Aktualno > Vijesti

Ispravak informacija iz otvorenog pisma dijela zaposlenika Radija Ogulin "Radio nije politička igračka!"

17.02.2016.

Objavljujemo ispravak informacija iz otvorenog pisma dijela zaposlenika Radija Ogulin, objavljenog na elektroničkoj publikaciji hnd.hr, 14. siječnja 2016. godine, pod naslovom "Radio nije politička igračka!"

„Dana 14. siječnja 2016. godine nakladnik Hrvatsko novinarsko društvo je na internetskom portalu odnosno elektroničkoj publikaciji hnd.hr nalazećem na internetskoj adresi www.hnd.hr publicirao članak pod naslovom 'Radio nije politička igračka!' U navedenom su članku navedene netočne informacije i neistine o društvu RADIO OGULIN d.o.o. koje ispravljamo kako slijedi:

1) Temeljem čl. 456. Zakona o trgovačkim društvima Skupština RADIO OGULIN d.o.o. je 08. svibnja 2015. donijela Društveni ugovor potvrđen od Javnog bilježnika u Ogulinu OV-3482/15. Sukladno zakonito donesenom i javnobilježnički potvrđenom Društvenom ugovoru ( čl. 14-22 ), propisani su organi društva, što uključuje broj članova pojedinog od organa i njihova funkcija. Svake promjene u tom smislu donesene su na skupštini u obliku odluke, potvrđene od strane javnog bilježnika i provedene u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu.

2) i 3) Grad Ogulin je 2013. otkazao ugovor o suradnji RADIJU OGULIN d.o.o., u skladu s proračunom utvrđenim na Gradskom vijeću jer je RADIO OGULIN d.o.o. poslovao pozitivno, pa sukladno zadanom proračunu, u tom trenutku nije bilo potrebe za produljivanjem suradnje. Potpuno je autonomna odluka Grada o nastavku poslovne suradnje s RADIJEM OGULIN d.o.o., i u vidu financiranja i u vidu suradnje i emitiranja sjednica Gradskog vijeća jer ne postoji zakonska obveza grada niti županije objavljivati putem radija sjednice vijeća. Grad Ogulin je iz proračuna Radiju Ogulin u 2015. uplatio ukupno 384.263,00 kn na ime Ugovora o informiranju, pokrića gubitka iz 2014. i za opremu radija, što pokazuje brigu Grada za Radio.

4) Gospođa Mihaela Milanović Poljak, diplomirani novinar, zaposlena je kao novinar-urednik sukladno čl. 22. Društvenog ugovora, odlukom Skupštine. Okolnost nepostojanja Nadzornog odbora i sastav Uprave potpuno je pravno neodlučujuća činjenica jer niti zakonski odredbama ZTD-a niti Društvenim ugovorom nije propisano prethodno mišljenje NO prije zapošljavanja zaposlenika, a sukladno čl. 14. Društvenog ugovora predsjednik Uprave ujedno je i direktor društva i zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

5) Imenovanje gospođe Milanović Poljak predsjednicom Uprave provedeno je odlukom Skupštine, sukladno čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i gospođa Milanović Poljak za tu je funkciju ostvarila sve uvjete propisane tim zakonom i Društvenim ugovorom.

6) Društvo RADIO OGULIN d.o.o. od svog osnutka do danas posluje u skladu sa zakonom, poštujuću pri tom posebno Zakon o medijima, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu i svakog zaposlenika. Plaće zaposlenicima nisu se smanjivale niti Uprava planira otkaze ugovora o radu. Predsjednik Skupštine Društva, gospodin Jure Turković nikada nije izjavio rečenicu: " Pa zar vi ikada niste napravili nešto nezakonito?"

 

Odvjetnica Maja Salopek

Objavljujemo ispravak informacija iz otvorenog pisma dijela zaposlenika Radija Ogulin, objavljenog na elektroničkoj publikaciji hnd.hr, 14. siječnja 2016. godine, pod naslovom "Radio nije politička igračka!"

„Dana 14. siječnja 2016. godine nakladnik Hrvatsko novinarsko društvo je na internetskom portalu odnosno elektroničkoj publikaciji hnd.hr nalazećem na internetskoj adresi www.hnd.hr publicirao članak pod naslovom 'Radio nije politička igračka!' U navedenom su članku navedene netočne informacije i neistine o društvu RADIO OGULIN d.o.o. koje ispravljamo kako slijedi:

1) Temeljem čl. 456. Zakona o trgovačkim društvima Skupština RADIO OGULIN d.o.o. je 08. svibnja 2015. donijela Društveni ugovor potvrđen od Javnog bilježnika u Ogulinu OV-3482/15. Sukladno zakonito donesenom i javnobilježnički potvrđenom Društvenom ugovoru ( čl. 14-22 ), propisani su organi društva, što uključuje broj članova pojedinog od organa i njihova funkcija. Svake promjene u tom smislu donesene su na skupštini u obliku odluke, potvrđene od strane javnog bilježnika i provedene u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu.

2) i 3) Grad Ogulin je 2013. otkazao ugovor o suradnji RADIJU OGULIN d.o.o., u skladu s proračunom utvrđenim na Gradskom vijeću jer je RADIO OGULIN d.o.o. poslovao pozitivno, pa sukladno zadanom proračunu, u tom trenutku nije bilo potrebe za produljivanjem suradnje. Potpuno je autonomna odluka Grada o nastavku poslovne suradnje s RADIJEM OGULIN d.o.o., i u vidu financiranja i u vidu suradnje i emitiranja sjednica Gradskog vijeća jer ne postoji zakonska obveza grada niti županije objavljivati putem radija sjednice vijeća. Grad Ogulin je iz proračuna Radiju Ogulin u 2015. uplatio ukupno 384.263,00 kn na ime Ugovora o informiranju, pokrića gubitka iz 2014. i za opremu radija, što pokazuje brigu Grada za Radio.

4) Gospođa Mihaela Milanović Poljak, diplomirani novinar, zaposlena je kao novinar-urednik sukladno čl. 22. Društvenog ugovora, odlukom Skupštine. Okolnost nepostojanja Nadzornog odbora i sastav Uprave potpuno je pravno neodlučujuća činjenica jer niti zakonski odredbama ZTD-a niti Društvenim ugovorom nije propisano prethodno mišljenje NO prije zapošljavanja zaposlenika, a sukladno čl. 14. Društvenog ugovora predsjednik Uprave ujedno je i direktor društva i zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

5) Imenovanje gospođe Milanović Poljak predsjednicom Uprave provedeno je odlukom Skupštine, sukladno čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima i gospođa Milanović Poljak za tu je funkciju ostvarila sve uvjete propisane tim zakonom i Društvenim ugovorom.

6) Društvo RADIO OGULIN d.o.o. od svog osnutka do danas posluje u skladu sa zakonom, poštujuću pri tom posebno Zakon o medijima, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu i svakog zaposlenika. Plaće zaposlenicima nisu se smanjivale niti Uprava planira otkaze ugovora o radu. Predsjednik Skupštine Društva, gospodin Jure Turković nikada nije izjavio rečenicu: " Pa zar vi ikada niste napravili nešto nezakonito?"

 

Odvjetnica Maja Salopek