Aktualno > Regija i svijet

IFJ podržava kampanju britanskog Sindikata novinara protiv “Zakona o zabadanju nosa“

15.03.2016.

Međunarodna federacija novinara (IFJ) podržava poziv svoje članice Nacionalnog sindikata novinara UJ (NUJ UK) i Irske upućene članovima britanskog Parlamenta da glasaju protiv uvrštenja zakona o ovlaštenjima istraživača (IPB) na dnevni red diskusije 15. ožujka 2016.

NUJ navodi da zakon predstavlja oštru prijetnju novinarskim slobodama u UK budući da ruši postojeće standarde i zaštitu novinarstva sačuvane u britanskom pravnom sustavu –Zakonu o policijskoj i kriminalističkoj evidenciji i Zakonu o terorizmu.

“Pravo na zaštitu izvora prepoznaje međunarodno i europsko pravo, a Sud za ljudska prava je presudio nekoliko puta u njegovu korist smatrajući da je ono temeljni dio slobode izražavanja“, rekao je predsjednik IFJ-a  Jim Boumelha. “Upitno je je li IPB uopće u skladu s člankom 10 Europske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa zaštitom slobode izražavanja. Novinari u UK su predugo bili špijunirani i njihova komunikacija presretana, pa ovaj pokušaj zakonodavaca da potkopaju pravo na zaštitu izvora ukazuje na nesavjesnost.“

Michelle Stanistreet, glavni tajnik NUJ-a, kaže:"Ovaj je zakon prijetnja mogućnosti novinarima da obavljaju svoj posao, da jamče za svoje tekstove i za zaštitu svojih izvora. Nedostatak te sigurnosti će imati duboke posljedice na pravo javnosti u UK da bude informirana.“

Prema NUJ-u zakon ne sadrži zahtjev da novinar, medijska kuća ili drugi zakonski predstavnici budu obaviješteni kad država odluči presresti novinarevu komunikaciju ili hakirati njegovu elektroničku opremu. Sadrži i prijedlog da država ima pravo presresti i pregledati meta-podatke novinarske komunikacije te ometati rad kompjutora i druge elektroničke opreme. Štoviše, zakon ne predviđa mogućnost da se ispita ili uloži protest protiv odluke da država ima pristup novinarevoj komunikaciji, materijalima ili izvorima.

NUJ traži da se detaljno odrede zaštitni mehanizmi za izvore i zviždače te da taj postupak bude otvorena i neovisna odluka zakonodavnog tijela, a ne prijedlog zakonskog povjerenika kojeg predlaže premijer.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je dosad odbijala razmotriti ključne preporuke parlamentarnog odbora, uključivo i zajedničkog odbora oformljenog da temeljito prouči zakon koji inzistira na tome da „zaštita novinarskih privilegija mora u potpunosti bit podvrgnuta odredbama zakona."

Sindikat poziva sve svoje članove na zajedničku i usklađenu akciju kojom pozivaju sve članove Parlamenta da se usprotive tom zakonu.

Pripremila: Vesna Arsovski

Izvor: IFJ

Međunarodna federacija novinara (IFJ) podržava poziv svoje članice Nacionalnog sindikata novinara UJ (NUJ UK) i Irske upućene članovima britanskog Parlamenta da glasaju protiv uvrštenja zakona o ovlaštenjima istraživača (IPB) na dnevni red diskusije 15. ožujka 2016.

NUJ navodi da zakon predstavlja oštru prijetnju novinarskim slobodama u UK budući da ruši postojeće standarde i zaštitu novinarstva sačuvane u britanskom pravnom sustavu –Zakonu o policijskoj i kriminalističkoj evidenciji i Zakonu o terorizmu.

“Pravo na zaštitu izvora prepoznaje međunarodno i europsko pravo, a Sud za ljudska prava je presudio nekoliko puta u njegovu korist smatrajući da je ono temeljni dio slobode izražavanja“, rekao je predsjednik IFJ-a  Jim Boumelha. “Upitno je je li IPB uopće u skladu s člankom 10 Europske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa zaštitom slobode izražavanja. Novinari u UK su predugo bili špijunirani i njihova komunikacija presretana, pa ovaj pokušaj zakonodavaca da potkopaju pravo na zaštitu izvora ukazuje na nesavjesnost.“

Michelle Stanistreet, glavni tajnik NUJ-a, kaže:"Ovaj je zakon prijetnja mogućnosti novinarima da obavljaju svoj posao, da jamče za svoje tekstove i za zaštitu svojih izvora. Nedostatak te sigurnosti će imati duboke posljedice na pravo javnosti u UK da bude informirana.“

Prema NUJ-u zakon ne sadrži zahtjev da novinar, medijska kuća ili drugi zakonski predstavnici budu obaviješteni kad država odluči presresti novinarevu komunikaciju ili hakirati njegovu elektroničku opremu. Sadrži i prijedlog da država ima pravo presresti i pregledati meta-podatke novinarske komunikacije te ometati rad kompjutora i druge elektroničke opreme. Štoviše, zakon ne predviđa mogućnost da se ispita ili uloži protest protiv odluke da država ima pristup novinarevoj komunikaciji, materijalima ili izvorima.

NUJ traži da se detaljno odrede zaštitni mehanizmi za izvore i zviždače te da taj postupak bude otvorena i neovisna odluka zakonodavnog tijela, a ne prijedlog zakonskog povjerenika kojeg predlaže premijer.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je dosad odbijala razmotriti ključne preporuke parlamentarnog odbora, uključivo i zajedničkog odbora oformljenog da temeljito prouči zakon koji inzistira na tome da „zaštita novinarskih privilegija mora u potpunosti bit podvrgnuta odredbama zakona."

Sindikat poziva sve svoje članove na zajedničku i usklađenu akciju kojom pozivaju sve članove Parlamenta da se usprotive tom zakonu.

Pripremila: Vesna Arsovski

Izvor: IFJ