Aktualno > Vijesti

Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama

30.04.2020.

Vijeće za elektroničke medije je donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Rok za podnošenje prijava je 22. svibnja 2020.

Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelje, koje možete preuzeti ovdje.

 

Izvor: aem.hr.

 

 

.

Vijeće za elektroničke medije je donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Rok za podnošenje prijava je 22. svibnja 2020.

Svi uvjeti za podnošenje prijava nalaze se u priloženim dokumentima, Javnom pozivu, Programu ugovaranja novinarskih radova, Uputama za prijavitelje, koje možete preuzeti ovdje.

 

Izvor: aem.hr.

 

 

.