Aktualno > Vijesti

Domagoj Margetić izabran za novog predsjednika Ogranka slobodnih novinara

02.03.2020.

Članovi Ogranka slobodnih novinara HND-a na ponovljenim izborima za predsjednika Ogranka izabrali su Domagoja Margetića, koji je bio i jedini kandidat. Margetić je dobio 52 glasa ili 86,7 posto od ukupnog broja članova Ogranka koji su izašli na izbore.

Od ukupno 205 članova Ogranka slobodnih novinara glasalo je  60 i time je izlaznost na izbore dosegla 29,27 posto. Jedini kandidat Domagoj Margetić dobio je 52 odnosno 86,7 posto od ukupnog broja članova Ogranka slobodnih novinara koji su izašli na izbore. Protiv nije biti niti jedan član, a suzdržanih je bilo 8 odnosno 13,3 posto izašlih na ovogodišnje izbore za predsjednika Ogranka slobodnih novinara. 

Prije svega zahvaljujem kolegicama i kolegama na povjerenju. U promjenama koje su se događale i koje se događaju u medijskom prostoru i novinarstvu kao struci slobodni su novinari možda i najviše na udaru, kazao je Margetić te dodao: - Od nedovoljno jasno definiranog radno-pravnog statusa, pa do toga da nemamo instrumente i mehanizme koji bi slobodnjake, da tako kažem, osnažili na medijskom tržištu. U tržišnim i komercijalnim uvjetima koji su nametnuti u medijima kao pravila igre, koja najčešće nisu transparentna, a i nemaju pretjerano veze s pravilima novinarske struke, kao slobodni novinari čini mi se da nemamo dovoljno snažne i ozbiljne alate i mehanizme stvaranja našeg konkuretnog položaja-. 

- Ne mislim da je do takvog položaja slobodnjaka došlo slučajno. Ali znam da je zadnje vrijeme da izgradimo okruženje u kojem će slobodni novinari moćiprofesionalno i nesmetano raditi svoj posao. Ponekad mi se čini, a slobodnjak sam dvadesetak godina, da su slobodnjaci zadnja zaštita struke od medijske industrije koja o novinarstvu vodi sve manje brige, a sve više o onim interesima koji s novinarstvom i interesom javnosti i nemaju previše zajedničkog. Mislim da moramo učiniti sve da promijenimo situaciju u kojoj su slobodni novinari praktički prepušteni sami sebi. Zato želim radom u Ogranku slobodnih novinara dati svoj doprinos jačanju položaja slobodnih novinara, a posebno izgradnji alata za njihovu konkurentniju poziciju na medijskom tržištu, ma kako ono bilo poludivlje, rekao je Domagoj Margetić, novoizabrani predsjednik Ogranka slobodnih novinara. 

 

Izvor: HND

Članovi Ogranka slobodnih novinara HND-a na ponovljenim izborima za predsjednika Ogranka izabrali su Domagoja Margetića, koji je bio i jedini kandidat. Margetić je dobio 52 glasa ili 86,7 posto od ukupnog broja članova Ogranka koji su izašli na izbore.

Od ukupno 205 članova Ogranka slobodnih novinara glasalo je  60 i time je izlaznost na izbore dosegla 29,27 posto. Jedini kandidat Domagoj Margetić dobio je 52 odnosno 86,7 posto od ukupnog broja članova Ogranka slobodnih novinara koji su izašli na izbore. Protiv nije biti niti jedan član, a suzdržanih je bilo 8 odnosno 13,3 posto izašlih na ovogodišnje izbore za predsjednika Ogranka slobodnih novinara. 

Prije svega zahvaljujem kolegicama i kolegama na povjerenju. U promjenama koje su se događale i koje se događaju u medijskom prostoru i novinarstvu kao struci slobodni su novinari možda i najviše na udaru, kazao je Margetić te dodao: - Od nedovoljno jasno definiranog radno-pravnog statusa, pa do toga da nemamo instrumente i mehanizme koji bi slobodnjake, da tako kažem, osnažili na medijskom tržištu. U tržišnim i komercijalnim uvjetima koji su nametnuti u medijima kao pravila igre, koja najčešće nisu transparentna, a i nemaju pretjerano veze s pravilima novinarske struke, kao slobodni novinari čini mi se da nemamo dovoljno snažne i ozbiljne alate i mehanizme stvaranja našeg konkuretnog položaja-. 

- Ne mislim da je do takvog položaja slobodnjaka došlo slučajno. Ali znam da je zadnje vrijeme da izgradimo okruženje u kojem će slobodni novinari moćiprofesionalno i nesmetano raditi svoj posao. Ponekad mi se čini, a slobodnjak sam dvadesetak godina, da su slobodnjaci zadnja zaštita struke od medijske industrije koja o novinarstvu vodi sve manje brige, a sve više o onim interesima koji s novinarstvom i interesom javnosti i nemaju previše zajedničkog. Mislim da moramo učiniti sve da promijenimo situaciju u kojoj su slobodni novinari praktički prepušteni sami sebi. Zato želim radom u Ogranku slobodnih novinara dati svoj doprinos jačanju položaja slobodnih novinara, a posebno izgradnji alata za njihovu konkurentniju poziciju na medijskom tržištu, ma kako ono bilo poludivlje, rekao je Domagoj Margetić, novoizabrani predsjednik Ogranka slobodnih novinara. 

 

Izvor: HND