O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 18. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 16. ožujka 2017.

Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava vs Aleksandar Stanković

Zahtjev Hrvatskog društva za zaštitu i promicanje ljudskih prava za pokretanje postupka protiv novinara Aleksandra Stankovića, voditelja emisije HTV-a Nedjeljom u 2  od 13. studenoga 2016.

U raspravi i odlučivanju nisu sudjelovali oni članovi Novinarskog vijeća časti koji bi bili u sukobu interesa.

Aleksandar Stanković je član HND-a.

 

Zaključak

Sa četiri glasa za i dva protiv prihvaćen je zaključak da Aleksandar Stanković nije prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara.

 

Obrazloženje: Hrvatsko društvo za zaštitu i promicanje ljudskih prava prijavilo je novinara Aleksandra Stankovića da je kao voditelj emisije Nedjeljom u 2,  emitirane 13. studenog 2016. godine prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara, zato što nije reagirao na izjavu gosta Ivana Pernara. U prijavi se tvrdi kako je „Ivan Pernar ustvrdio da je Zoran Milanović zlorabio dužnost predsjednika Vlade time što je, navodno, Vladinim zrakoplovom putovao na sastanak/sastanke sa svojom ljubavnicom u Rijeci“, a na što Stanković nije reagirao. Prijavitelj smatra da je novinar morao odmah upitati ima li gost za tu svoju tvrdnju ikakve dokaze te se u ime HTV-a i u svoje ime morao odmah ograditi, a što nije učinio.

Uvidom u spornu snimku, Vijeće časti je utvrdilo da je gost navedenu izjavu izrekao kao hipotetski primjer, a ne kao tvrdnju, želeći time ilustrirati kako se protiv njega (Pernara) provodi medijska hajka s neprovjerenim informacijama, dok bi za nekog drugog - kao na primjer za predsjednika Vlade Milanovića - prvo bili traženi dokazi. Gost, dakle,  nije tvrdio da je premijer zloupotrijebio službeni avion, nego je to izrekao kao ilustraciju, pa nije bilo potrebe da voditelj na to reagira.

Zbog svega navedenog, Vijeće smatra da novinar Stanković nije prekršio Kodeks časti.