Aktualno > Vijesti

Dva milijuna eura za projekt podrške lokalnim medijima

25.01.2023.

Posrnuli lokalni, regionalni mediji i mediji zajednice u Europi dobit će financijski poticaj od preko 2 milijuna eura kroz novi projekt koji financira EU “Lokalni mediji za demokraciju”. Cilj projekta je osnažiti i živjeti lokalni medijski krajolik u medijski opustošenom prostoru s mjerama za izgradnju otpornosti, neovisnosti i održivosti poboljšanjem njihovih kapaciteta u inovacijama, poslovnim strategijama i angažmanu publike.

Projekt će voditi Europska federacija novinara (EFJ) s konzorcijem partnera, Centrom za medijske slobode i pluralizam (CMPF), International Media Support (IMS) i Journalismfund.eu. Uložit će financijsku potporu od 1.200.000 eura kroz Program financiranja medija za najmanje 30 lokalnih, regionalnih i društvenih medija koji se trude služiti javnom interesu na mjestima gdje je pristup informacijama značajno smanjen. Odabrani mediji također će dobiti tehničku i mentorsku podršku za poboljšanje svojih organizacijskih kapaciteta, inovativnosti novinarstva i poslovne održivosti.

Mapiranje opustošenog medijskog prostora u Europi provest će CMPF s ciljem pružanja kvalitetnih i sveobuhvatnih podataka o „dezertifikaciji“ lokalnih medija u EU-u kako bi kreatori politika mogli izraditi korisnu medijsku politiku za podršku regionalnim, lokalnim i medijima zajednice.

Maja Sever, predsjednica EFJ-a, istaknula je kako je postojanje živog i neovisnog lokalnog medijskog ekosustava koji služi javnim interesima svojih lokalnih zajednica kamen temeljac za naša demokratska društva. - Pozdravljamo ovu potporu Komisije prepoznajući važnost lokalnih medija. Nadajmo se da će ovaj projekt utjecati i na privlačenje veće podrške nacionalnih vlada i institucija lokalnim medijima, omogućujući lokalnim novinarima i medijima da bolje služe svojim zajednicama, kazala je Sever.

 

Izvor: SNH 

 

Posrnuli lokalni, regionalni mediji i mediji zajednice u Europi dobit će financijski poticaj od preko 2 milijuna eura kroz novi projekt koji financira EU “Lokalni mediji za demokraciju”. Cilj projekta je osnažiti i živjeti lokalni medijski krajolik u medijski opustošenom prostoru s mjerama za izgradnju otpornosti, neovisnosti i održivosti poboljšanjem njihovih kapaciteta u inovacijama, poslovnim strategijama i angažmanu publike.

Projekt će voditi Europska federacija novinara (EFJ) s konzorcijem partnera, Centrom za medijske slobode i pluralizam (CMPF), International Media Support (IMS) i Journalismfund.eu. Uložit će financijsku potporu od 1.200.000 eura kroz Program financiranja medija za najmanje 30 lokalnih, regionalnih i društvenih medija koji se trude služiti javnom interesu na mjestima gdje je pristup informacijama značajno smanjen. Odabrani mediji također će dobiti tehničku i mentorsku podršku za poboljšanje svojih organizacijskih kapaciteta, inovativnosti novinarstva i poslovne održivosti.

Mapiranje opustošenog medijskog prostora u Europi provest će CMPF s ciljem pružanja kvalitetnih i sveobuhvatnih podataka o „dezertifikaciji“ lokalnih medija u EU-u kako bi kreatori politika mogli izraditi korisnu medijsku politiku za podršku regionalnim, lokalnim i medijima zajednice.

Maja Sever, predsjednica EFJ-a, istaknula je kako je postojanje živog i neovisnog lokalnog medijskog ekosustava koji služi javnim interesima svojih lokalnih zajednica kamen temeljac za naša demokratska društva. - Pozdravljamo ovu potporu Komisije prepoznajući važnost lokalnih medija. Nadajmo se da će ovaj projekt utjecati i na privlačenje veće podrške nacionalnih vlada i institucija lokalnim medijima, omogućujući lokalnim novinarima i medijima da bolje služe svojim zajednicama, kazala je Sever.

 

Izvor: SNH