Aktualno > Vijesti

Izložba fotografija „Šibenski amacord" Joška Čelara

11.07.2022.

U povodu 60. obljetnice novinarske i fotoreporterske karijere Joška Čelara i njegovog 90. rođendana u utorak 12. srpnja 2022. godine u šibenskoj Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić” u 11 sati se otvara izložba fotografija pod nazivom „Šibenski amacord".

Joško Čelar, doajen šibenskog i hrvatskog novinarstva, prvu je reportažu objavio u "Šibenskom listu" 1962. godine, a snima i piše i danas, s jednakim žarom i ljubavlju kao i tada.

Od 2016. godine Udruga „Volim Šibenik” digitalizirala je više od 6000 fotografija Joška Čelara snimljenih u razdoblju od 1961. do 1991. godine. Na taj je način sačuvan do sada najveći i najvrijedniji fundus povijesnih novinskih fotografija čiji je narativ pripada Šibeniku i šibenskom zavičaju. Najveći i najvažniji dio fotografskog opusa Joška Čelara nastao je šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća i to jedino je cjelovito i autentično svjedočenje o Šibeniku i Šibenčanima toga doba te posebno nastanka i razvoja modernog Šibenika što ga čini osobito vrijednim. Joškove fotografije postale se simboli Šibenika i neizbrisivi pečati šibenskog zavičajnog identiteta te će kao osobito vrijedna i značajna baština biti pohranjene i trajno čuvane u Državnom arhivu u Šibeniku.

 

Izvor: facebook.com/HNDsibesnkokninski/

 

U povodu 60. obljetnice novinarske i fotoreporterske karijere Joška Čelara i njegovog 90. rođendana u utorak 12. srpnja 2022. godine u šibenskoj Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić” u 11 sati se otvara izložba fotografija pod nazivom „Šibenski amacord".

Joško Čelar, doajen šibenskog i hrvatskog novinarstva, prvu je reportažu objavio u "Šibenskom listu" 1962. godine, a snima i piše i danas, s jednakim žarom i ljubavlju kao i tada.

Od 2016. godine Udruga „Volim Šibenik” digitalizirala je više od 6000 fotografija Joška Čelara snimljenih u razdoblju od 1961. do 1991. godine. Na taj je način sačuvan do sada najveći i najvrijedniji fundus povijesnih novinskih fotografija čiji je narativ pripada Šibeniku i šibenskom zavičaju. Najveći i najvažniji dio fotografskog opusa Joška Čelara nastao je šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća i to jedino je cjelovito i autentično svjedočenje o Šibeniku i Šibenčanima toga doba te posebno nastanka i razvoja modernog Šibenika što ga čini osobito vrijednim. Joškove fotografije postale se simboli Šibenika i neizbrisivi pečati šibenskog zavičajnog identiteta te će kao osobito vrijedna i značajna baština biti pohranjene i trajno čuvane u Državnom arhivu u Šibeniku.

 

Izvor: facebook.com/HNDsibesnkokninski/