvora, a da ne znamo možemo li se na te izvore osloniti ili ne i u vrijeme kada je nepovjerenje u novinare postalo pravilo, Vijeća za medije glavni je alat u službi javnosti i novinara u obrani slobodnih, neovisnih i pouzdanih informacija. Vijeća za medije osiguravaju poštivanje standarda novinarske prakse. Ti se standardi, odnosno novinarske etike mogu sažeti u četiri glavna aspekta: provjerene informacije, neovisnost, odanost, poštivanje prava pojedinaca, stoji između ostalog u priopćenju te se poziva sve partnere i zainteresirane da podijele ovu kampanju na svim društvenim mrežama koristeći hashtag #PressCouncilsEU.

Više možete vidjeti na presscouncils.eu i youtube.com

 

Izvor: EFJ 

 

 

Europsko vijeća za medije koje čini dio projekta 'Medijska vijeća u digitalno doba' pokrenulo je  internetsku kampanju s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o svom radu. Naziv kampanje je " Ako želite informacije o etičkoj kvaliteti, surađujte s nama!"  Ideja je da vijeća za tisak trebaju raditi zajedno s javnošću i novinarima kako bi poboljšali kvalitetu informacija, navodi se u priopćenju Europske federacije novinara (EFJ-a). 

Ova kampanja podsjeća na ključnu ulogu Vijeća za medije u obrani slobodnih, neovisnih i pouzdanih informacija.

Europski promotivni video koji sufinancira Europska komisija uz potporu Conseil de deontologie journalistique (CDJ - Belgija),pokrenula su europska vijeća za medije i njihove partnerske organizacije. U priopćenju se podsjeća na ulogu i značenje ovih tijela često nepoznatih široj javnosti, ukazujući na jednu ključnu poruku: ako želite informacije o etičkoj kvaliteti, surađujte s nama, stoji u priopćenju Vijeća.

-U vrijeme kada informacije dolaze iz raznih izvora, a da ne znamo možemo li se na te izvore osloniti ili ne i u vrijeme kada je nepovjerenje u novinare postalo pravilo, Vijeća za medije glavni je alat u službi javnosti i novinara u obrani slobodnih, neovisnih i pouzdanih informacija. Vijeća za medije osiguravaju poštivanje standarda novinarske prakse. Ti se standardi, odnosno novinarske etike mogu sažeti u četiri glavna aspekta: provjerene informacije, neovisnost, odanost, poštivanje prava pojedinaca, stoji između ostalog u priopćenju te se poziva sve partnere i zainteresirane da podijele ovu kampanju na svim društvenim mrežama koristeći hashtag #PressCouncilsEU.

Više možete vidjeti na presscouncils.eu i youtube.com

 

Izvor: EFJ