Aktualno > Vijesti

Istraživanje Vijeća Europe: Rastu pritisci, autocenzura i nasilje nad novinarima u Europi

21.04.2017.

Gotovo trećina ispitanika u tri godine doživjela je fizičko nasilje, rezultat je istraživanja Vijeća Europe o prijetnjama slobodi medija.

Anketa provedena na uzorku od 940 novinara iz 47 zemalja članica Vijeća Europe i Bjelorusije pokazuje da su novinari u Europi često izloženi smetnjama na poslu – uključujući nasilje, strah i samocenzuru.

Najčešći oblik nasilja, kojeg je prijavilo čak 69% novinara, je ono psihičko, koje uključuje ponižavanje, zastrašivanje, prijetnje, klevete i ogovaranje. Sljedeći najrašireniji oblik nasilja je maltretiranje internetom (cyberbullying), koje je prijavilo 53% ispitanika, a ono se najčešće pojavljuje u obliku optužbi da je osoba pristrana, napada na osobnoj razini te javnog sramoćenja i ogovaranja. Zastrašivanja od raznih zainteresiranih grupa treći su oblik nasilja kojeg je prijavilo 50% ispitanika, a slijede prijetnje (46%), zastrašivanje političkih grupacija (43%) te praćenje (39%).

Prema istraživanju, više od polovice zemalja članica Vijeća Europe nema osiguranu dostatnu zaštitu novinara od nasilja i prijetnji, a u čak 17 članica koje su nekada imale zadovoljavajuće uvjete, broj napada i prijetnji na novinare se povećao.  

Studiju je naručilo Vijeće Europe, a proveli su je stručnjaci Marilyn Clark i Anna Grech sa Sveučilišta na Malti uz podršku Europske federacije novinara (EFJ) i organizacija Index on Censorship, International News Safety Institute te Reporters without Borders.

Anketa je provođena od travnja do srpnja 2016. pomoću anonimnog upitnika na pet jezika; anketirani su uglavnom novinari-članovi najjačih organizacija koje se bave slobodom novinara i izražavanja. Cilj je bio pridonijeti raspravi o tome kako se nositi s prijetnjama medijskoj slobodi koje su sve veće u Europi posljednjih godina.

Više informacija možete doznati ovdje

Pripremile: Vesna Arsovski/Ema Tarabochia

Izvor: Council of Europe

Gotovo trećina ispitanika u tri godine doživjela je fizičko nasilje, rezultat je istraživanja Vijeća Europe o prijetnjama slobodi medija.

Anketa provedena na uzorku od 940 novinara iz 47 zemalja članica Vijeća Europe i Bjelorusije pokazuje da su novinari u Europi često izloženi smetnjama na poslu – uključujući nasilje, strah i samocenzuru.

Najčešći oblik nasilja, kojeg je prijavilo čak 69% novinara, je ono psihičko, koje uključuje ponižavanje, zastrašivanje, prijetnje, klevete i ogovaranje. Sljedeći najrašireniji oblik nasilja je maltretiranje internetom (cyberbullying), koje je prijavilo 53% ispitanika, a ono se najčešće pojavljuje u obliku optužbi da je osoba pristrana, napada na osobnoj razini te javnog sramoćenja i ogovaranja. Zastrašivanja od raznih zainteresiranih grupa treći su oblik nasilja kojeg je prijavilo 50% ispitanika, a slijede prijetnje (46%), zastrašivanje političkih grupacija (43%) te praćenje (39%).

Prema istraživanju, više od polovice zemalja članica Vijeća Europe nema osiguranu dostatnu zaštitu novinara od nasilja i prijetnji, a u čak 17 članica koje su nekada imale zadovoljavajuće uvjete, broj napada i prijetnji na novinare se povećao.  

Studiju je naručilo Vijeće Europe, a proveli su je stručnjaci Marilyn Clark i Anna Grech sa Sveučilišta na Malti uz podršku Europske federacije novinara (EFJ) i organizacija Index on Censorship, International News Safety Institute te Reporters without Borders.

Anketa je provođena od travnja do srpnja 2016. pomoću anonimnog upitnika na pet jezika; anketirani su uglavnom novinari-članovi najjačih organizacija koje se bave slobodom novinara i izražavanja. Cilj je bio pridonijeti raspravi o tome kako se nositi s prijetnjama medijskoj slobodi koje su sve veće u Europi posljednjih godina.

Više informacija možete doznati ovdje

Pripremile: Vesna Arsovski/Ema Tarabochia

Izvor: Council of Europe