Aktualno > Vijesti

HND I SNH pruža punu podršku potpredsjedniku HND-a Branku Mijiću

02.07.2020.

Nažalost došlo je takvo vrijeme da mi svako jutro počinje s pozivima kolega koji kažu kako su upravo dobili otkaz Ugovora o radu i od njih se traži da ga potpišu. Prijetnje otkazom dogodile su sada i kolegi Branku Mijiću u Novom listu, a da nije dobio nikakvo upozorene, niti je učinio neki prekršaj da bi dobio otkaz, kazala je Maja Sever na konferenciji za novinare Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upriličenoj u Novinarskom domu u povodu prijetnji otkazom potpredsjedniku HND-a Branku Mijiću i situaciji u Novom listu.

-Stav Sindikata novinara Hrvatske je da su prietnje otkazom bez osnove, jer nije bilo prethodnog upozorenja o kršenju radne i profesionalne discipline. Poslodavac nije dostavio nikakve dokaze kako bi opravdao prijetenj i smatramo da nemaju niti jedan argumenat kako bi te prijetnje ostvarili.  Branko Mijić je 35 godina u novinarstvu te je obavljao sve poslove od lektora, novinara do glavnog urednika te se uvijek jasno i glasno oglašavao i borio za prava novinara i radnika u medijima. Taj jasan i konkretan angažman vjerojatno je i bio povod poslodavcu da mu se prijeti otakzom. Mi smo u potpunosti uz kolegu Mijića I stojimo mu na raspolaganju kako bi zaštitio svoja i prava svih u Novom listu, koji je nekada bio ponos hrvatskog novinarstva, a sada se srozava na vrlo niske grane, kazala je Sever.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko također je izrazio punu podršku kolegi Mijiću, koji je ujedno i potpresjednik HND-a te drži da je to udar i na strukovnu organizaciju. – Jasno je da je osnovni motiv za prijetnje otkazom Mijiću njegovo djelovanje kroz HND. Istovremeno upozoravamo i na neodrživu situaciju u Novom listu. Naočigled se raspada jedana od stupova novinarstva, a dokaz za to je i činjenica da su redakciju u posljednje vrijeme napustile brojni odlični I vrhunski novinari. O svemu ćemo dakako obavijestiti i međunarodne novinarske udruge, kazao je Zovko koji je dodao kako je ovih dana i u Al Jazeeri petero naših kolega dobilo otkaze. Sever i Zovko ponovili su kako je slika i stanje u hrvatkom novinarstvu jako lose te ih je strah da ćemo duže vrijeme  trpiti posljedice kako ove krize tako i svega drugogoga što se negativno odrazilo na novinarstvo.

 

Autor: HND

Nažalost došlo je takvo vrijeme da mi svako jutro počinje s pozivima kolega koji kažu kako su upravo dobili otkaz Ugovora o radu i od njih se traži da ga potpišu. Prijetnje otkazom dogodile su sada i kolegi Branku Mijiću u Novom listu, a da nije dobio nikakvo upozorene, niti je učinio neki prekršaj da bi dobio otkaz, kazala je Maja Sever na konferenciji za novinare Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upriličenoj u Novinarskom domu u povodu prijetnji otkazom potpredsjedniku HND-a Branku Mijiću i situaciji u Novom listu.

-Stav Sindikata novinara Hrvatske je da su prietnje otkazom bez osnove, jer nije bilo prethodnog upozorenja o kršenju radne i profesionalne discipline. Poslodavac nije dostavio nikakve dokaze kako bi opravdao prijetenj i smatramo da nemaju niti jedan argumenat kako bi te prijetnje ostvarili.  Branko Mijić je 35 godina u novinarstvu te je obavljao sve poslove od lektora, novinara do glavnog urednika te se uvijek jasno i glasno oglašavao i borio za prava novinara i radnika u medijima. Taj jasan i konkretan angažman vjerojatno je i bio povod poslodavcu da mu se prijeti otakzom. Mi smo u potpunosti uz kolegu Mijića I stojimo mu na raspolaganju kako bi zaštitio svoja i prava svih u Novom listu, koji je nekada bio ponos hrvatskog novinarstva, a sada se srozava na vrlo niske grane, kazala je Sever.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko također je izrazio punu podršku kolegi Mijiću, koji je ujedno i potpresjednik HND-a te drži da je to udar i na strukovnu organizaciju. – Jasno je da je osnovni motiv za prijetnje otkazom Mijiću njegovo djelovanje kroz HND. Istovremeno upozoravamo i na neodrživu situaciju u Novom listu. Naočigled se raspada jedana od stupova novinarstva, a dokaz za to je i činjenica da su redakciju u posljednje vrijeme napustile brojni odlični I vrhunski novinari. O svemu ćemo dakako obavijestiti i međunarodne novinarske udruge, kazao je Zovko koji je dodao kako je ovih dana i u Al Jazeeri petero naših kolega dobilo otkaze. Sever i Zovko ponovili su kako je slika i stanje u hrvatkom novinarstvu jako lose te ih je strah da ćemo duže vrijeme  trpiti posljedice kako ove krize tako i svega drugogoga što se negativno odrazilo na novinarstvo.

 

Autor: HND