Aktualno > Vijesti

Izabrano novo vodstvo Zbora zdravstvenih novinara

08.02.2017.

Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara HND-a održao je 2. veljače izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo zbora. Za predsjednicu izabrana je Tamara Marinković iz Hine a za zamjenicu predsjednice Diana Glavina iz Forum.tm-a. Izabran je i Izvršni odbor u koji je, uz predsjednicu i zamjenicu, izabrana Ljerka Bratonja Martinović iz Novog lista.

Skupštini je prisustvovao i predsjednik HND-a Saša Leković, a bilo je govora o radu zbora u 2016. godini, financijskom stanju te o aktivnostima u ovoj godini.

Zbor je tijekom 2016. godine bio vrlo aktivan a to potvrđuje podatak o sedam održanih edukativnih radionica koje su organizirane u suradnji sa sponzorima, na kojima je bilo govora o novim terapijama i metodama liječenja.

Zbor je već tradicionalno u lipnju bio suorganizator tečaja „Mediji i zdravlje“ u Grožnjanu s Udrugom Difrakcija, gdje novinari i zdravstveni djelatnici raspravljaju o aktualnim temama i međusobnim odnosima.

U ovoj godini cilj je nastaviti s dosadašnjim aktivnostima, uključujući i tribine o aktualnim zdravstvenih temama za širu javnost, te sudjelovati u organizaciji  tečaja u Grožnjanu.

S obzirom da Zbor, osim redovnih, ima i vanjske članove, jedan od ciljeva jest i motivirati kolegice i kolege koji prate zdravstvo i medicinu da se pridruže radu Zbora. 

Izvor: Zbor zdravstvenih novinara

Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara HND-a održao je 2. veljače izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo zbora. Za predsjednicu izabrana je Tamara Marinković iz Hine a za zamjenicu predsjednice Diana Glavina iz Forum.tm-a. Izabran je i Izvršni odbor u koji je, uz predsjednicu i zamjenicu, izabrana Ljerka Bratonja Martinović iz Novog lista.

Skupštini je prisustvovao i predsjednik HND-a Saša Leković, a bilo je govora o radu zbora u 2016. godini, financijskom stanju te o aktivnostima u ovoj godini.

Zbor je tijekom 2016. godine bio vrlo aktivan a to potvrđuje podatak o sedam održanih edukativnih radionica koje su organizirane u suradnji sa sponzorima, na kojima je bilo govora o novim terapijama i metodama liječenja.

Zbor je već tradicionalno u lipnju bio suorganizator tečaja „Mediji i zdravlje“ u Grožnjanu s Udrugom Difrakcija, gdje novinari i zdravstveni djelatnici raspravljaju o aktualnim temama i međusobnim odnosima.

U ovoj godini cilj je nastaviti s dosadašnjim aktivnostima, uključujući i tribine o aktualnim zdravstvenih temama za širu javnost, te sudjelovati u organizaciji  tečaja u Grožnjanu.

S obzirom da Zbor, osim redovnih, ima i vanjske članove, jedan od ciljeva jest i motivirati kolegice i kolege koji prate zdravstvo i medicinu da se pridruže radu Zbora. 

Izvor: Zbor zdravstvenih novinara