Aktualno > Vijesti

HUOJ poziva na transparentno iskazivanje angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj kampanji

20.03.2017.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) poziva sve komunikacijske stručnjake i agencije da javno objave svoj angažman u predstojećoj kampanji za lokalne izbore.

„Ključna odrednica transparentnosti angažiranja komunikacijskih stručnjaka jest javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnoga kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade“, ističe Aleksandra Kolarić, predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Javno iskazivanje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti, posebno kada komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima kao analitičari političkih i komunikacijskih procesa. Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno iskazan. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari, stranke ili nezavisni kandidati na javno očitovanje o njihovu angažmanu te objavu referenci na vlastitim mrežnim stranicama ili društvenim mrežama. Javno očitovanje o angažmanu podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću i za stručnjake koji sudjeluju u pro bono angažmanima.

Izvor: HUOJ

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) poziva sve komunikacijske stručnjake i agencije da javno objave svoj angažman u predstojećoj kampanji za lokalne izbore.

„Ključna odrednica transparentnosti angažiranja komunikacijskih stručnjaka jest javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnoga kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade“, ističe Aleksandra Kolarić, predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Javno iskazivanje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti, posebno kada komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima kao analitičari političkih i komunikacijskih procesa. Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno iskazan. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari, stranke ili nezavisni kandidati na javno očitovanje o njihovu angažmanu te objavu referenci na vlastitim mrežnim stranicama ili društvenim mrežama. Javno očitovanje o angažmanu podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću i za stručnjake koji sudjeluju u pro bono angažmanima.

Izvor: HUOJ