Iz medija

Hanžeković će objaviti ponudu za preuzimanje Slobodne Dalmacije

27.01.2016.
Link na članak

Zagrebačka burza razvrstala je Slobodnu Dalmaciju u segment promatranja zbog obavijesti o namjeri objavljivanje ponude Marijana Hanžekovića, većinskog vlasnika Europapress Holdinga (EPH), za preuzimanje Slobodne Dalmacije, objavljeno je na stranicama Zagrebačke burze.

Objava na burzi uslijedila je nakon rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) koja je u rujnu prošle godine naložila Hanzi press, tvrtki Marijana Hanžekovića, da u roku od trideset dana podnese zahtjev za preuzimanje društva Slobodna Dalmacija.

Kako se isticalo u tom obrazloženju, Hanfa je po službenoj dužnosti provela postupak posrednog nadzora nad stjecanjem i otpuštanjem dionica Slobodna Dalmacije od srpnja 2013., kada je otvoren postupak predstečajne nagodbe nad EPH, pa sve do lipnja prošle godine.

Uvidom u dostupne podatke, Hanfa je utvrdila da je u studenom 2014. izvršen upis promjene članova društva EPH, koje je većinski vlasnik (95,46 posto udjela u temeljnom kapitalu) Slobodne Dalmacije  te da je EPH postao stjecatelj, čiji je osnivač i jedini član Hanžeković.

Hanfa je potom, dopisom u studenom 2014. pozvala Hanžekovića da bez odgode dostavi očitovanje o tome koliki udjel u temeljnom kapitalu društva EPH drži te zašto nije, prema Zakonu u preuzimanju dioničkih društava, dao očitovanje o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

Hanžeković se ranije pozivao na iznimku od obveze objavljivanja ponude

Hanfa je u prosincu te godine zaprimila Hanžekovićevo očitovanje, a potom i dopune očitovanja s priloženom dokumentacijom, u kojem se pozivao na korištenje iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

Hanžeković se pozivao na zakonsku odredbu da se izuzetak primjenjuje i u slučaju posrednog stjecanja dionica, odnosno kada predstečajni dužnik ima u vlasništvu više od 25 posto dionica društva na koje se primjenjuju odredbe Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a kako stjecatelj u tom slučaju ne bi morao angažirati dodatna financijska sredstva radi naplate svojih potraživanja prema predstečajnom dužniku.

Pozivao se i na odredbu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema kojoj stjecatelji  koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

I u kasnijoj primjedbi na zapisnik o nadzoru Hanfe Hanžeković je naveo kako bi nalaganje obveze EPH za preuzimanje Slobodne Dalmacije dovelo do nemogućnosti postupanja po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, a što bi moglo dovesti i do otvaranja stečaja nad EPH.

Prilikom donošenja rješenja, Hanfa je istaknula da je uzela u obzir i navode istaknute u Hanžekovićevim prigovorima, ali da oni ne mijenjaju utvrđeno činjenično stanje. Hanfa napominje i da se Hanžeković kao vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe EPH našao svojom voljom i to sklapanjem Ugovora o ustupu tražbina iz kreditnih poslova s članicama Hypo grupe, a ne zbog postupanja dužnika (EPH).

Slijedom svega izloženog te temeljem rezultata cjelokupnog postupka, Agencija je utvrdila da nisu ispunjeni uvjeti za korištenje iznimke od obveze objave ponude za preuzimanje te da je za Hanžekovića nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Slobodne Dalmacije.

Osim za tvrtku Marijana Hanžekovića, Hanfa provodi posredan nadzor i je li obveza za preuzimanje Slobodne Dalmacije nastala i za njegovog partnera - KCV savjetovanje, manjinskog suvlasnika Europapress Holdinga koji je svoj udjel stekao nakon predstečajne nagodbe te medijske kompanije.

Uvažene i primjedbe malog dioničara Slobodne Dalmacije

Hanfa je potvrdila, doznaje Hina, da je u okviru posrednog postupka po službenoj dužnosti uvažila primjedbe malog dioničara Slobodne Dalmacije koji je upozorio da je za KCV savjetovanje nastala obvezujuća ponuda za preuzimanje na temelju sporazuma s bivšim vlasnicima EPH – tvrtkom Com.Com Ninoslava Pavića i njegovim partnerom Ost Holdingom, predstavnikom njemačkog WAZ-a.

Na temelju tog sporazuma iz veljače 2014., ranije nepoznatog široj javnosti, KCV se obvezao isplatiti 750.000 eura kao naknadu za prodaju i prijenos udjela Ost Holdingu koji je, nakon što je Hanžeković preuzeo većinski udjel od 90 posto u EPH, imao pet posto udjela u kompaniji u sklopu koje je i Slobodna Dalmacija.  

Kako se ističe u odgovoru Hanfe dioničaru Slobodne Dalmacije, njegovu je prijavu razmatrala kao predstavku na temelju Zakona o općem upravnom postupku jer sadržajno predstavlja prijedlog Agenciji za pokretanje postupka po službenoj dužnosti i, kako je posebno naglašeno, u cilju zaštite javnog interesa. Hanfa je naglasila i da će, ovisno o rezultatima provedenog nadzora, sukladno svojim zakonskim ovlastima poduzeti odgovarajući nadzorne mjere, ali i je napomenula da ne daje obavijest o tijeku postupka.

Cijena dionica Slobodne Dalmacije u utorak je na burzi poskupjela za gotovo 29 posto na 26 kuna.

Izvor: HINA