Iz medija

I. Kruhoberec pravomoćno oslobođen optužbe da je osramotio Univerzal i Kovačića

14.08.2018.
Link na članak

Ivicu Kruhoberca, varaždinskog novinara i urednika, drugostupanjski je Županijski sud u Karlovcu oslobodio optužbe da je osramotio tvrtku Univerzal i njenog suvlasnika Marijana Kovačića. Oni su, podsjetimo, Kruhobereca privatno tužili zbog teškog sramoćenja u produljenom trajanju zbog članaka o suspaljivanju otpada u Energani na Banfici, kao i okolnostima izbora Kovačića za predsjednika varaždinskog HDZ-a, koji su objavljeni krajem 2013. i početkom 2014. godine u Regionalnom tjedniku.

Isključena protupravnost

Prvostupanjski ga je Općinski sud u Varaždinu u listopadu 2016. oslobodio optužbe, ali su privatni tužitelji uložili žalbu na nepravomoćnu presudu. No, drugostupanjski ju je sud odbio kao neosnovanu i potvrdio pobijanu presudu.

Tužitelji su, između ostalog, u žalbi ukazali kako se u obrazloženju prvostupanjske presude navodi da je Kruhoberec svojim radnjama ostvario objektivna obilježja kaznenog djela teškog sramoćenja, ali po ocjeni toga suda nije iznio i prenio predmetne tvrdnje u namjeri da našteti časti i ugledu i teškoj sramoti već je to učinio u obavljanju novinarskog posla u javnom interesu.

Također, tužitelji smatraju da prvostupanjski sud nije savjesno ocijenio dokaze i odlučujuće činjenice koje se mogu smatrati dokazanima već je u svakome od pojedinih članaka pogrešno utvrdio sporne činjenice te na temelju obrane i analize pogrešne materijalne dokumentacije donio pogrešan zaključak o postojanju razloga isključenja protupravnosti.

- Svaki novinar u skladu s ustavnim pravom na slobodu medija i slobodu izražavanja ima pravo izraziti svoj sud, ali ne i štititi i relativizirati svoj postupak samo paušalnim i pukim pozivanjem na javni interes već stvarnim i dosljednim poštivanjem ustavnih vrijednosti i etičkih načela propisanih Kodeksom te davanjem argumentiranih tvrdnji, točnih činjenica i izraza koji čitatelju neće sugerirati nešto što bi samo po sebi ili u smislu cjeline objavljenog članka vrijeđalo ugled, čast i dostojanstvo - naveli su tužitelji.

Međutim, drugostupanjski je sud ocijenio kako je prvostupanjski sud pravilno zaključio da postoje razlozi za isključenje protupravnosti.

- Analizom opsežne obrane te dovodeći u vezu s drugim provedenim dokazima, posebice materijalnom dokumentacijom te iskazima svjedoka Stričaka i Lukića, prvostupanjski sud pravilno prihvaća te iskaze vjerodostojnim te ne nalazi nikakva motiva da bi lažno iskazivali, pa je obrana Kruhobereca prihvaćena kao uvjerljiva, životna i vjerodostojna, tim prije što nije bilo primjedbi na vjerodostojnost provedenih dokaza. Upravo temeljem takve analize svih navedenih inkriminacija, nema kaznenih djela, jer je isključena protupravnost u smislu članka 148. a Kaznenog zakona (2011.). Kruhoberec je obilježja predmetnih kaznenih djela teškog sramoćenja ostvario u javnoj informaciji u obavljanju novinarskog posla, a učinio je to u javnom interesu pri čemu see pojedinih objava članaka, te je dio informacije preuzet iz drugog tiska, a osim toga pojedine članke je objavio nakon što su pribavljeni podaci iz prekršajnih postupaka, kao i dopisa Ministarstva zaštite, okoliša i prirode i nakon što je HERA preispitala postupak privatnih tužitelja u svezi spaljivanja bio mase, te nakon što su pribavljeni određeni dopisi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te uvida u prateću dokumentaciju i dopisi Vlade, te dopisi grupe stanara Brezje i dr. - stoji u obrazloženju pravomoćne presude.

”Upozoravao javnost”

Stoga je i po mišljenju drugotupanjskog suda, navodi se u pravomoćnoj presudi, pravilan zaključak prvostupanjskog suda da iz analize opsežne dokumentacije proizlazi da je Kruhoberec u okviru novinarskog posla detaljno istraživao problematiku zbrinjavanja otpada i o tome izvještavao javnost te problematizirao određena pitanja, postavljajući upite u svojim člancima jesu li spaljivane veće količine od dozvoljenih, da li Agencija za zaštitu okoliša nije zaprimila podatke o emisijama iz energane za 2011. kao i za 2012. i da li su pribavljene dozvole za termičku obradu i slično.

- Prema tome, očito proizlazi da je nastojao upozoriti javnost na određene prikupljene informacije. Slijedom toga, prvostupanjski sud nije počinio povrede na koje se pozivaju žalitelji te je ispravno primijenjen članak 148. a Kaznenog zakona glede isključenja protupravnosti za utužena kaznena djela, kako u pogledu nepostojanja subjektivnog elementa glede namjere da bi se naškodilo časti i ugledu i teškom sramoćenju privatnih tužitelja kao i činjenici da je takva objava tih članaka bila učinjena u javnom interesu - zaključuje se u pravomoćnoj presudi kojom je inače privatnim tužiteljima ujedno naloženo da nadoknade troškove kaznenog postupka te nužne izdatke Kruhobereca i nagradu njegove braniteljice.

Autorica: Martina Pižeta