Novinarsko vijeće časti

Izvještaj i statistika Novinarskog vijeća časti od prosinca 2017. do studenog 2018.

Aleksej Gotthardi-Pavlovsky                                                              Zagreb, 30. studenog 2018.     

 

predsjednik Novinarskog vijeća časti HND-a

 

IZVJEŠTAJ O RADU NVČ-a U RAZDOBLJU
PROSINAC 2017. - STUDENI 2018.

1. Broj sjednica i članstvo/sastav Novinarskog vijeća časti

U razdoblju od 7.12.2017. do 8.11.2018. Novinarsko vijeće časti (u nastavku: NVČ, odnosno Vijeće) održalo je sedam sjednica.

Do sjednice održane 8.02.2018., uključujući i nju, NVČ je djelovao u sastavu: Verica Mađer (zamjenica predsjednika), Paulina Peko Šalja, Tomislav Držić, Davor Hrvoj, Marinko Jurasić, Damir Pijaca, Slobodan Vlašić, Marko Podrug, Vlado Premuž, i Aleksej Gotthardi-Pavlovsky (predsjednik). Kao jedanaesta članica, a odlukom Skupštine od prosinca 2017., na sjednici održanoj 12.04.2018., Vijeću se pridružila Ivana Radaljac Krušlin. Međutim, istog je dana, u pisanom obliku, a nezadovoljan jednom od odluka Vijeća, neopozivu ostavku na članstvo dao Slobodan Vlašić, na čije se mjesto, temeljem rang-liste s prosinačke Skupštine, u rad Vijeća, na sjednici održanoj 6.07.2018., uključio Gordan Panić, pa od onda Vijeće djeluje u sastavu:

Verica Mađer (zamjenica predsjednika), Paulina Peko Šalja, Ivana Radaljac Krušlin, Tomislav Držić, Damir Pijaca, Gordan Panić, Davor Hrvoj, Marinko Jurasić, Vlado Premuž, Marko Podrug i Aleksej Gotthardi-Pavlovsky (predsjednik).

 

2. Novi obrazac prijavnice NVČ-a

Od 9.05.2017. Vijeće radi prema novome Pravilniku, temeljem kojeg je početkom 2018. u punu funkciju stavljen i online obrazac prijavnice (na adresi https://hnd.hr/prijava-novinarskom-vijecu-casti), a u obliku kojeg je Vijeće prvu prijavu primilo već 30.01.2018. Bit će, očito, potrebno i neko vrijeme prilagodbe, budući da je Vijeće od onda ukupno 6 prijavitelja moralo uputiti da prijavu ponove kroz rečeni službeni obrazac (jer to kod prvog prijavljivanja nisu učinili). Uvijek, naravno, postoji i mogućnost da prijavitelj prijavu preda „u rukopisu”, ako, iz bilo kojeg razloga, to ne može učiniti on-line putem, međutim, prijava mora biti ispunjena prema rečenom obrascu, u smislu da prijavitelj mora ispuniti/odgovoriti na sve ondje postavljene rubrike.

 

3. Odluke NVČ-a iz razdoblja prosinac 2017. – studeni 2018.

3.1 Statistika odluka NVČ-a

 

Uvodne napomene:

Na sjednicama održanima u razdoblju 7. prosinca 2017. – 8. studenog 2018., NVČ je obradio ukupno 77 točki vezanih uz prijave (neke prijave provlačile su se kroz dvije ili više sjednica, tj. ponavljaju se unutar količine od 77 točaka), koje obuhvaćaju ukupno 21 nakladnika (što tiskanih, što elektroničkih medija/izdanja) i temeljem toga donio 29 odluka, vezano uz ukupno 31 osobu (novinara/urednika) i dva tijela HND-a - Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara, te Zbor znanstvenih novinara (tablica 1). U potonjem slučaju nije donesena odluka, već je Vijeće o njemu samo dalo svoje mišljenje (na 29. sjednici, održanoj 20.09.2018.), odn. nije donesena stegovna mjera (budući da se ista ne može primjenjivati nad tijelima HND-a).

Od ukupnog broja prijava, Vijeće ih je 16 odbacilo kao nepotpune (nisu dostavljeni potrebni podaci ili prilozi) ili neutemeljene, ili su prijavljeni prilozi u međuvremenu maknuti iz objave. Kod njih 12 zatraženo je ponavljanje prijave (zbog nepotpunosti podataka, pomanjkanja priloga, ili formalnih razloga – 6 prijava nije predano putem službenog obrasca, a u 1 je prijavljeno više novinara/nakladnika odjednom); neke su od tih prijava nakon toga uistinu i ponovljene, te su uzete u postupak i o njima su donesene odluke.

Od ukupnog broja odluka – u kojima je definirano postojanje ili ne-postojanje povreda Kodeksa časti, odn. univerzalnih novinarskih načela - na njih 3 članovi Vijeća dali su (ukupno) 3 izdvojena mišljenja (na 3 odluke po 1, pri čemu su se 2 mišljenja nisu odnosila na meritum odluka, već samo na njihove pojedine segmente, odn. formulacije).

 

 

tablica 1 – statistika odluka NVČ-a prema prijavljenim nakladnicima, s obzirom na postojanje ili nepostojanje povreda etičkih principa novinarstva, bez obzira na (ne-)članstvo prijavljenih u HND-u

 

naziv medija

ustanovljena povreda

nije ustanovljena povreda

24 sata

1

 

Bjelovarac (list)

1

 

dnevno.hr

1

 

Glas Istre (tiskano i online izdanje)

2

 

gloria.hr

1

 

hnd.hr

1 (zajedničko priopćenje  Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara, i Zbora znanstvenih novinara)

 

HRT (HTV)

1 (emisija „Dobar dan, Hrvatska”

1 (emisija „Nedjeljom u 2”)

index.hr

0

1

Jutarnji list

0

2

Međimurje (list)

3

 

Net.hr (preuzeto od Danas.hr)

1

 

Novi list

1

 

7Dnevno

1

 

Slobodna Dalmacija

0

2

slobodnalika.com

1

 

SrceTV (objedinjena odluka sa Z1)

1 (glavni urednik)

 

super1.net

1

 

034portal

1

 

telegram.hr

0

1

Večernji list

2

 

Z1 (objedinjena odluka sa Srce TV)

1 (emisija „Bujica”)

1 (glavna urednica)

ukupno nakladnika (mjesta objavljivanja):  21 (povreda utvrđena kod 17)

ukupno povreda:  22 puta

nije došlo do povrede:  8 puta

 

 

tablica 2 – statistika povreda novinarskih principa i normi, s obzirom na članstvo u HND-u

 

   

 

 

 

koliko puta prijavljen član HND-a novinar/urednik

(ukupno: 3 x novinar

4 x urednik)

koliko puta prijavljen

tko nije član HND-a

novinar/urednik

(ukupno: 19 x novinar,

8 x urednik)

povrijedili Kodeks časti/univerzalna novinarska načela ukupno:

14 x novinar

10 x urednik)

 

          

          1/4

       

 

         

          13/6

        

nisu povrijedili (ukupno:

8 x novinar 2 x urednik)

 

           2/0    

     

   

           6/2

          

 

 

tablica 3 – statistika odluka NVČ-a o povredama Kodeksa časti kod ČLANOVA HND-a

 

nakladnik (medij)

stegovna mjera opomena novinar/urednik

stegovna mjera teža opomena novinar/urednik

stegovna mjera isključenje novinar/urednik

prekršeni članci Kodeksa

24sata

0/1 (nije izrečena mjera, jer u trenutku donošenja odluke nije bilo jasno je li riječ o članu)

 

 

19. čl.

emisija „Dobar dan, Hrvatska“,HRT HTV)

0/1

 

 

5. čl.

Međimurje (list)

0/1

 

 

12. čl.

Međimurje (list)

0/1

 

 

13. čl.

Večernji list

1/0

 

 

6. čl.

ukupno (prema broju prijavljivanja)

1 x novinar

3 (odn. 4) x urednik

 

 

broj kršenja članaka

 5. čl x 1

 6.čl. X 1

12. čl. x 1

13. čl. x 1

19. čl. x 1

 

 

tablica 4 - statistika odluka NVČ-a o povredama univerzalnih novinarskih načela kod novinara/urednika koji NISU ČLANOVI HND-a

 

nakladnik (medij)

 

novinar/urednik

 

povreda univerzalnih novinarskih načela (članak Kodeksa, kad bi se radilo o članu HND-a)

Novi list

1/0

otkrivanje identiteta maloljetne osobe (19. čl.)

Net.hr

0/1

nepotrebno iznošenje detalja o slučaju koji uključuje maloljetne osobe, a kojima je otkriven identitet(čl.19.)

Z1, emisija „Bujica“, 

0/1 (urednik i voditelj)

nije se ogradio od neciviliziranih izjava gosta u emisiji (Opća načela)

SrceTV, emisija „Bujica”

0/1 (glavni urednik)

re-emitirao emisiju, bez ograđivnja od učinjenog propusta (Opća načela)

slobodnalika.com

1/0 (novinar je istodobno i glavni urednik)

nepoštivanje etike javne riječi i kulture dijaloga te neuvažavanje časti, ugleda i dostojanstva osoba o kojima piše, odn. s kojima polemizira,  (čl. 6.);

piše o sporovima u koje je osobno uključen (čl. 21.)

Večernji list

1/0

objavio tekst prije nego što su primili odgovor osoba o kojima pišu -neuvažavanje druge strane u polemici (čl. 6.)

Večernji list

1/0

jednostrano predstavljanje problema, nije predstavljena druga stranu (čl. 6.)

034 portal

1/0

objavljivanje netočne/neprovjerene informacije (5. čl.)

7dnevno (tiskano i online izdanje)

1/1

novinarka nije dala priliku drugoj strani da govori (6. čl.), a urednik je  uskratio pravo na ispravak (29. čl.)

Bjelovarac (list)

0/1 (glavna urednica)

nije poštovana obveza na objavu ispravka na istom ili jednakovrijednom mjestu medijskog prostora. (čl. 30.)

Glas Istre (tiskano i online izdanje)

1/1

novinarka jednostrano prikazala spor koji je tema članka, tj. propustila predstavljanje podataka i stavova suprotne strane u sporu  (6. čl.). Glavni urednik uskratio objavljivanje ispravka, koji mu je suprotna strana nekoliko puta uputila. (29. i 30. čl.)

Glas Istre (tiskano i online izdanje

1/0 (novinar je istodobno i glavni urednik)

polemika s negativnim navodima, a da  nije kontaktirana druga strana, odnosno osoba o kojoj se piše (6. čl.)

Međimurje (list)

1/0

objavljivanje nepotpune informacije (5.čl.)

Međimurje (list)

1/0

tendenciozno anketiranje isključivo pripadnica jedne/iste nacionalne manjine, za što nema utemeljenja u anketnom pitanju (13. čl.)

super1.net

1/0

prikriveno oglašavanje (24. /i 31./ čl.)

dnevno.hr

1/0

u temi o pravu djece na lijekove, nepotrebno i tendenciozno susjedna država izrijekom proglašena „zajedničkim neprijateljem“ te „odgovornom  za masovne zločine, genocid i etnička čišćenja“, iako o tome nema pravomoćnih sudskih odluka (Opća načela – nije poštovana etika javne riječi)

gloria.hr

1/0

prikriveno oglašavanje (24. /i 31./čl.)

ukupno (prema broju prijavljivanja)

13 x novinar

6 x urednik

broj kršenja etičkih novinarskih normi (izraženih člancima Kodeksa)

6. čl x 5

Opća načela x 3

5. čl. x 2

19. čl. x 2

21. čl. 2

24. (i 31.) čl. x 2

29. č.l x 2

30. čl. x 2

13. čl x 1

 

 

tablica 5 – ukupan broj kršenja članaka Kodeksa časti hrvatskih novinara/univerzalnih novinskih načela, kod članova HND-a i onih koji to nisu (zajedno)

 

prekršeno univerzalno novinarsko načelo

 prekršen članak Kodeksa

broj kršenja

uvažavanje ugleda i dostojanstva osobe s kojom se polemizira; predstavljanje različitih (suprotstavljenih) gledišta – obveza da se pita i „drugu stranu“ 

6 čl.

6

njegovanje kulture i etike javne riječi i uvažavanje civilizacijskih dostignuća i vrijednosti

Opća načela

3

objavljivanje točne, potpune i provjerene informacije

5. čl.

3

dobrobit djeteta nadređena javnom interesu - zabrana intervjuiranja i fotografiranja djeteta (do 14 godina) bez njegovog pristanka i nazočnosti roditelja ili skrbnika

19. čl.

3

zabrana diskriminacije (govora mržnje) na bilo kojoj osnovi 

13. čl.

2

obveza izbjegavanja sukoba interesa (kroz primanje darova, usluga, nagrada...)

21. čl.

2

novinar ne smije biti autorom oglasa i drugih propagandnih priloga

(urednička obveza nedopustivosti prepletanja i povezivanja novinarskih priloga i oglasa, odn. obveza uredničkog opremanja koje jasno i nedvojbeno odvaja oglašavanje od novinarskih priloga)

24. čl.

 

 

 

(31.čl.)

2

 urednička obveza objavljivanja ispravka netočne informacije

29. čl.

2

urednička obveza objavljivanja ispravka netočne informacije na istom ili jednakovrijednom mjestu medijskog prostora kao i  informacija na koju se ispravak odnosi

30. čl.

2

novinarska obveza objavljivanja ispravka netočne informacije, na istom ili jednakovrijednom mjestu medijskog prostora kao i  informacija na koju se ispravak odnosi

12. čl.

1

 

 

3.2 Analiza statistike odluka NVČ-a

 

Na prvi bi se pogled (tablica 5) moglo reći da su se trendovi kršenja Kodeksa časti ponešto promijenili u odnosu na prethodna razdoblja iskazana godišnjim izvješćima – prvo mjesto uvjerljivo je „preuzeo”  6. članak (uvažavanje dostojanstva osobe s kojom se polemizira; odn. obveza navođenja izjave „druge strane”, pogotovo kad se radi o optužujućim navodima), dok je 5. „pao” na drugo mjesto, a 13. na treće. No, zato se na drugo mjesto „popeo” 19. članak, tj. problem vizualnog otkrivanja identiteta djeteta, za razliku od proteklih godina, kad su kršenja 5., 6. i 13. članka osjetno prednjačila pred ostalima. Međutim, teško je govoriti o trendovima na ovako malom uzorku. Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim izvješćem, naime, stiglo je osjetno manje prijava nego li u ranijima, tj. prijave su u ovom razdoblju obuhvatile osjetno manje nakladnika/medija, kao i osoba (novinara/urednika). To, dakako, ne mora značiti da je količina kršenja etičkih normi novinarstva naglo pala, već se, jednostavno, radi o činjenici da je Vijeće primilo manje prijava negoli proteklih godina. Najvjerojatnije su tome „zaslužni” novi, konkretniji Pravilnik o radu NVČ-a, kao i uvođenje obrasca prijave, pa će, možda, tek sljedeća godina pokazati hoće li doći do „normalizacije” količine prijava, na realniju brojku. No, generalno, 6. je članak i dalje u vrhu, a Opća su načela kao i 5. čl, još uvijek „blizu” - još uvijek, čini se, najviše problema ima s etikom javne riječi i uvažavanjem civilizacijskih dostignuća u javnoj komunikaciji, kao i s temeljnim postulatom novinarskog zanata – obvezom objavljivanja točne, potpune i provjerene informacije.

 

Što se tiče omjera zastupljenosti članova HND-a i onih koji to nisu među prijavljenim novinarima i urednicima (tablica 2), on je i dalje uglavnom isti – uvjerljivo je više kršitelja etičkih normi novinarstva među onima koji nisu članovi HND-a, ali je i dalje Vijeće, kao i dosad, „od optužbi obranilo” više „ne-članova” od članova, što je i logično, budući da je općenito više prijavljeno novinara/urednika koji nisu članovi HND-a, negoli  članova (19:3 prijava novinara i 8:4 prijava urednika).  Naravno, sve to uz napomenu da su ovogodišnji rezultati temeljeni na manjoj količini prijava negoli tijekom ranijih razdoblja.

 

  1. Potrebne mjere/promjene unutar HND-a

 

Novinarsko vijeće časti nastojat će tijekom 2019., posljednje godine svojeg mandata u ovome sazivu, napraviti konačni prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa časti hrvatskih novinara, što je već jednom učinilo, na početku svojeg mandata, 2015. godine, ali se tada (kao niti dosad) rečeni prijedlog nije pojavio na dnevnom redu Skupštine. Izmjene i dopune Kodeksa časti neophodne su, budući da je aktualni - iako je u mnogim svojim dijelovima i dalje upotrebljiv - ipak u nekim segmentima previše općenit, a u nekima manjkav, odn. zastario. Bez obzira na to kad će prijedlog ući u raspravu na tijelima HND-a i na Skupštini, Vijeće će ga pripremiti, budući da je to temeljni dokument za njegove zadaće, a tako će ostati i tijekom svih sljedećih mandata ovoga tijela, no, što je najvažnije, riječ je o dokumentu/savjetniku kojeg bi se općenito trebali pridržavati svi koji se ozbiljno žele baviti novinarstvom; stoga mora ići u korak s vremenom.

 

 

Aleksej Gotthardi-Pavlovsky

predsjednik Novinarskog vijeća časti HND-a