Aktualno > Vijesti

Grad Zagreb za medije će do 2020. izdvojiti 60 milijuna kuna

05.01.2016.

Grad Zagreb objavio je na svojim internetskim stranicama popis medija čiji će sadržaj sufinancirati iz gradskog proračuna. Za programe lokalnih radijskih i TV postaja u proračunu je do 2020. planirano ulaganje 60 milijuna kuna u iznosu do 10 milijuna kuna godišnje.

Sadržaj portala sufinancira se prema programu potpora male vrijednosti i do 2020. sredstva će biti planirana u gradskom proračunu za svaku pojedinu godinu u razdjelu Ureda gradonačelnika. Natječaj za lokalne radio i TV programe raspisan je u srpnju, a za portale u rujnu prošle godine. Nešto manje od 10 milijuna kuna razdijeljeno je među 10 radijskih i TV postaja, a oko milijun kuna ukupni je iznos potpore za 21 portal.  Iznos od 1.999.980 kn najveća je pojedinačna odobrena subvencija, a namijenjena je sufinanciranju pet emisija programa Z1 televizije. Među radijskim postajama najveću je subvenciju dobila Antena Zagreb, dok je najmanju potporu iz gradskog proračuna dobio radio Yammat kojem Grad s nešto više od 411 tisuća kuna sufinancira tek 14 posto proizvodnje sedam prijavljenih emisija. Index.hr dobio je 210 tisuća kuna, što je najveći pojedinačni iznos među sufinanciranim portalima. Više od sto tisuća dobili su portali zagrebancija.com, dalje.com i politikaplus.com, a najmanja pojedinačna potpora od pet tisuća kuna odobrena je portalu sportnews.hr.

 

Autorica: Melisa Skender

 

Grad Zagreb objavio je na svojim internetskim stranicama popis medija čiji će sadržaj sufinancirati iz gradskog proračuna. Za programe lokalnih radijskih i TV postaja u proračunu je do 2020. planirano ulaganje 60 milijuna kuna u iznosu do 10 milijuna kuna godišnje.

Sadržaj portala sufinancira se prema programu potpora male vrijednosti i do 2020. sredstva će biti planirana u gradskom proračunu za svaku pojedinu godinu u razdjelu Ureda gradonačelnika. Natječaj za lokalne radio i TV programe raspisan je u srpnju, a za portale u rujnu prošle godine. Nešto manje od 10 milijuna kuna razdijeljeno je među 10 radijskih i TV postaja, a oko milijun kuna ukupni je iznos potpore za 21 portal.  Iznos od 1.999.980 kn najveća je pojedinačna odobrena subvencija, a namijenjena je sufinanciranju pet emisija programa Z1 televizije. Među radijskim postajama najveću je subvenciju dobila Antena Zagreb, dok je najmanju potporu iz gradskog proračuna dobio radio Yammat kojem Grad s nešto više od 411 tisuća kuna sufinancira tek 14 posto proizvodnje sedam prijavljenih emisija. Index.hr dobio je 210 tisuća kuna, što je najveći pojedinačni iznos među sufinanciranim portalima. Više od sto tisuća dobili su portali zagrebancija.com, dalje.com i politikaplus.com, a najmanja pojedinačna potpora od pet tisuća kuna odobrena je portalu sportnews.hr.

 

Autorica: Melisa Skender