Aktualno > Regija i svijet

Grčki novinari u štrajku

28.01.2016.

Grčki novinari započeli su 24-satni štrajk zbog plana svoje vlade da ispita sustav socijalnog osiguranja. Štrajk su inicirali radnici iz javnih i privatnih poduzeća, kao i seljaci.

Članice EFJ-a iz Grčke (PFJU, JUADN, ESIEMTH i ESPIT) traže od Vlade da započne dijalog s radničkim organizacijama prije nego što naruši čitav sustav. Traže i autonomiju sektora socijalnog osiguranja i jamstva za njegovo financiranje, kao i sva prava medijskih radnika koja Vlada pokušava ukinuti.

Novi plan će utjecati na mnoge radnike u raznim sektorima. Fond novinarske i općenito (medijske) radničke socijalne sigurnosti bit će stopljen s fondovima radnika u ostalim sektorima, a zaštita radnika od otpuštanja će također biti reformirana.

Novinari upozoravaju da će promjene utjecati na plaće i mirovine novinara, te dugoročno i na cjelokupnu situaciju u vezi zapošljavanja.

Pripremila: Vesna Arsovski

Izvor: EFJ

Grčki novinari započeli su 24-satni štrajk zbog plana svoje vlade da ispita sustav socijalnog osiguranja. Štrajk su inicirali radnici iz javnih i privatnih poduzeća, kao i seljaci.

Članice EFJ-a iz Grčke (PFJU, JUADN, ESIEMTH i ESPIT) traže od Vlade da započne dijalog s radničkim organizacijama prije nego što naruši čitav sustav. Traže i autonomiju sektora socijalnog osiguranja i jamstva za njegovo financiranje, kao i sva prava medijskih radnika koja Vlada pokušava ukinuti.

Novi plan će utjecati na mnoge radnike u raznim sektorima. Fond novinarske i općenito (medijske) radničke socijalne sigurnosti bit će stopljen s fondovima radnika u ostalim sektorima, a zaštita radnika od otpuštanja će također biti reformirana.

Novinari upozoravaju da će promjene utjecati na plaće i mirovine novinara, te dugoročno i na cjelokupnu situaciju u vezi zapošljavanja.

Pripremila: Vesna Arsovski

Izvor: EFJ