Aktualno > Vijesti

HRT ne zna tko je ukinuo emisiju Montirani proces

26.03.2016.

Spornu odluku HRT-a o ukidanju emisije Montirani proces donijelo je tijelo za koje ne postoji akt o osnivanju, propisana nadležnost, članstvo niti zapisnici, prenosi GONG, nakon što je zaprimio odgovor HRT-a na ZPPI upit o postupku donošenja odluke ukidanja emisije. 

GONG pojašnjava da je koristeći portal imamopravoznati.org, od HRT-a 21. ožujka zatražio sljedeće informacije:

1. Odluku, odnosno akt o osnivanju programskog kolegija (tijela na koje se referira priopćenje HRT od 16.03.2016.: „HRT prestaje prikazivati emisiju Montirani proces“)

2. Akt u kojem su specificirani djelokrug i ovlasti navedenog programskog kolegija

3. Popis članova/ica navedenog programskog kolegija

4. Zapisnik sastanka (sjednice) programskog kolegija na kojem su donesene odluka o neemitiranju "Montiranog procesa" u nedjelju 20.03.2016., te odluka o prestanku snimanja preostalih nastavaka “Montiranog procesa" predviđenih ugovorom.

Rješenjem s potpisom HRT-ove službenice za informiranje Janje Miličević, odbacuje se GONG-ov zahtjev s obrazloženjem da je “Hrvatska radiotelevizija utvrdila da ne posjeduje tražene informacije te da nema saznanja gdje se iste nalaze“.

U obrazloženju se citira i definicija informacije kako ju propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama: „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Izvor: gong.hr

 

Spornu odluku HRT-a o ukidanju emisije Montirani proces donijelo je tijelo za koje ne postoji akt o osnivanju, propisana nadležnost, članstvo niti zapisnici, prenosi GONG, nakon što je zaprimio odgovor HRT-a na ZPPI upit o postupku donošenja odluke ukidanja emisije. 

GONG pojašnjava da je koristeći portal imamopravoznati.org, od HRT-a 21. ožujka zatražio sljedeće informacije:

1. Odluku, odnosno akt o osnivanju programskog kolegija (tijela na koje se referira priopćenje HRT od 16.03.2016.: „HRT prestaje prikazivati emisiju Montirani proces“)

2. Akt u kojem su specificirani djelokrug i ovlasti navedenog programskog kolegija

3. Popis članova/ica navedenog programskog kolegija

4. Zapisnik sastanka (sjednice) programskog kolegija na kojem su donesene odluka o neemitiranju "Montiranog procesa" u nedjelju 20.03.2016., te odluka o prestanku snimanja preostalih nastavaka “Montiranog procesa" predviđenih ugovorom.

Rješenjem s potpisom HRT-ove službenice za informiranje Janje Miličević, odbacuje se GONG-ov zahtjev s obrazloženjem da je “Hrvatska radiotelevizija utvrdila da ne posjeduje tražene informacije te da nema saznanja gdje se iste nalaze“.

U obrazloženju se citira i definicija informacije kako ju propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama: „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Izvor: gong.hr