Aktualno > Vijesti

HND: Pozivamo na novinarsku solidarnost i kolegijalnost, na zajedničku obranu profesije i demokracije

18.12.2015.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) na svoj 105. rođendan, koji pada upravo na današnji dan, poziva sve novinarke i novinare, ali i druge medijske radnike, na solidarnost i kolegijalnost, na zajedničku obranu profesije od pritisaka kojima je cilj proizvesti autocenzuru i ušutkati slobodu izražavanja.

Hrvatsko novinarsko društvo, jedna od najstarijih profesionalnih organizacija u Hrvatskoj, koja zastupa interese 2500 svojih članova, ali i novinarki i novinara koji to još nisu, kao i cjelokupne javnosti, poziva sve da pojedinačno ulože maksimalan trud kako bi novinarsku profesiju učinili dostojanstvenijom nego što je sada i pokazali njezinu važnost u razvoju i očuvanju demokracije. Pozivamo sve novinarke i novinare, i sve odgovorne u medijima, koji poštuju profesionalna etička načela, ne stavljaju svoj svjetonazor, politička i druga uvjerenja ispred profesije, koji služe javnosti a ne interesima oglašivača, da nam se pridruže u nastojanju da zaštitimo slobodu misli i izražavanja.

Čitajući danas riječi prvog predsjednika HND-a Milana Grlovića na toj osnivačkoj skupštini 18. prosinca 1910. godine, na kojoj se okupilo tridesetak novinara i književnika, među kojima su bili Marija Jurić Zagorka, A.G. Matoš, Milivoj Dežman, Juraj Biankini, moglo bi se činiti da se u ovih 105 godina ništa nije promijenilo. "Sve naše institucije nastale su pomoću štampe, njezinim žrtvama i marom – a za to ima štampa pravo, da na uzvrat zatraži od njih, neka je zanemare, neka ju oslobode. Da uzmogne vršiti svoju uzvišenu misiju u narodu, štampa mora biti neodvisna, ona mora biti poštena, da bude ugledna, a mora biti složna, da bude jaka i uplivna", govorio jetada Grlović, a njegove riječi odjekuju već 105 godina.

HND, koji je više od dva desetljeća i član Međunarodne i Europske federacije novinara (IFJ/EFJ), izuzetno je ponosan što je njegovo vodstvo, nakon prvih demokratskih izbora te 1990. godine, Deklaracijom donesenom na Skupštini proglasilo ništavnima odluke Suda časti za novinare koji su iz političkih razloga tijekom povijesti bili isključivani iz novinarske organizacije.

Ciljevi Hrvatskog novinarskog društva - ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja, promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu, kao i prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima, čuvanje ugleda i dostojanstva profesije, zaštita novinara od samovolje izdavača - dobili su ove godine i konkretnu organizacijsku i stručnu potporu.

Osnutkom Centra za zaštitu slobode izražavanja, u kojemu svakodnevno dežura tridesetak odvjetnika koji su odlučili pomoći novinarima, često ostavljenima na cjedilu i prepuštenima samima sebi da pred sudovima dokazuju nevinost, nerijetko suočenima s visokim novčanim kaznama koje moraju sami plaćati zbog toga što su objavili vlastito mišljenje, pa čak i dokazive činjenice, HND poručuje svima da nema predaje kada je riječ o borbi za slobode i demokraciju.

Pozivamo zato sve novinarke i novinare da nam se pridruže kako bismo se zajedno suprotstavili svima onima koji u novinarstvu vide platformu za realizaciju svojih privatnih, netransparentnih interesa, i pokazali im da je poslanje novinara čuvati demokraciju, da je novinarstvo javno dobro, stoji u priopćenju koje potpisuje Saša Leković, predsjednik HND-a.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) na svoj 105. rođendan, koji pada upravo na današnji dan, poziva sve novinarke i novinare, ali i druge medijske radnike, na solidarnost i kolegijalnost, na zajedničku obranu profesije od pritisaka kojima je cilj proizvesti autocenzuru i ušutkati slobodu izražavanja.

Hrvatsko novinarsko društvo, jedna od najstarijih profesionalnih organizacija u Hrvatskoj, koja zastupa interese 2500 svojih članova, ali i novinarki i novinara koji to još nisu, kao i cjelokupne javnosti, poziva sve da pojedinačno ulože maksimalan trud kako bi novinarsku profesiju učinili dostojanstvenijom nego što je sada i pokazali njezinu važnost u razvoju i očuvanju demokracije. Pozivamo sve novinarke i novinare, i sve odgovorne u medijima, koji poštuju profesionalna etička načela, ne stavljaju svoj svjetonazor, politička i druga uvjerenja ispred profesije, koji služe javnosti a ne interesima oglašivača, da nam se pridruže u nastojanju da zaštitimo slobodu misli i izražavanja.

Čitajući danas riječi prvog predsjednika HND-a Milana Grlovića na toj osnivačkoj skupštini 18. prosinca 1910. godine, na kojoj se okupilo tridesetak novinara i književnika, među kojima su bili Marija Jurić Zagorka, A.G. Matoš, Milivoj Dežman, Juraj Biankini, moglo bi se činiti da se u ovih 105 godina ništa nije promijenilo. "Sve naše institucije nastale su pomoću štampe, njezinim žrtvama i marom – a za to ima štampa pravo, da na uzvrat zatraži od njih, neka je zanemare, neka ju oslobode. Da uzmogne vršiti svoju uzvišenu misiju u narodu, štampa mora biti neodvisna, ona mora biti poštena, da bude ugledna, a mora biti složna, da bude jaka i uplivna", govorio jetada Grlović, a njegove riječi odjekuju već 105 godina.

HND, koji je više od dva desetljeća i član Međunarodne i Europske federacije novinara (IFJ/EFJ), izuzetno je ponosan što je njegovo vodstvo, nakon prvih demokratskih izbora te 1990. godine, Deklaracijom donesenom na Skupštini proglasilo ništavnima odluke Suda časti za novinare koji su iz političkih razloga tijekom povijesti bili isključivani iz novinarske organizacije.

Ciljevi Hrvatskog novinarskog društva - ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja, promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu, kao i prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima, čuvanje ugleda i dostojanstva profesije, zaštita novinara od samovolje izdavača - dobili su ove godine i konkretnu organizacijsku i stručnu potporu.

Osnutkom Centra za zaštitu slobode izražavanja, u kojemu svakodnevno dežura tridesetak odvjetnika koji su odlučili pomoći novinarima, često ostavljenima na cjedilu i prepuštenima samima sebi da pred sudovima dokazuju nevinost, nerijetko suočenima s visokim novčanim kaznama koje moraju sami plaćati zbog toga što su objavili vlastito mišljenje, pa čak i dokazive činjenice, HND poručuje svima da nema predaje kada je riječ o borbi za slobode i demokraciju.

Pozivamo zato sve novinarke i novinare da nam se pridruže kako bismo se zajedno suprotstavili svima onima koji u novinarstvu vide platformu za realizaciju svojih privatnih, netransparentnih interesa, i pokazali im da je poslanje novinara čuvati demokraciju, da je novinarstvo javno dobro, stoji u priopćenju koje potpisuje Saša Leković, predsjednik HND-a.