Aktualno > Vijesti

Javna rasprava „Partnerstvo za otvorenu Hrvatsku“

30.05.2017.

Ured za udruge Vlade RH poziva predstavnike institucija i organizacija civilnoga društva te ostalu zainteresiranu javnost da se pridruže na javnoj raspravi „Partnerstvo za otvorenu Hrvatsku“ koja će se održati sutra, 31. svibnja 2017. u 9:30 u Novinarskom domu.

Cilj javne rasprave je upoznati širu javnost s međunarodnim kontekstom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, ocijeniti dosadašnji napredak Republike Hrvatske u provedbi inicijative te raspraviti smjernice za ključne mjere i aktivnosti u novom Akcijskom planu za razdoblje 2017. – 2019. godine.

U travnju je navršeno 5 godina otkako je Vlada Republike Hrvatske usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. – 2013., te se tako i aktivno uključila u provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Također, krajem veljače je navršeno 5 godina otkako je po prvi puta konstituiran Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kroz čiji sastav i djelovanje se osigurava kontinuiran dijalog državnih tijela, organizacija civilnog društva, predstavnika regionalne i lokalne samouprave, poslovnog sektora i medija o unaprjeđenju standarda otvorenosti i transparentnosti tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Trenutno je u izradi Nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2019. godine, odnosno treći po redu akcijski plan kojim se Republika Hrvatska obvezuje na provođenje aktivnosti koje doprinose povećanju otvorenosti i transparentnosti, suzbijanju korupcije, podizanju učinkovitosti javne uprave te unapređenju javnih usluga korištenjem modernih tehnologija.

Kroz provedbu prva dva akcijska plana učinjeni su znatni napori i ostvaren napredak, posebice u području prava na pristup informacijama, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te unapređenju usluga za građane uspostavom sustava e-Građani koji je i međunarodno prepoznat te mu je 2015. godine na Globalnom samitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast dodijeljena nagrada za najbolji europski projekt u području unapređenja javnih usluga.

Dolazak potvrdite na e-mail adresu: sandra.pernar@udruge.vlada.hr

Program javne rasprave možete preuzeti ovdje.

Izvor: udruge.gov.hr

Ured za udruge Vlade RH poziva predstavnike institucija i organizacija civilnoga društva te ostalu zainteresiranu javnost da se pridruže na javnoj raspravi „Partnerstvo za otvorenu Hrvatsku“ koja će se održati sutra, 31. svibnja 2017. u 9:30 u Novinarskom domu.

Cilj javne rasprave je upoznati širu javnost s međunarodnim kontekstom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, ocijeniti dosadašnji napredak Republike Hrvatske u provedbi inicijative te raspraviti smjernice za ključne mjere i aktivnosti u novom Akcijskom planu za razdoblje 2017. – 2019. godine.

U travnju je navršeno 5 godina otkako je Vlada Republike Hrvatske usvojila Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. – 2013., te se tako i aktivno uključila u provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Također, krajem veljače je navršeno 5 godina otkako je po prvi puta konstituiran Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kroz čiji sastav i djelovanje se osigurava kontinuiran dijalog državnih tijela, organizacija civilnog društva, predstavnika regionalne i lokalne samouprave, poslovnog sektora i medija o unaprjeđenju standarda otvorenosti i transparentnosti tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Trenutno je u izradi Nacrt Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2019. godine, odnosno treći po redu akcijski plan kojim se Republika Hrvatska obvezuje na provođenje aktivnosti koje doprinose povećanju otvorenosti i transparentnosti, suzbijanju korupcije, podizanju učinkovitosti javne uprave te unapređenju javnih usluga korištenjem modernih tehnologija.

Kroz provedbu prva dva akcijska plana učinjeni su znatni napori i ostvaren napredak, posebice u području prava na pristup informacijama, savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te unapređenju usluga za građane uspostavom sustava e-Građani koji je i međunarodno prepoznat te mu je 2015. godine na Globalnom samitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast dodijeljena nagrada za najbolji europski projekt u području unapređenja javnih usluga.

Dolazak potvrdite na e-mail adresu: sandra.pernar@udruge.vlada.hr

Program javne rasprave možete preuzeti ovdje.

Izvor: udruge.gov.hr