Aktualno > Vijesti

EFJ poziva novinare da prijave kršenje medijskih sloboda

19.02.2016.

EFJ i IFJ su uz pomoć online platforme Vijeća Europe o promicanju zaštite novinara i njihove sigurnosti, od travnja 2015. zabilježili 24 slučaja kršenja prava novinara u 25 zemalja. Međutim, iz mnogih europskih zemalja dosad nije stigla niti jedna prijava, stoga EFJ poziva novinare da prijave sve slučajeve kršenja medijskih sloboda, prijetnji i nekažnjavanja napada na novinare. 

Od travnja 2015. EFJ i IFJ su putem platforme izvijestili o 24 slučaja u 25 zemalja, imajući u vidu 5 kategorija kršenja medijskih sloboda:

- napad na fizičku sigurnost i dostojanstvo novinara
- pritvaranje i zatvaranje novinara
- šikaniranje i zastrašivanje novinara
- nekažnjavanje počinitelja
- drugi postupci koji se negativno odražavaju na slobodu medija (prisluškivanje novinara, medijski zakoni koji ne jamče neovisnost , masovna praćenja, odbijanje akreditacija, šikaniranje, sudski progon novinara, cenzura, odbijanja izdavanja licence, blokiranje web stranica, zastrašivanje zakonom...)

EFJ moli sve novinare i medijske radnike da, ukoliko znaju za bilo kakav slučaj koji odgovara navedenim kategorijama, to odmah prijave.

"Ne treba nam potpun izvještaj o slučaju, već najvažnije činjenice: tko, što, kada, gdje i link na izjavu ili neku drugu odgovarajući vijest o tom slučaju", kažu iz EFJ.

Dosad nije prijavljen ni jedan jedini slučaj u Austriji, Bosni i Hercegovini, Cipru, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Islandu, Irskoj, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Rumunjskoj, San Marinu, Slovačkoj, Švedskoj i Švicarskoj.

"Mi jednostavno ne vjerujemo da nema povreda slobode medija u tim zemljama. Zato vas molimo da nam takve slučajeve javite Mi ćemo objaviti i “stare” slučajeve koji se mogu i dalje smatrati prijetnjom (Novinari koji su u zatvoru već godinama) ili slučajeve nekažnjavanja napada na novinare (neriješeni zločini)", poručuju iz EFJ podsjećajući da je nedavno pokrenuto i praćenje europskih novinara koji su u zatvoru. 

Izvor: europeanjournalists.org

EFJ i IFJ su uz pomoć online platforme Vijeća Europe o promicanju zaštite novinara i njihove sigurnosti, od travnja 2015. zabilježili 24 slučaja kršenja prava novinara u 25 zemalja. Međutim, iz mnogih europskih zemalja dosad nije stigla niti jedna prijava, stoga EFJ poziva novinare da prijave sve slučajeve kršenja medijskih sloboda, prijetnji i nekažnjavanja napada na novinare. 

Od travnja 2015. EFJ i IFJ su putem platforme izvijestili o 24 slučaja u 25 zemalja, imajući u vidu 5 kategorija kršenja medijskih sloboda:

- napad na fizičku sigurnost i dostojanstvo novinara
- pritvaranje i zatvaranje novinara
- šikaniranje i zastrašivanje novinara
- nekažnjavanje počinitelja
- drugi postupci koji se negativno odražavaju na slobodu medija (prisluškivanje novinara, medijski zakoni koji ne jamče neovisnost , masovna praćenja, odbijanje akreditacija, šikaniranje, sudski progon novinara, cenzura, odbijanja izdavanja licence, blokiranje web stranica, zastrašivanje zakonom...)

EFJ moli sve novinare i medijske radnike da, ukoliko znaju za bilo kakav slučaj koji odgovara navedenim kategorijama, to odmah prijave.

"Ne treba nam potpun izvještaj o slučaju, već najvažnije činjenice: tko, što, kada, gdje i link na izjavu ili neku drugu odgovarajući vijest o tom slučaju", kažu iz EFJ.

Dosad nije prijavljen ni jedan jedini slučaj u Austriji, Bosni i Hercegovini, Cipru, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Islandu, Irskoj, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Rumunjskoj, San Marinu, Slovačkoj, Švedskoj i Švicarskoj.

"Mi jednostavno ne vjerujemo da nema povreda slobode medija u tim zemljama. Zato vas molimo da nam takve slučajeve javite Mi ćemo objaviti i “stare” slučajeve koji se mogu i dalje smatrati prijetnjom (Novinari koji su u zatvoru već godinama) ili slučajeve nekažnjavanja napada na novinare (neriješeni zločini)", poručuju iz EFJ podsjećajući da je nedavno pokrenuto i praćenje europskih novinara koji su u zatvoru. 

Izvor: europeanjournalists.org