Iz medija

Glavna urednica Makarske kronike, Maja Erceg o presudi: Poruka koju sudovi šalju izricanjem ovakvih kazni i određivanja tzv. prethodne mjere je ušutkavanje i likvidiranje medija

01.05.2016.
Link na članak

Uredništvo Makarske kronike obratilo se Hrvatskom novinarskom društvu (HND) 28. travnja o.g. i upozorilo na sudsku praksu kojom se dosuđuju ogromne kazne u sporovima protiv medija te su pozivali HND da u skladu sa svojim mogućnostima upozori na ovakvu praksu pravosuđa kojom se mediji financijski dovode na sam rub opstanka, što dovodi do ušutkavanja i likvidiranja medija.

Riječ je o tome da je tjedniku Makarska kronika, sudskim rješenjem po nepravomoćnoj presudi na račun sjela ovrha od 92 tisuće kuna, a koja se sastoji od izrečene kazne u visini 45 tisuća kuna za „duševnu bol“ nanesenu objavom netočne informacije i kamate koja se tijekom trajanja spora popela na vrtoglavih 47 tisuća kuna. Tako je Općinski sud u Zadru dosudio 45 tisuća kuna odštete tužitelju iz Makarske koji je tužio tjednik još 2007. godine. Zatim je siječnju ove godine sud prvostupanjskom presudom naložio tjedniku da plati navedeni iznos i kamatu koja je u tom trenutku iznosila 47 tisuća kuna. Sud je, osim toga donio i rješenje kojim se odredila prethodna mjera osiguranja naplate, temeljem kojeg je Fina odredila na naplatu makarskom tjedniku iznos od 92 tisuće kuna.

Glavna urednica Makarske kronike, Maja Erceg, osvrnula se za Fairpress na slučaj u kojem se našao makarski tjednik.

"Želimo upoznati javnost sa praksom kojom se enormnim kaznama kažnjavaju novinari i nakladnici u sporovima protiv medija, a u našem slučaju je osim pretjerane kazne, izrečena i prethodna mjera kojom nam se do pravomoćnosti presude blokiraju sredstva. Na teret nam se stavlja objava netočne informacije, a izrečena nam je kazna od 45 tisuća kuna, koja se zajedno s kamatom popela na vrtoglavih 47 tisuća kuna, tako da nam je na naplatu temeljem nepravomoćne presude stiglo 92 tisuće kuna i račun nam je u blokadi", rekla nam je Erceg.

Erceg je istaknula da su se žalili na prvostupanjsku odluku, ali problem je u tome da su sredstva tjednika blokirana.

"Smatramo da se pri izricanju ovakvih drakonskih kazni kao što je u našem slučaju nije vodilo računa o činjenici da se radi o niskotiražnom lokalnom tjedniku čije poslovanje ne može izdržati ovakve kazne, a iznosi koji su nam dosuđivani i do sada u pojedinim sporovima daleko su premašivali naše financijske mogućnosti i bili su u nesrazmjeru s našim poslovanjem, nakladom i utjecajem jednog lokalnog medija. Inače, mi smo već uložili žalbu na prvostupanjsku odluku, međutim, do rješavanja žalbe na višem sudu može proći tko zna koliko vremena, a do tada su nam sredstva blokirana. Ova sudska odluka ima štetne i negativne posljedice na naše poslovanje, a njome u pitanje doveden opstanak tjednika Makarska kronika."

Iznijela je i svoje mišljenje na praksu pravosuđa kojom se mediji financijski dovode na sam rub opstanka, kao što je slučaj s Makarskom kronikom.

"Poruka koju sudovi šalju izricanjem ovakvih kazni i određivanja tzv. prethodne mjere je ušutkavanje i likvidiranje medija, jer ono što je u našem slučaju dosudio zadarski sud je upravo to", istaknula je Erceg.

Na navedeni slučaj reagirao je HND priopćenjem u kojem su istaknuli da smatraju pogubnim da se prije pravomoćnog okončanja spora medijima blokiraju novčana sredstva na računu i time ugrozi opstanak i poslovanje nakladnika.

U priopćenju koje je potpisao predsjednik HND-a, Saša Leković, naglašeno je da HND “apelira da se prilikom odlučivanja o sporovima u kojima se sukobljavaju, s jedne strane, sloboda izražavanja, a s druge strane pravo pojedinca na zaštitu prava osobnosti, nastoji uspostaviti pravična ravnoteža, kojom ni jedno od spomenutih prava neće biti dokinuto” te da se u odlukama koje ugrožavaju opstanak medija dokida pravo na slobodu izražavanja.

Autorica: Ana Gavranić