Aktualno > Vijesti

Ivica Buljan izabran za glavnog urednika „Novinara“ i portala hnd.hr

17.05.2017.

Za glavnog urednika strukovnog glasila Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske „Novinar“ te portala hnd.hr, čiji je nakladnik Hrvatskog novinarsko društvo, izabran je Ivica Buljan. Mandat glavnog urednika traje četiri godine.

 

Ivica Buljan već je bio glavni urednik „Novinara“ u jednom mandatu, a nakon toga, v.d. glavnog urednika „Novinara“ i portala hnd.hr.

Uređivački odbor „Novinara“, u kojem je po pet predstavnika HND-a i Sindikata novinara Hrvatske, od četiri prijavljena kandidata predložio je dva, Ivicu Buljana i Marina Bakića, a Središnji odbor je jednoglasno za glavnog urednika izabrao Ivicu Buljana. 

Ivica Buljan osnovnu školu završio je u Livnu, a srednju u Splitu - Centar za kulturu, smjer Suradnik u sredstvima javnog informiranja. Nakon srednje škole upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao i završio povijest i informatologiju- bibliotekarstvo. Tijekom srednje škole se povremeno, a na fakultetu intenzivno bavio novinarstvom. Prvi stalni posao kao novinar dobio je u Hini gdje je radio od 1991. godine. Kasnije prelazi u Feral Tribune, a od 1998. do 2010. godine radi kao urednik i novinar u Jutarnjem listu. Kao novinar pratio je politička zbivanja u Hrvatskoj, izvještavao iz Sabora, pratio rad Ministarstva obrane te se bavio temama s povijesnom tematikom pišući biografske članke i one o povijesnim zbivanjima.

Kao urednik uređivao je stranice komentara, feljtona, te je bio urednik Inozemnog izdanja Jutarnjeg lista. Autor, odnosno koautor je i tri knjige. Prve dvije objavio je Profil international: Biografija Karol Wojtyla - Papa Ivan Pavao II, i politički leksikon Duh stranaka i duše političara, koju je napisao sa kolegom Zdenkom Dukom. Zajedno sa Vladom Vurušićem napisao je i knjigu Nogomet – povijest svjetskih prvenstava, koja je izašla u izdanju Školske knjige.

HND

Za glavnog urednika strukovnog glasila Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske „Novinar“ te portala hnd.hr, čiji je nakladnik Hrvatskog novinarsko društvo, izabran je Ivica Buljan. Mandat glavnog urednika traje četiri godine.

 

Ivica Buljan već je bio glavni urednik „Novinara“ u jednom mandatu, a nakon toga, v.d. glavnog urednika „Novinara“ i portala hnd.hr.

Uređivački odbor „Novinara“, u kojem je po pet predstavnika HND-a i Sindikata novinara Hrvatske, od četiri prijavljena kandidata predložio je dva, Ivicu Buljana i Marina Bakića, a Središnji odbor je jednoglasno za glavnog urednika izabrao Ivicu Buljana. 

Ivica Buljan osnovnu školu završio je u Livnu, a srednju u Splitu - Centar za kulturu, smjer Suradnik u sredstvima javnog informiranja. Nakon srednje škole upisao je Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao i završio povijest i informatologiju- bibliotekarstvo. Tijekom srednje škole se povremeno, a na fakultetu intenzivno bavio novinarstvom. Prvi stalni posao kao novinar dobio je u Hini gdje je radio od 1991. godine. Kasnije prelazi u Feral Tribune, a od 1998. do 2010. godine radi kao urednik i novinar u Jutarnjem listu. Kao novinar pratio je politička zbivanja u Hrvatskoj, izvještavao iz Sabora, pratio rad Ministarstva obrane te se bavio temama s povijesnom tematikom pišući biografske članke i one o povijesnim zbivanjima.

Kao urednik uređivao je stranice komentara, feljtona, te je bio urednik Inozemnog izdanja Jutarnjeg lista. Autor, odnosno koautor je i tri knjige. Prve dvije objavio je Profil international: Biografija Karol Wojtyla - Papa Ivan Pavao II, i politički leksikon Duh stranaka i duše političara, koju je napisao sa kolegom Zdenkom Dukom. Zajedno sa Vladom Vurušićem napisao je i knjigu Nogomet – povijest svjetskih prvenstava, koja je izašla u izdanju Školske knjige.

HND