Aktualno > Vijesti

Europska novinarska organizacija (EFJ) okuplja čak 320 tisuća novinara iz 45 zemalja

07.10.2021.

U petak i subotu Novinarskom domu Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, odnosno hrvatski novinari bit će domaćini predstavnicima  Europska federacija novinara (EFJ) najveća novinarska organizacija u Europi, koja predstavlja preko 320.000 novinara u 72 novinarske organizacije iz 45 zemalja. U Zagrebu će se održati dvodnevna skupština EFJ-a koja će okupiti stotinjak uglednih novinara, predsjednika novinarskih organizacija i sindikata iz cijele Europe te brojne ugledne goste.

Europska federacija novinara osnovana je 1994. kao dio Međunarodne federacije novinara (IFJ) kako bi zastupala interese novinarskih udruga, sindikata i članova njihovih udruga u Europi. Kako stoji o statutarnim odredbama EFJ je neprofitno udruženje i bori se za društvena i profesionalna prava novinara koji rade u različitim medijskim sektorima u cijeloj Europi kroz udružene i snažne sindikate i novinarske udruge. EFJ promiče i brani prava na slobodu izražavanja i informiranja zajamčena člankom 10. Europske konvencije o ljudskim pravima.

EFJ priznat kao reprezentativni glas novinara 

Važnost i značaj EFJ prepoznali su i Europska unija i Vijeće Europe koje priznaju EFJ kao partnera i reprezentativan glas novinara u Europi, a članovi mogu postati samo oni koju imaju  dobru i neokaljanu reputaciju. 

Jedan od glavnih zadataka EFJ je pružati snažnu i nedvojbenu podršku radu svojih podružnica u poticanju sindikalnog razvoja, zapošljavanju novih članova te održavanju ili stvaranju okruženja u kojem postoji i promovira se kvalitetno i profesionalno novinarstvo, novinarska neovisnost, pluralizam, vrijednosti javnih usluga i dostojanstvo rada u medijima.

EFJ se između ostalog u svom radu zalaže za podupiranje samoodrživih modela financiranja neovisnog javnog medijskog servisa koji će služiti javnom interesu. Također je zagovornik zaštite javnog medijskog servisa od političkog uplitanja u uređivačku politiku i uredničke slobode. Zagovara  fleksibilan, inovativan i razvojni model javnog medijskog servisa, s naglaskom na online-emitiranje, koji će tako doprijeti do svih publika, a posebno mladih te se zalaže za reforme javnog medijskog servisa u zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU.

Iz EFJ-a često upozoravaju kako je posljednjih godina došlo do pada povjerenja u medije, a posebno u sadržaje koje se dijele na društvenim mrežama stoga ističu da su odgovorni i transparentni mediji koji donose točne, pravodobne i nepristrane informacije najbolje sredstvo protiv dezinformiranja.

Važno je, između ostalog, i podupirati inicijative koje istražuju nove načine financiranja novinarskog rada, uključujući neprofitne financijske modele te razvijanje novih društveno održivih ekonomskih modela usmjerenih prema financiranju i podupiranju profesionalnog, neovisnog i istraživačkog novinarstva (kao i prekogranične novinarske suradnje). Europska unija i organizacije poslodavaca trebale bi ulagati u novinarski rad i razvoj novinarskih vještina. Novinari, uključujući freelancere, trebaju imati mogućnosti dodatnog obrazovanja. Potrebno je ulagati u strukovno obrazovanje i edukacije o rodnoj i kulturalnoj raznolikosti, kako za novinare, tako i za uprave medijskih kuća. Da bi se novinarstvu osigurala budućnost, EU mora poticati medijsku pismenost svih generacija građana. Na nacionalnoj razini, potrebno je promicati edukacije za novinare, kao i one koje provode sami novinari.

Promovirati kolektivna pregovaranja

U priručniku „Prava  rad u novinarstvu“, koji je izdao EFJ, navodi se između ostalog primjere članica EFJ-a koje uključuju strategije regrutiranja i organiziranja u svrhu dopiranja do mladih i drugih tipova novinara; razvoj novih usluga i prilika za stručna usavršavanja kako bi se zadovoljile potrebe različitih članova; daljnju zaštitu radničkih prava novinara putem kolektivnog pregovaranja i inovativnih kampanja; zagovaranje zaštite profesionalnih i socijalnih prava svih novinara, a posebno slobodnih novinara i prekarnih radnika, kroz nacionalno i europsko zakonodavstvo;  lobiranje za snažnu zaštitu autorskih prava novinara i pravedne ugovore

Shvaćajući važnost i činjenicu sve veće prisutnosti slobodnih novinara u medijima, ali i njihovu potplaćenost, EFJ je izdao i povelju o pravima slobodnih novinara u kojoj između ostalog stoji: - Svaki slobodni novinar ima pravo organizirati se u sindikat i kolektivnim djelovanjem težiti poboljšanju položaja slobodnih novinara i drugih novinara. Slobodni novinari i njihovi sindikati trebaju imati pravo nuditi usluge kako bi promicali solidarnost među slobodnim novinarima i između slobodnih i zaposlenih novinara, kao što su preporuke iznosa naknada i kolektivno pregovaranje. Svaki slobodni novinar treba imati jednaka profesionalna prava kao zaposlenik, jednako pravo na traženje informacija, zaštitu izvora, podržavanje etičkih standarda. Svaki slobodni novinar ima pravo na pismeni ugovor. Svaki slobodni novinar ima pravo da se s njim postupa kao s ravnopravnim partnerom u pregovorima. Svaki slobodni novinar ima pravo na svoja autorska prava. Svi slobodni novinari moraju imati neotuđiva  moralna prava autora. Slobodni novinari moraju imati pravo na kolektivno pregovaranje u vezi s njihovim autorskim pravima. Svaki slobodni novinar ima pravo izabrati najprikladniji oblik za njegov/njezin način bavljenja slobodnim novinarstvom. Lažni slobodni novinar koji je ekonomski ovisan treba se tretirati kao zaposlenik i dobit će sva  zakonska prava i povlastice. Svaki slobodni novinar, pod jednakim uvjetima kao zaposlenici, treba uživati pravo na jednaku zaštitu institucija socijalne sigurnosti, kao što su:a) plaćeno bolovanje, mirovina, novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti novčana naknada za rodiljski dopust jednaka onoj usporedivog zaposlenika. Ovo se može organizirati drugačije, ovisno o okolnostima u pojedinim državama. Svaki slobodni novinar ima pravo na jednaki tretman, kao i na primanje dostojne financijske naknade, kako  ponudom jeftinog rada ne bi potkopao položaj zaposlenih radnika. Ovo uključuje pravo – kada ga/je se šalje na opasne zadatke – da dobije isto usavršavanje, osiguranje i sigurnosni sustav kao i zaposlenici u istoj situaciji-.

Agilni EFJ-ov tim iz Bruxellesa

Kako bi sve za što se zalaže i zagovara EFJ bilo i provedeno brine se cjelokupni i agilni tim u sjedištu EFJ -a u Bruxellesu na čelu s glavnim tajnikom Ricardom Gutiérrezom i predsjednikom EFJ-a Mogensom Blicherom Bjerregårdom koji je u povodu održavanje skupštine EFJ-a u Zagrebu kazao kako su vrlo ponosni i sretni što mogu održati godišnju skupštinu EFJ-a u Zagrebu nakon prošlogodišnjeg otkazivanja. 

- Svjesni smo da su se sloboda medija i radni uvjeti novinara posljednjih godina opasno pogoršali u Hrvatskoj, ali i na Balkanu uopće. Važno je da međunarodna zajednica novinara pokaže solidarnost svojim prisustvom u Zagrebu. Želimo biti ovdje i pozvati hrvatske vlasti da ozbiljnije shvate slobodu građana te zemlje u pristupu besplatnim, neovisnim i etičnim informacijama. Višestruki pritisci na novinare, uključujući i zloupotrebu kaznenog progona, moraju prestati, kazao je predsjednik EFJ-a u povodu održavanje skupštine EFJ-a u Zagrebu, koji je bio domaćin i skupštine 2007. godine na kojoj je središnja tema bila „Promicanje temeljnih radnih prava za sve novinare: izazovi digitalne ere" te se govorilo o stanju medija u pojedinim zemljama, radnim pravima, slobodnim novinama, autorskim pravima novinara i pravima elektroničkih novinara.

 

Priredio: Ivica Buljan

U petak i subotu Novinarskom domu Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, odnosno hrvatski novinari bit će domaćini predstavnicima  Europska federacija novinara (EFJ) najveća novinarska organizacija u Europi, koja predstavlja preko 320.000 novinara u 72 novinarske organizacije iz 45 zemalja. U Zagrebu će se održati dvodnevna skupština EFJ-a koja će okupiti stotinjak uglednih novinara, predsjednika novinarskih organizacija i sindikata iz cijele Europe te brojne ugledne goste.

Europska federacija novinara osnovana je 1994. kao dio Međunarodne federacije novinara (IFJ) kako bi zastupala interese novinarskih udruga, sindikata i članova njihovih udruga u Europi. Kako stoji o statutarnim odredbama EFJ je neprofitno udruženje i bori se za društvena i profesionalna prava novinara koji rade u različitim medijskim sektorima u cijeloj Europi kroz udružene i snažne sindikate i novinarske udruge. EFJ promiče i brani prava na slobodu izražavanja i informiranja zajamčena člankom 10. Europske konvencije o ljudskim pravima.

EFJ priznat kao reprezentativni glas novinara 

Važnost i značaj EFJ prepoznali su i Europska unija i Vijeće Europe koje priznaju EFJ kao partnera i reprezentativan glas novinara u Europi, a članovi mogu postati samo oni koju imaju  dobru i neokaljanu reputaciju. 

Jedan od glavnih zadataka EFJ je pružati snažnu i nedvojbenu podršku radu svojih podružnica u poticanju sindikalnog razvoja, zapošljavanju novih članova te održavanju ili stvaranju okruženja u kojem postoji i promovira se kvalitetno i profesionalno novinarstvo, novinarska neovisnost, pluralizam, vrijednosti javnih usluga i dostojanstvo rada u medijima.

EFJ se između ostalog u svom radu zalaže za podupiranje samoodrživih modela financiranja neovisnog javnog medijskog servisa koji će služiti javnom interesu. Također je zagovornik zaštite javnog medijskog servisa od političkog uplitanja u uređivačku politiku i uredničke slobode. Zagovara  fleksibilan, inovativan i razvojni model javnog medijskog servisa, s naglaskom na online-emitiranje, koji će tako doprijeti do svih publika, a posebno mladih te se zalaže za reforme javnog medijskog servisa u zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU.

Iz EFJ-a često upozoravaju kako je posljednjih godina došlo do pada povjerenja u medije, a posebno u sadržaje koje se dijele na društvenim mrežama stoga ističu da su odgovorni i transparentni mediji koji donose točne, pravodobne i nepristrane informacije najbolje sredstvo protiv dezinformiranja.

Važno je, između ostalog, i podupirati inicijative koje istražuju nove načine financiranja novinarskog rada, uključujući neprofitne financijske modele te razvijanje novih društveno održivih ekonomskih modela usmjerenih prema financiranju i podupiranju profesionalnog, neovisnog i istraživačkog novinarstva (kao i prekogranične novinarske suradnje). Europska unija i organizacije poslodavaca trebale bi ulagati u novinarski rad i razvoj novinarskih vještina. Novinari, uključujući freelancere, trebaju imati mogućnosti dodatnog obrazovanja. Potrebno je ulagati u strukovno obrazovanje i edukacije o rodnoj i kulturalnoj raznolikosti, kako za novinare, tako i za uprave medijskih kuća. Da bi se novinarstvu osigurala budućnost, EU mora poticati medijsku pismenost svih generacija građana. Na nacionalnoj razini, potrebno je promicati edukacije za novinare, kao i one koje provode sami novinari.

Promovirati kolektivna pregovaranja

U priručniku „Prava  rad u novinarstvu“, koji je izdao EFJ, navodi se između ostalog primjere članica EFJ-a koje uključuju strategije regrutiranja i organiziranja u svrhu dopiranja do mladih i drugih tipova novinara; razvoj novih usluga i prilika za stručna usavršavanja kako bi se zadovoljile potrebe različitih članova; daljnju zaštitu radničkih prava novinara putem kolektivnog pregovaranja i inovativnih kampanja; zagovaranje zaštite profesionalnih i socijalnih prava svih novinara, a posebno slobodnih novinara i prekarnih radnika, kroz nacionalno i europsko zakonodavstvo;  lobiranje za snažnu zaštitu autorskih prava novinara i pravedne ugovore

Shvaćajući važnost i činjenicu sve veće prisutnosti slobodnih novinara u medijima, ali i njihovu potplaćenost, EFJ je izdao i povelju o pravima slobodnih novinara u kojoj između ostalog stoji: - Svaki slobodni novinar ima pravo organizirati se u sindikat i kolektivnim djelovanjem težiti poboljšanju položaja slobodnih novinara i drugih novinara. Slobodni novinari i njihovi sindikati trebaju imati pravo nuditi usluge kako bi promicali solidarnost među slobodnim novinarima i između slobodnih i zaposlenih novinara, kao što su preporuke iznosa naknada i kolektivno pregovaranje. Svaki slobodni novinar treba imati jednaka profesionalna prava kao zaposlenik, jednako pravo na traženje informacija, zaštitu izvora, podržavanje etičkih standarda. Svaki slobodni novinar ima pravo na pismeni ugovor. Svaki slobodni novinar ima pravo da se s njim postupa kao s ravnopravnim partnerom u pregovorima. Svaki slobodni novinar ima pravo na svoja autorska prava. Svi slobodni novinari moraju imati neotuđiva  moralna prava autora. Slobodni novinari moraju imati pravo na kolektivno pregovaranje u vezi s njihovim autorskim pravima. Svaki slobodni novinar ima pravo izabrati najprikladniji oblik za njegov/njezin način bavljenja slobodnim novinarstvom. Lažni slobodni novinar koji je ekonomski ovisan treba se tretirati kao zaposlenik i dobit će sva  zakonska prava i povlastice. Svaki slobodni novinar, pod jednakim uvjetima kao zaposlenici, treba uživati pravo na jednaku zaštitu institucija socijalne sigurnosti, kao što su:a) plaćeno bolovanje, mirovina, novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti novčana naknada za rodiljski dopust jednaka onoj usporedivog zaposlenika. Ovo se može organizirati drugačije, ovisno o okolnostima u pojedinim državama. Svaki slobodni novinar ima pravo na jednaki tretman, kao i na primanje dostojne financijske naknade, kako  ponudom jeftinog rada ne bi potkopao položaj zaposlenih radnika. Ovo uključuje pravo – kada ga/je se šalje na opasne zadatke – da dobije isto usavršavanje, osiguranje i sigurnosni sustav kao i zaposlenici u istoj situaciji-.

Agilni EFJ-ov tim iz Bruxellesa

Kako bi sve za što se zalaže i zagovara EFJ bilo i provedeno brine se cjelokupni i agilni tim u sjedištu EFJ -a u Bruxellesu na čelu s glavnim tajnikom Ricardom Gutiérrezom i predsjednikom EFJ-a Mogensom Blicherom Bjerregårdom koji je u povodu održavanje skupštine EFJ-a u Zagrebu kazao kako su vrlo ponosni i sretni što mogu održati godišnju skupštinu EFJ-a u Zagrebu nakon prošlogodišnjeg otkazivanja. 

- Svjesni smo da su se sloboda medija i radni uvjeti novinara posljednjih godina opasno pogoršali u Hrvatskoj, ali i na Balkanu uopće. Važno je da međunarodna zajednica novinara pokaže solidarnost svojim prisustvom u Zagrebu. Želimo biti ovdje i pozvati hrvatske vlasti da ozbiljnije shvate slobodu građana te zemlje u pristupu besplatnim, neovisnim i etičnim informacijama. Višestruki pritisci na novinare, uključujući i zloupotrebu kaznenog progona, moraju prestati, kazao je predsjednik EFJ-a u povodu održavanje skupštine EFJ-a u Zagrebu, koji je bio domaćin i skupštine 2007. godine na kojoj je središnja tema bila „Promicanje temeljnih radnih prava za sve novinare: izazovi digitalne ere" te se govorilo o stanju medija u pojedinim zemljama, radnim pravima, slobodnim novinama, autorskim pravima novinara i pravima elektroničkih novinara.

 

Priredio: Ivica Buljan