Aktualno > Vijesti

DZNAP: Novim Zakonom se smanjuju materijalna prava novinara i fotoreportera

18.06.2021.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) upozorilo je u četvrtak, uoči tematske sjednice o Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kako će novinarima i fotoreporterima biti napravljena nepovratna šteta ako se taj Zakon usvoji u predloženom obliku.

"Autorska djela novinara i fotoreportera poslodavci ne smiju mijenjati bez dopuštenja autora, niti smiju polagati vremenski neograničena prava na njihovo korištenje i kad radni odnos više nije aktualan", priopćio je DZNAP.

Uoči tematske sjednice u Hrvatskom saboru, DZNAP je objavio tri kratka video priloga, koja potpisuju Daniel Kasap i Miroslav Edvin Habek, u kojima objašnjavaju što bi se moglo dogoditi autorima i kakve bi mogle biti konkretne egzistencijalne posljedice. 

Habek je rekao kako su preko slika, fotografija ratnih fotoreportera te razmišljanja kolega novinara, pisaca i dvojice suprotstavljenih saborskih zastupnika - glazbenika i glumca, pokušali upozoriti na krajnje zastrašujuću i ničim skrivenu namjeru predlagatelja novog Zakona koji predmnijeva da je poslodavac stekao isključiva  imovinska prava iskorištavanja autorskog djela bez prostornog i vremenskog ograničenja.

U petak će na 12. tematskoj sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora motive zakonodavca ponovo obrazložiti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. O poziciji autora govorit će predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner, a nakladnike će predstavljati Bojana Božanić. 

Wiesner je istaknula kako su razočarani time što je Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom internetskom tržištu EU-a zloupotrijebljena kako bi se interveniralo u stečena prava autora te "izigralo i duh Direktive i europski pristup autorskom pravu koji štiti i moralnu i materijalnu komponentu autorskih prava".

Dodala je da su novinari i fotoreporteri spremni s nakladnicima štititi autorska prava u odnosu na velike internetske platforme, ali ne na štetu autora u odnosu na nakladnike. 

DZNAP navodi da Hrvatska kasni s implementacijom Direktive, a time i s monetizacijom autorskih prava od platformi kroz naknade koje bi plaćali za korištenje autorskih sadržaja na koje prava polažu i nakladnici i autori. 

Autor: Hina

 

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) upozorilo je u četvrtak, uoči tematske sjednice o Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kako će novinarima i fotoreporterima biti napravljena nepovratna šteta ako se taj Zakon usvoji u predloženom obliku.

"Autorska djela novinara i fotoreportera poslodavci ne smiju mijenjati bez dopuštenja autora, niti smiju polagati vremenski neograničena prava na njihovo korištenje i kad radni odnos više nije aktualan", priopćio je DZNAP.

Uoči tematske sjednice u Hrvatskom saboru, DZNAP je objavio tri kratka video priloga, koja potpisuju Daniel Kasap i Miroslav Edvin Habek, u kojima objašnjavaju što bi se moglo dogoditi autorima i kakve bi mogle biti konkretne egzistencijalne posljedice. 

Habek je rekao kako su preko slika, fotografija ratnih fotoreportera te razmišljanja kolega novinara, pisaca i dvojice suprotstavljenih saborskih zastupnika - glazbenika i glumca, pokušali upozoriti na krajnje zastrašujuću i ničim skrivenu namjeru predlagatelja novog Zakona koji predmnijeva da je poslodavac stekao isključiva  imovinska prava iskorištavanja autorskog djela bez prostornog i vremenskog ograničenja.

U petak će na 12. tematskoj sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora motive zakonodavca ponovo obrazložiti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. O poziciji autora govorit će predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner, a nakladnike će predstavljati Bojana Božanić. 

Wiesner je istaknula kako su razočarani time što je Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom internetskom tržištu EU-a zloupotrijebljena kako bi se interveniralo u stečena prava autora te "izigralo i duh Direktive i europski pristup autorskom pravu koji štiti i moralnu i materijalnu komponentu autorskih prava".

Dodala je da su novinari i fotoreporteri spremni s nakladnicima štititi autorska prava u odnosu na velike internetske platforme, ali ne na štetu autora u odnosu na nakladnike. 

DZNAP navodi da Hrvatska kasni s implementacijom Direktive, a time i s monetizacijom autorskih prava od platformi kroz naknade koje bi plaćali za korištenje autorskih sadržaja na koje prava polažu i nakladnici i autori. 

Autor: Hina