O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti

Izvještaj i statistika odluka NVČ-a od 21. travnja do 13. listopada 2016.

NOVINARSKO VIJEĆE ČASTI

Izvještaj i statistika odluka NVČ-a od 21. travnja do 13. listopada 2016.

1. Članstvo/sastav Novinarskog vijeća časti 

Od sjednice održane 12. svibnja 2016. Novinarsko vijeće časti HND-a (u nastavku NVČ) djeluje u sastavu: Verica Mađer (zamjenica predsjednika), Paulina Peko Šalja, Veronika Rešković, Davor Hrvoj, Marinko Jurasić, Gojko Marinković, Damir Pijaca, Marko Podrug, Vlado Premuž, Slobodan Vlašić i Aleksej Gotthardi-Pavlovsky (predsjednik), dok je još na sjednici održanoj 21. travnja 2016. djelovalo u prošlom sastavu, posljednjem navedenom u izvješću za prethodno razdoblje (objavljenom na http://www.hnd.hr/izvjestaj-i-statistika-od-29-svibnja-2015-do-17-ozujka-2016).

 

 

2. Odluke NVČ-a u razdoblju travanj - listopad 2016.

 

2.1 Statistika/analiza odluka NVČ-a

NVČ je u razdoblju od 21. travnja do 13. listopada 2016. održalo ukupno pet sjednica (posljednja u ovoj godini, ona od 1. prosinca 2016., ne stigne biti obrađena za ovaj izvještaj i statistiku, pa u njih ne ulazi) i na njima obradilo ukupno 33 prijave (u nekima je prijavljeno više novinara/urednika/medija odjednom).

 

Dvije su prijave odbačene zbog neutemeljenosti, odnosno pomanjkanja konkretnih navoda povreda Kodeksa časti/novinarskih normi.

U jednom je slučaju obustavljen postupak protiv jednog od dvojice prijavljenih – urednika – jer su u međuvremenu i prijavitelj i prijavljeni pristali na objavljivanje isprike. Međutim, NVČ nije primilo informaciju o tome je li isprika uistinu i objavljena, pa je dotični urednik (član HND-a) prijavljene (radijske) emisije uvjetno uvršten u ovu statistiku, u tablice 2 i 4 (u zagradi) kao da je opomenut, iako formalno nije (budući da je NVČ utvrdilo i njegovu pogrešku/odgovornost). U međuvremenu, tj. u tijeku provođenja postupka, taj je urednik istupio iz članstva u HND-u.

 

Od ukupno 31 odluke kojima je definirano postojanje ili nepostojanje povreda Kodeksa časti, odnosno novinarskih normi, na dvije su članovi Vijeća dali (ukupno) 2 izdvojena mišljenja (na 2 odluke po jedno).

 

Tablica 1: Statistika odluka NVČ-a o predmetima u kojima NIJE DOŠLO DO POVREDE Kodeksa časti/novinarskih principa i normi

novinarski rad objavljen u mediju

članovi HND-a

novinar/urednik

nisu članovi HND-a

novinar/urednik

Antenazadar.hr

 

2/0

24sata

1/0

 

HRT (HTV)

 

1/0

indeks.hr

1/0

2/1

Jutarnji list

1/1

1/0

Nacional

 

1/0

portal N1

 

1/1

Telegram

1/0

 

Večernji list

 

1/1

Ukupno

4/1

9/3
Tablica 2: Statistika odluka NVČ-a o POVREDAMA Kodeksa časti kod ČLANOVA HND-a

novinarski rad objavljen u mediju (broj odgovornih osoba ukupno) x broj prijavljenih objavljivanja ukupno

opomena novinar/urednik

 

teža opomena novinar/urednik

 

isključenje novinar/urednik

 

prekrš. članci Kodeksa

HAZUD (portal) (1) x 1

0/1

 

 

21.

HR (Radio Rijeka) (1, odn. 2) x 2

1/ (1)

 

 

13.

Telegram (1) x 3

0/1

 

 

28., 29.

Večernji list  (1) x 1

1/0

 

 

5., 12.

zadarski.hr (1) x 1

1/0

 

 

6.

 http://sdpinternetzlocin.blogspot.com                (1) x 40-ak prijavljenih članaka (2013-2016.)

 

1(autor bloga)

 

5., 6., 13.

Ukupno ( 6, odnosno 7 članova)

3/2 (3)

1/0

0

 

 

 

 
Tablica 3: Statistika odluka NVČ-a o POVREDAMA novinarskih principa i normi kod novinara/urednika koji NISU ČLANOVI HND-a

medij (broj odgovornih osoba ukupno) x broj prijavljenih objavljivanja ukupno

novinar/urednik

 

povreda novinarskih principa i normi (čl. Kodeksa, kad bi se radilo o članu HND-a)

antenazadar.hr (5) x 7 (7 prijavljenih tekstova u jednoj prijavi)

4/1

pristranost, kroz učestalost optužbi, bez dovoljno ili bez adekvatnih argumenata; izvještavanje o polemici u kojem se navode izjave samo jedne strane (čl. 5., 6. i 18.)

dubrovackidnevnik.hr (2) x 1

1/1

gruba šala – neosjetljivost prema bolesnom djetetu (Opća načela i čl.28.)

24sata.hr (2) x 2

2/0

objavljivanje identiteta maloljetne osobe (čl. 20.)

HAZUD (portal) (3) x 3

3/0

objavljivanje nepotkrijepljenih optužbi te vrijeđanje (čl. 5.i 6.)

HRsvijet.net (1) x 1

1/0

diskriminatorno etiketiranje na osnovama nacionalne i etničke pripadnosti te seksualne orijentacije (čl.13.)

Hrvatski tjednik (1)             x 1

1/0

pomanjkanje humanosti u pisanju o izbjeglicama (Opća načela)

index.hr (1) x 1

1/0

objavljivanje identiteta maloljetne osobe i objavljivanje predrasude o pripadnicama (romske) nacionalne manjine (čl.13. i 20.)

Jutarnji list (2) x 1

1/1

objavljivanje identiteta djeteta i nepotrebno objavljivanje detalja kriminalnih radnji nad djetetom (čl. 20.)

jutarnji.hr (1) x 1

1/0

objavljivanje identiteta maloljetne osobe (čl. 20.)

Objektiv (1) x 1

0/1

neobjavljivanje odgovora na upit onemogućavanje prozvane strane da odgovori (čl. 5./6.) i davanje lažne informacije o autoru članka (čl. 28).

sloboda.hr (1) x 1

0/1

neuklanjanje čitateljskih komentara koji su govor mržnje (čl. 25.)

Vinkovačka televizija (3) x 3

2/1

nereagiranje na diskriminatorni govor i povlađivanje istom; uredničko nereagiranje na ponašanje voditelja (čl.13. i 18.)

Z1 (2) x 3

1/1

nereagiranje na diskriminatorni govor (čl. 13. i 22.)

zadarski.hr (1) x 1

0/1

objavljivanje fotografija maloljetne djece (čl. 19.)

Ukupno (23)

18/8

 

 

 

Tablica 4: Statistika (ne)povreda novinarskih principa i normi s obzirom na članstvo u HND-u

 

 

članovi HND-a

novinar/urednik

nisu članovi HND-a

novinar/urednik

povrijedili Kodeks časti/novinarske norme i principe (ukupno 29, odnosno 30 )

 

     4/2(3)

 

    18/8

nisu povrijedili (ukupno 17)

      4/1

     9/3

 

NVČ je zaključilo da je od ukupnog broja prihvaćenih prijava povredu Kodeksa časti, odnosno novinarskih principa i normi počinilo ukupno 22 novinara (od kojih 4 jesu, a 18 nisu članovi HND-a) i ukupno 10, odnosno 11 urednika (od kojih 2, odnosno 3 jesu, a 3 nisu članovi HND-a). NVČ je također zaključilo da od prijava za povredu novinarskih principa i normi/Kodeksa oslobađa ukupno 13 novinara (od koji 4 jesu, a 9 nisu članovi HND-a) i ukupno 4 urednika (od kojih 1 jest, a 3 nisu članovi HND-a).

Obrađeni broj podataka u ovom razdoblju premalen je da bi se na temelju njega mogli donijeti meritorni zaključci, no generalno se može primijetiti nastavak trenda zabilježenog u prethodnom razdoblju (svibanj 2015. – ožujak 2016.) – i dalje je uvjerljivo veći broj prekršitelja novinarskih normi među onima koji nisu članovi HND-a u usporedbi s njegovim članovima. No također je primjetno da je i dalje broj novinara i urednika koji nisu, smatra NVČ, prekršili dotične norme, a nisu članovi HND-a, (uvjerljivo) veći od broja novinara i urednika koji jesu njegovi članovi.

 

 

 

Tablica 5: Ukupna statistika povreda novinarskih principa i normi prema člancima Kodeksa, tj. područjima koja pokrivaju (a prema odlukama NVČ-a)

 

ukupan broj objavljivanja s povredama (aproksimativno)

kod članova HND-a

novinar/urednik

kod nečlanova

novinar/urednik

članak Kodeksa/opis prijestupa novinarskog principa/norme

50-ak (većina kod 1 autora bloga, člana HND-a)

2/0

7/2

5 (objavljivanje točne, potpune i provjerene informacije)

50-ak (većina kod 1 autora bloga, člana HND-a)

2/0

7/2

6 (etika javne riječi i kultura dijaloga; poštovanje dostojanstva osobe s kojom se polemizira; objavljivanje svih suprotstavljenih stavova)

10

 

6/2

18 (demokratičnost i profesionalna distanca u izvještavanju o političkim temama)

5 (+ povremena kršenja kod 1 autora bloga, člana HND-a )

2/1

3/1

13 (načelo jednakosti svih građana; posebna odgovornost u izvještavanju o manjinama i komentiranju njihovih prava)

5

 

4/0

20 (neotkrivanje identiteta djece i maloljetnika uključenih u seksualno zlostavljanje)

5

0/1

0/2

28 (urednička odgovornost u opremi priloga)

3

 

1/1

22 (profesionalna distanca novinara prema temama o kojima izvještava)

3

0/1

 

29 (pravo na ispravak – urednička obveza)

2

 

3/1

Opća načela (etika javne riječi, kultura dijaloga, uvažavanje civilizacijskih dostignuća i vrijednosti)

1

 

0/1

19 (zabrana fotografiranja osoba starosti do 14 g. bez pristanka njihovih skrbnika)

1

1/0

 

12 (pravo na ispravak – novinarska obveza)

1

0/1

 

21 (novinarska obveza izbjegavanja sukoba interesa i čuvanja ugleda struke)

1

 

0/1

25 (urednička obveza uklanjanja etički i zakonski neprihvatljivih komentara publike)

 

 

Kao što je zaključeno i kod prethodne tablice, premalena je količina obrađenih prijava za donošenje meritornih zaključaka; okvirno govoreći, naslućuje se nastavak trendova povreda Kodeksa/normi novinarstva zabilježenih u izvješću za prethodno razdoblje (http://www.hnd.hr/izvjestaj-i-statistika-od-29-svibnja-2015-do-17-ožujka-2016).

 

3. Prijedlozi izmjena i dopuna Kodeksa časti hrvatskih novinara i Pravilnika o radu NVČ-a

 

Kako je rečeno i u prethodnom izvješću, NVČ je još tijekom prvog tromjesečja 2016. g. za tijela HND-a i Skupštinu pripremio Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa časti hrvatskih novinara i Pravilnika o radu NVČ-a, te i ovdje apelira da se isti konačno prouče, rasprave i izglasaju, jer bez njih će rad ovog tijela i dalje biti otežan.

Na temelju ovog izvješća ranije uočenim manjkavostima Kodeksa časti (navedenima u spomenutom Prijedlogu) mogu se pridodati i sljedeći nedostaci:

- 13. članak je previše složen (trebalo bi ga „razbiti“ na nekoliko manjih), tj. u nekim segmentima je preopćenit – primjerice, krimen novinarskog/voditeljskog nereagiranja na govor mržnje/diskriminaciju (primjerice, u radijskim i televizijskim kontakt-emisijama) nije nigdje izrijekom naveden

- 22. članak – pristranost novinara/urednika vidljiva u sveukupnosti izvještavanja o nekoj temi ili osobi (kroz više priloga) nije (izrijekom) obrađena Kodeksom

- 28. članak – nažalost, događa se čak i to da urednik javnosti da lažne podatke o autorstvu novinarskog priloga, kao i da objavi nepotpuni impresum; možda bi to ovim člankom ipak trebalo konkretnije regulirati

 

 

Aleksej Gotthardi-Pavlovsky

predsjednik Novinarskog vijeća časti HND-a

 

 

Zagreb, 26. studenoga 2016.