Priopćenja

HND: Jasno definirati kriterije za dodjelu proračunskih sredstava medijima

06.12.2021.

Grad Pula u prijedlogu proračuna za 2022. godinu navodi kratke i površne smjernice na osnovu kojih će se u budućnosti dodjeljivati proračunska sredstva zainteresiranim lokalnim medijima na osnovu planiranih natječaja, koje će provoditi novoformirano gradsko Povjerenstvo za financiranje medija. Nedostatak preciznih kriterija po kojima Grad planira sredstva putem natječaja preraspodijeliti medijima zbunjuje i unosi sumnju. Tim više što je upravo Grad Pula na nacionalnoj razini odnedavno prepoznat kao jedan od pionira promjene sustava sufinanciranja lokalnih medija, a nova gradska uprava podržala je i kampanju Hrvatskog novinarskog društva (HND) i Sindikata novinara Hrvatske (SNH) "Lokalni mediji građanima, a ne šerifima".

Iako su predstavnici vlasti u Gradu Puli i tijekom svojih predizbornih kampanja na zadnjim lokalnim izborima otvoreno i  oštro upozoravali da lokalni mediji nisu slobodni, s obzirom na to da snažno ovise o sufinanciranju iz jedinica lokalne samouprave - čime se njihova objektivnost, kritičnost i nepristranost drastično umanjuje - upozoravajući da takvu lošu praksu treba mijenjati,  iz  aktualnog prijedloga proračuna vidljivo je da najavljivane i planirane promjene nisu  provedene.  Ako je suditi po prijedlogu i šturim smjernicama vezanim uz dodjelu sredstava medijima,  moglo bi se zaključiti da nova vlast u Puli, što se sufinanciranja medija tiče, nije promijenila ništa.

Naime, u prijedlogu proračuna navodi se tek da će se za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od milijun kuna sufinancirati usluge televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala  i slično. U prijedlogu proračuna ni u jednoj rečenice ne navodi se jasan stav Grada da će se planirani novac putem natječaja dodjeljivati za osnaživanje lokalnih medija, ponajprije potičući njihovu neovisnost, objektivnost, nepristranost, transparentnost i istraživački rad. Iz navedenog se, dakle, iščitava da će se planiranih milijun kuna dodjeljivati za medijske i novinarske napise kojima se i dalje reklamira pulska gradska uprava, što je, nažalost, bila praksa prethodne vlasti. Takva praksa srozala je novinarstvo u Istri.

Nadalje, u prijedlogu proračuna navodi se da će iznos od milijun kuna biti raspoređen sukladno kriterijima koje će definirati Povjerenstvo za financiranje medija, a koje još nije ni krenulo s radom, umjesto da se u samom prijedlogu proračunu već jasno navedu profesionalni, novinarski uzusi na temelju kojih će to nadležno povjerenstvo dodjeljivati sredstva. Ovakvim površnim prijedlogom  može se zaključiti da će se novac medijima dodjeljivati isključivo za promidžbu i reklamiranje gradske uprave. 

Upravo je Grad Pula u srpnju ove godine na svojim službenim stranicama upozorio kako je "šira javnost upoznata s problemima s kojima se suočavaju novinari u lokalnim medijima koji su uglavnom ovisni o financiranju iz jedinica lokalne samouprave, često u netransparentnim 'oglašivačkim' transakcijama, što uglavnom rezultira žrtvovanjem neovisnosti medija".

Grad Pula tada je najavio je da će se sredstva medijima dodjeljivati kroz sustav transparentnog natječaja s općim ciljem jačanja njihova profesionalnog kapaciteta i društvenog utjecaja putem financiranja proizvodnje i objave kvalitetnih medijskih sadržaja.

Iz prijedloga proračuna zasad nije vidljivo da se sredstva planiraju preusmjeravati za tu svrhu, nego u sasvim suprotnu – svrhu reklame i promidžbe Grada Pule. To smatramo neprihvatljivim.

Također, u prijedlogu proračuna navodi se da će se 400 tisuća kuna namijeniti za izradu tiska i distribucije priloga gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva, a što se odnosi na postojeće ugovorene obveze. Smatramo da u proračunu treba jasno navesti o kojim je ugovorenim obvezama riječ te pritom poimence navesti  sve korisnike s kojima je Grad Pula sklopio ugovore, a za što se iz proračuna izdvaja  svota od 400 tisuća kuna.

Hrvatsko novinarsko društvo, kao i njegov ogranak Istarske županije, traže da se u proračunskim stavkama vrlo precizno, već u ovoj fazi, dakle pred samo izglasavanje proračuna za 2022. godinu, jasno navede da je riječ o sufinanciranju medija, odnosno dodjeli bespovratnih sredstava lokalnim  medijima, kako bi se ta stavka nedvosmisleno odijelila od promidžbe i oglašavanja, što novinarstvo nipošto ne smije biti. Nedvosmisleno definiranje i jasno artikuliranje te proračunske aktivnosti ne bi samo Povjerenstvu za financiranje medija omogućilo egzaktan, transparentan  i profesionalan okvir za daljnje provođenja svojih odluka, već bi i javnosti poslalo važnu poruku: samo neovisno i slobodno novinarstvo može raditi za dobrobit društva!

Za Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva
Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Za Ogranak HND-a Istarske županije
Chiara Bilić, predsjednica Ogranka 

Grad Pula u prijedlogu proračuna za 2022. godinu navodi kratke i površne smjernice na osnovu kojih će se u budućnosti dodjeljivati proračunska sredstva zainteresiranim lokalnim medijima na osnovu planiranih natječaja, koje će provoditi novoformirano gradsko Povjerenstvo za financiranje medija. Nedostatak preciznih kriterija po kojima Grad planira sredstva putem natječaja preraspodijeliti medijima zbunjuje i unosi sumnju. Tim više što je upravo Grad Pula na nacionalnoj razini odnedavno prepoznat kao jedan od pionira promjene sustava sufinanciranja lokalnih medija, a nova gradska uprava podržala je i kampanju Hrvatskog novinarskog društva (HND) i Sindikata novinara Hrvatske (SNH) "Lokalni mediji građanima, a ne šerifima".

Iako su predstavnici vlasti u Gradu Puli i tijekom svojih predizbornih kampanja na zadnjim lokalnim izborima otvoreno i  oštro upozoravali da lokalni mediji nisu slobodni, s obzirom na to da snažno ovise o sufinanciranju iz jedinica lokalne samouprave - čime se njihova objektivnost, kritičnost i nepristranost drastično umanjuje - upozoravajući da takvu lošu praksu treba mijenjati,  iz  aktualnog prijedloga proračuna vidljivo je da najavljivane i planirane promjene nisu  provedene.  Ako je suditi po prijedlogu i šturim smjernicama vezanim uz dodjelu sredstava medijima,  moglo bi se zaključiti da nova vlast u Puli, što se sufinanciranja medija tiče, nije promijenila ništa.

Naime, u prijedlogu proračuna navodi se tek da će se za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od milijun kuna sufinancirati usluge televizijskih i radio prijenosa aktivnosti tijela Grada, reklame i promidžbe, web portala  i slično. U prijedlogu proračuna ni u jednoj rečenice ne navodi se jasan stav Grada da će se planirani novac putem natječaja dodjeljivati za osnaživanje lokalnih medija, ponajprije potičući njihovu neovisnost, objektivnost, nepristranost, transparentnost i istraživački rad. Iz navedenog se, dakle, iščitava da će se planiranih milijun kuna dodjeljivati za medijske i novinarske napise kojima se i dalje reklamira pulska gradska uprava, što je, nažalost, bila praksa prethodne vlasti. Takva praksa srozala je novinarstvo u Istri.

Nadalje, u prijedlogu proračuna navodi se da će iznos od milijun kuna biti raspoređen sukladno kriterijima koje će definirati Povjerenstvo za financiranje medija, a koje još nije ni krenulo s radom, umjesto da se u samom prijedlogu proračunu već jasno navedu profesionalni, novinarski uzusi na temelju kojih će to nadležno povjerenstvo dodjeljivati sredstva. Ovakvim površnim prijedlogom  može se zaključiti da će se novac medijima dodjeljivati isključivo za promidžbu i reklamiranje gradske uprave. 

Upravo je Grad Pula u srpnju ove godine na svojim službenim stranicama upozorio kako je "šira javnost upoznata s problemima s kojima se suočavaju novinari u lokalnim medijima koji su uglavnom ovisni o financiranju iz jedinica lokalne samouprave, često u netransparentnim 'oglašivačkim' transakcijama, što uglavnom rezultira žrtvovanjem neovisnosti medija".

Grad Pula tada je najavio je da će se sredstva medijima dodjeljivati kroz sustav transparentnog natječaja s općim ciljem jačanja njihova profesionalnog kapaciteta i društvenog utjecaja putem financiranja proizvodnje i objave kvalitetnih medijskih sadržaja.

Iz prijedloga proračuna zasad nije vidljivo da se sredstva planiraju preusmjeravati za tu svrhu, nego u sasvim suprotnu – svrhu reklame i promidžbe Grada Pule. To smatramo neprihvatljivim.

Također, u prijedlogu proračuna navodi se da će se 400 tisuća kuna namijeniti za izradu tiska i distribucije priloga gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva, a što se odnosi na postojeće ugovorene obveze. Smatramo da u proračunu treba jasno navesti o kojim je ugovorenim obvezama riječ te pritom poimence navesti  sve korisnike s kojima je Grad Pula sklopio ugovore, a za što se iz proračuna izdvaja  svota od 400 tisuća kuna.

Hrvatsko novinarsko društvo, kao i njegov ogranak Istarske županije, traže da se u proračunskim stavkama vrlo precizno, već u ovoj fazi, dakle pred samo izglasavanje proračuna za 2022. godinu, jasno navede da je riječ o sufinanciranju medija, odnosno dodjeli bespovratnih sredstava lokalnim  medijima, kako bi se ta stavka nedvosmisleno odijelila od promidžbe i oglašavanja, što novinarstvo nipošto ne smije biti. Nedvosmisleno definiranje i jasno artikuliranje te proračunske aktivnosti ne bi samo Povjerenstvu za financiranje medija omogućilo egzaktan, transparentan  i profesionalan okvir za daljnje provođenja svojih odluka, već bi i javnosti poslalo važnu poruku: samo neovisno i slobodno novinarstvo može raditi za dobrobit društva!

Za Izvršni odbor Hrvatskog novinarskog društva
Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a

Za Ogranak HND-a Istarske županije
Chiara Bilić, predsjednica Ogranka