Centar za zaštitu slobode izražavanja

Dežurstva

Raspored dežurstava pravnih stručnjaka u Centru za zaštitu slobode izražavanja

U HND-ovu Centru za zaštitu slobode izražavanja, jučer predstavljenom u Novinarskom domu, radit će ekipa pravnih stručnjaka koja će članovima HND-a, ali i drugim novinarima koji to zatraže a HND procijeni da je riječ o problemu važnom za novinarske slobode i cijelo društvo, biti na raspolaganju 24 sata pro bono. 

Program rada Centra je na linku http://www.hnd.hr/hr/homepage/priopcenje/68280, a raspored dežurstava i kontakte pravnih stručnjaka pročitajte u nastavku.Raspored je isti za svaki mjesec.

CENTAR ZA ZAŠTITU SLOBODE IZRAŽAVANJA

Raspored dežurstava za svaki mjesec

Datum Odvjetnici Broj telefona e­mail adresa Grad

1. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

2. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

3. Emil Havkić 098 209 343 emil.havkic@gmail.com Zagreb

4. Vanja Jurić 01/ 7789 300 vanja.juric@gmail.com Zagreb

5. Vedran Kologranić 021/ 466 892 vedrankologranic@gmail.com Split

6. Natalija Labavić 01/ 5520 115 natalija31@gmail.com Zagreb

7. Ana Bandalo 01/5520 115 info@b-l.hr

8. Davor Lazić 01/ 5520 115 davorlazic@gmail.com Zagreb

9. Vedran Skočibušić 099/7533 278 vedran.skocibusic@gmail.com Rijeka

10. Ivan Sumić 021/ 484 680 ivansumic@hotmail.com Split

11. Krešimir Pencinger 035/411 730 odvjetnik.pencinger@sb.t­com.hr Slavonski

12.  Matija Jukić 098/885446  odvj.jukic@gmail.com. Zagreb

13. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

14. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

15. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

16. Emil Havkić 01/2300 544 emil.havkic@gmail.com Zagreb

17. Vanja Jurić 01/ 7789 300 vanja.juric@gmail.com Zagreb

18. Vedran Kologranić 021/ 466 892 vedrankologranic@gmail.com Split

19. Natalija Labavić 01/ 5520 115 info@b-l.hr Zagreb Zagreb

20. Ana Bandalo 01/5520 115 info@b-l.hr Zagreb21. Davor Lazić 01/ 5520 115 davorlazic@gmail.com Zagreb

22. Vedran Skočibušić 099/7533 278 vedran.skocibusic@gmail.com Rijeka

23. Ivan Sumić 021/ 484 680 ivansumic@hotmail.com Split

24. Krešimir Pencinger 035/411 730 odvjetnik.pencinger@sb.t­com.hr Slavonski

25. Matija Jukić 098/885446  odvj.jukic@gmail.com. Zagreb

26. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

27. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

28. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb

29. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

30. Vesna Alaburić 01/4920 770 v.alaburic@gmail.com Zagreb

31. Katarina Oguić 01/4920 770 oguic.katarina@gmail.com Zagreb