O HND-u > Zaključci novinarskog vijeća časti > Zaključci 7. sjednice Novinarskog vijeća časti održane 21. siječnja 2016.

Draško Lambaša vs Ksenija Bilan

Draško Lambaša vs Ksenija Bilan

 

Zahtjev Draška Lambaše za pokretanje postupka protiv Ksenije Bilan, glavne urednice i novinarke  portala sibenik.in zbog njezinih izjava objavljenih 25. veljače 2015. godine u tekstu „Grad je pri prodaji 60 kvadrata u Crnici pogodovao novinarki na temelju falsifikata sudskog vještaka“,  i u Slobodnoj Dalmaciji „Cesta u Crnici“ 27. veljače 2015. Očitovanje Ksenije Bilan u prilogu.

 

Ksenija Bilan nije članica HND-a.

                                                

Zaključak

Novinarka Ksenija Bilan nije prekršila opća načela novinarske profesije.   Između nje i prijavitelja Draška Lambaše  postoji spor oko zemljišta u Šibeniku te je Ksenija Bilan sporne izjave dala kao jedna od strana u tom sporu, a ne kao novinarka. Samim time nije ni mogla prekršiti  Kodeks časti hrvatskih novinara odnosno profesionalna načela.

 

Obrazloženje: Draško Lambaša prijavio je novinarku Kseniju Bilan zbog njezinih izjava na portalu sibenik.in te u Slobodnoj Dalmaciji. Radi se o njihovu privatnom sporu oko prava na zemljište. Tekstove u kojima se nalaze sporne izjave Ksenija Bilan nije pisala, stoga se nije niti mogla ogriješiti o načela profesije.

Uz to, portal sibenik.in  kojemu je Ksenija Bilan urednica, u tekstu od 25. veljače 2015. godine dvostruko je više prostora za izjave dao Drašku Lambaši, odnosno za   njegovo obraćanje na tiskovnoj konferenciji, nego što ga je dobila Ksenija Bilan. Dakle novinar redakcije, potpisan sa G.P. nije u ime svoje urednice zloupotrijebio, odnosno privatizirao medij na štetu druge strane, što se neizravno implicira u prijavi.

Slijedom toga, optužbe Draška Lambaše poput one da je Ksenija Bilan izjavila da on “sa svoja dva auta maltretira javnost“ te da „zloupotrebljava dužnost gradskog vijećnika“ ne mogu biti  predmet rasprave Vijeća časti HND-a, jer nisu dijelovi nekakvoga njezinoga teksta, već su  to njezine izjave u svojstvu strane u sporu.