Aktualno > Vijesti

Bolković, Dujmović i Pervan angažirani na HRT-u bez ugovora

28.10.2016.

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije zatražio je od ravnateljstva da utvrdi odgovornost za grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima nakon što su stručne službe HRT-a potvrdile da ugovori s Romanom Bolkovićem, Tihomirom Dujmovićem i Željkom Pervanom nisu potpisani iako već imaju emisije na javnoj radioteleviziji.

Nalog Nadzornog odbora u kojem od ravnateljstva traži da "poduzme sve mjere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti" uslijedio je nakon što su od stručnih službi zatražili informacije o ugovorima s Bolkovićem, Dujmovićem i Pervanovom tvrtkom kao i pojašnjenje smatraju li se ugovori sklopljenima s obzirom na to da ih nije potpisao tadašnji v. d. glavnoga ravnatelja Siniša Kovačić.

Osim toga, NO je zatražio da se stručne službe očituju je li realizacija suradnje po predmetnim ugovorima suprotna odredbama važećeg Pravilnika o vanjskim suradnicima HRT-a.

"U dijelu koji se odnosi na formalno pravnu stranu ovih pitanja, mišljenje je ove službe da su predmetni ugovori s gore navedenim osobama sklopljeni bez obzira što nisu od obje strane potpisani, odnosno što sa strane HRT-a iste nije potpisao tadašnji v.d. glavnog ravnatelja Siniša Kovačić", ističe se u dostavljenom mišljenju HRT-ove Radne jedinice Pravni poslovi i socijalna podrška.

U odgovoru ističu i da se u vezi pitanja je li neki ugovor sklopljen ili nije, "uzimaju u obzir odredbe Zakona o obveznim odnosima koje u tom dijelu navode da se ugovor smatra sklopljenim u trenutku kada su se strane bez sumnje usuglasile oko bitnih sastojaka ugovora".

"S obzirom da su se strane u predmetnim ugovorima usuglasile oko bitnih sastojaka ugovora kao i ostalih sastojaka ugovora, razvidno je da su ti ugovori u pravnom smislu sklopljeni, a to pogotovo stoga, jer je druga strana, a to je ovdje HRT, svojim konkludentnim radnjama pokazala da prihvaća izvršenje sadržaja svakog od tog ugovora pojedinačno te da također za isto uredno isplaćuje dogovorenu naknadu za svakog od nositelja izvršenja posla predmetnih ugovora", ističe se u mišljenju stručne službe HRT-a.

Iznose i mišljenje o odredbi Pravilnika prema kojem realizacija bilo kojeg ugovora o vanjskoj suradnji ne smije započeti prije potpisa predmetnog ugovora.

"U tom smislu mišljenje je ove službe da je realizacija po predmetnim ugovorima koji su predmet ovog pravnog mišljenja u suprotnosti s odredbom članka 7. stavka 6. Pravilnika o vanjskim suradnicima. Međutim bitno je naglasiti da sama činjenica što je realizacija predmetnih ugovora u suprotnosti s gore navedenom odredbom Pravilnika, ne prouzročuje posljedicu ništavosti predmetnih ugovora na način da bi se smatralo da predmetni ugovor nije proizvodio pravne učinke od samog početka, odnosno da bi ga se smatralo nepostojećim". Stručna služba HRT-a u mišljenju navodi i da bi eventualno postojala mogućnost pobojnosti ugovora zbog nedostatka potpisa odgovorne osobe HRT-a, ali da bi sve ostale odredbe ugovora ostale i dalje na snazi.

"Činjenica da se počelo s izvršavanjem ugovora prije nego što su isti potpisani te da isto predstavlja grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima, po mišljenju ove službe, nema konzekvenci za vanjskog suradnika u smislu raskida ugovora od strane HRT-a, već bi moglo imati posljedicu samo za odgovornu osobu HRT-a kojoj je takva odredba Pravilnika bila ili morala biti poznata", zaključuje se u mišljenju pravne službe HRT-a.

S druge strane, u jednoglasnom zaključku NO-a dan je nalog ravnateljstvu HRT-a da u suradnji s Pravnim poslovima utvrdi pravno stanje svih ostalih nepotpisanih ugovora, čija je realizacija započeta ili je u tijeku, a koji bi se prema dostavljenom mišljenju mogli smatrati sklopljenima, uključujući i poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se otklonila mogućnost nastanka štete za HRT po osnovi sudskih tužbi.

"Ravnateljstvo HRT-a dužno je u roku od petnaest dana pisano obavijestiti Nadzorni odbor HRT-a o rezultatima provedenog postupka te svim poduzetim mjerama radi otklanjanja eventualne štete za HRT po osnovu sudskih tužbi", zaključak je Nadzornog odbora.

Izvor: Hina

Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije zatražio je od ravnateljstva da utvrdi odgovornost za grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima nakon što su stručne službe HRT-a potvrdile da ugovori s Romanom Bolkovićem, Tihomirom Dujmovićem i Željkom Pervanom nisu potpisani iako već imaju emisije na javnoj radioteleviziji.

Nalog Nadzornog odbora u kojem od ravnateljstva traži da "poduzme sve mjere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti" uslijedio je nakon što su od stručnih službi zatražili informacije o ugovorima s Bolkovićem, Dujmovićem i Pervanovom tvrtkom kao i pojašnjenje smatraju li se ugovori sklopljenima s obzirom na to da ih nije potpisao tadašnji v. d. glavnoga ravnatelja Siniša Kovačić.

Osim toga, NO je zatražio da se stručne službe očituju je li realizacija suradnje po predmetnim ugovorima suprotna odredbama važećeg Pravilnika o vanjskim suradnicima HRT-a.

"U dijelu koji se odnosi na formalno pravnu stranu ovih pitanja, mišljenje je ove službe da su predmetni ugovori s gore navedenim osobama sklopljeni bez obzira što nisu od obje strane potpisani, odnosno što sa strane HRT-a iste nije potpisao tadašnji v.d. glavnog ravnatelja Siniša Kovačić", ističe se u dostavljenom mišljenju HRT-ove Radne jedinice Pravni poslovi i socijalna podrška.

U odgovoru ističu i da se u vezi pitanja je li neki ugovor sklopljen ili nije, "uzimaju u obzir odredbe Zakona o obveznim odnosima koje u tom dijelu navode da se ugovor smatra sklopljenim u trenutku kada su se strane bez sumnje usuglasile oko bitnih sastojaka ugovora".

"S obzirom da su se strane u predmetnim ugovorima usuglasile oko bitnih sastojaka ugovora kao i ostalih sastojaka ugovora, razvidno je da su ti ugovori u pravnom smislu sklopljeni, a to pogotovo stoga, jer je druga strana, a to je ovdje HRT, svojim konkludentnim radnjama pokazala da prihvaća izvršenje sadržaja svakog od tog ugovora pojedinačno te da također za isto uredno isplaćuje dogovorenu naknadu za svakog od nositelja izvršenja posla predmetnih ugovora", ističe se u mišljenju stručne službe HRT-a.

Iznose i mišljenje o odredbi Pravilnika prema kojem realizacija bilo kojeg ugovora o vanjskoj suradnji ne smije započeti prije potpisa predmetnog ugovora.

"U tom smislu mišljenje je ove službe da je realizacija po predmetnim ugovorima koji su predmet ovog pravnog mišljenja u suprotnosti s odredbom članka 7. stavka 6. Pravilnika o vanjskim suradnicima. Međutim bitno je naglasiti da sama činjenica što je realizacija predmetnih ugovora u suprotnosti s gore navedenom odredbom Pravilnika, ne prouzročuje posljedicu ništavosti predmetnih ugovora na način da bi se smatralo da predmetni ugovor nije proizvodio pravne učinke od samog početka, odnosno da bi ga se smatralo nepostojećim". Stručna služba HRT-a u mišljenju navodi i da bi eventualno postojala mogućnost pobojnosti ugovora zbog nedostatka potpisa odgovorne osobe HRT-a, ali da bi sve ostale odredbe ugovora ostale i dalje na snazi.

"Činjenica da se počelo s izvršavanjem ugovora prije nego što su isti potpisani te da isto predstavlja grubu povredu Pravilnika o vanjskim suradnicima, po mišljenju ove službe, nema konzekvenci za vanjskog suradnika u smislu raskida ugovora od strane HRT-a, već bi moglo imati posljedicu samo za odgovornu osobu HRT-a kojoj je takva odredba Pravilnika bila ili morala biti poznata", zaključuje se u mišljenju pravne službe HRT-a.

S druge strane, u jednoglasnom zaključku NO-a dan je nalog ravnateljstvu HRT-a da u suradnji s Pravnim poslovima utvrdi pravno stanje svih ostalih nepotpisanih ugovora, čija je realizacija započeta ili je u tijeku, a koji bi se prema dostavljenom mišljenju mogli smatrati sklopljenima, uključujući i poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se otklonila mogućnost nastanka štete za HRT po osnovi sudskih tužbi.

"Ravnateljstvo HRT-a dužno je u roku od petnaest dana pisano obavijestiti Nadzorni odbor HRT-a o rezultatima provedenog postupka te svim poduzetim mjerama radi otklanjanja eventualne štete za HRT po osnovu sudskih tužbi", zaključak je Nadzornog odbora.

Izvor: Hina