Aktualno > Vijesti

Anti SLapp deklaracija i poziv na akciju s preporukama

21.10.2022.

-Koalicija protiv SLAPP-ova u Europi (CASE) pozvala je vlade širom Europe da poduzmu hitne zakonodavne i praktične mjere kako bi zaštitili novinare i druge javne osobe od rastuće prijetnje strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPPs). Zato su objavili Anti-SLAPP deklaraciju i poziv na akciju s konkretnim preporukama za: Europsku Uniju, Vijeće Europe, Europski parlament države članice EU i njihove vlade, priopćili su iz CASA koalicije. 

 

- SLAPP-ovi su tužbe koje djeluju kroz parnični i predparnični postupak kako bi ušutkali kritičare, isključili odgovornost i potkopali demokratska prava. Tužbe obično podižu bogati i moćni, a
SLAPP-ovi zlorabe moć i privilegije prijeteći ili poduzimajući pravne radnje kako bi ušutkali glasove kritike. Ubojstvo malteške novinarke Daphne Caruana Galizia, koja je u vrijeme smrti bila suočena s 47  SLAPP tužbi, razotkrilo rastući problem zlonamjernih tužbi s kojima se suočavaju novinari i aktivisti diljem Europe.  Nakon njezina ubojstva okupili smo se iz cijele Europe kako bismo stvorili koaliciju protiv SLAPP-ova(CASE), tako je nastala krovna koalicija koju sada čine deseci nevladinih organizacija. Danas se obvezujemo da ćemo se nastaviti boriti za tri cilja CASE-a: razotkriti SLAPP-ove i one koji ih koriste; izgraditi otpornost na SLAPP-ove i zagovarati reformu zakona kako bi se spriječili SLAPP-ovi, navode iz CASA koalicije. 


CASE prikazuje prirodu i opseg SLAPP tužbi u Europi. Izvješće iz ožujka 2022. pokazalo je kako je trend tužbi u porastu od 2015. - Naše godišnje europsko SLAPP natjecanje razotkriva korporativne i političke nasilnike i zemlje u kojima  je SLAPP veliki problem. Kroz naše pravne i nacionalne radne skupine gradimo otpornost civilnog društva prijetnjama SLAPP-ova i razvijanje mreže pravnih stručnjaka na nacionalnoj razini za savjetovanje onih koji se suočavaju sa tužbama. Olakšavamo formiranje radnih skupina na nacionalnoj razini diljem Europe kako bi rješavati SLAPP-ove u domaćem pravu i praksi. Zahvaljujući našim naporima došlo je do sve većeg prepoznavanja potrebe za rješavanjem ovog problema na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. CASE kao ključne modele zagovara direktive, a zaštitne mjere za koje smo se zalagali proteklih godina i koje su naposlijetku ušle u Inicijativu Europske komisije protiv SLAPP-a u travnju 2022. Pozdravili smo inicijativu kao prvi ključni korak u rješavanju rastućeg problema zlouporabe parnica protiv novinara i aktivista diljem Europe. Inicijativa je posebno važna u zaštiti od prekograničnih zahtjeva. Također pozdravljamo rad Vijeća Europe na izradi preporuke Odbora ministara država članica o zaštiti novinara i aktivista od SLAPPs i Rezoluciju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda iz rujna 2022., koja poziva sve države da usvojite zakone i politike vezane uz SLAPP tužbe, osobito one koji dopuštaju prijevremeno otpuštanje, ograničavaju tražene odštete, omogućuju obranu javnog interesa i pružaju pravnu podršku žrtvama. Na nacionalnoj razini pozdravljamo inicijative iz najmanje četiri zemlje za uvođenje zakona protiv SLAPP-a. Sada je trenutak da vlade poduzmu konkretne i trenutne mjere kako bi djelovale da se omogući skup anti-SLAPP pravila, navode između ostalog iz CASA koalicije. 

Iznesene su i sljedeće preporuke prema Europskoj uniji da prioritet bude postizanje brzog dogovora među državama članicama o usvajanju Direktive o zaštiti osoba koje sudjeluju u javnosti od neutemeljenih i zlouporabljenih sudskih postupaka (“Strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti”);
takođetr da se da prioritetom zalaganju za provedbu Preporuke Komisije (EU) 2022/758 od 27.
travnja 2022. o zaštiti novinara i branitelja ljudskih prava od očito neutemeljenih ili zlouporabnih sudskih postupaka(“Strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti”); da se proširiti mandat Stručne skupine Europske unije protiv SLAPP-a kako bi se stručnjacima omogućila podrška i doprinos provedbi Preporuke na nacionalnoj razini.

Prema Vijeću Europe da usvoji Preporuke o strateškim tužbama protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP) do 2024. i promiče njihovu provedbu na razini država članica. Od Europskog parlamena se traži da ossigura da predložena Direktiva SLAPP ne bude oslabljena tijekom faze pregovora, nego da se prijedlozi mogu dodatno i ojačati.

Državama članicama Europske unije da iskreno se uključiti u inicijativu Europske komisije protiv SLAPP-a i postići brz dogovor o ambiciozan zakon EU protiv SLAPP-a s najstrožim mogućim skupom pravila. Mora se suzbiti svaki pokušaj slabljenja minimalnih standarda koje je predložila Komisija.
Svim vladama. Pregledavanje relevantnih zakona, politika i praksa s posebnom pozornošću na SLAPP i usvojiti sveobuhvatno zakonodavstvo protiv SLAPP-a koje predviđa prijevremeno otpuštanje, smanjuje štetu nanesenu žrtvi SLAPP-a i nameće odvraćajuće sankcije protiv onih koji koriste SLAPP-ove; Usvojite holistički pristup u rješavanju SLAPP-ova, uključujući podizanje svijesti i pravnu obuku, podršku, mehanizme i besplatnu pravnu pomoć u SLAPP slučajevima, pregled etičkih kodeksa koji se odnose na odvjetnike, prikupljanje podataka i izvješćivanje.

Ova je deklaracija objavljena tijekom prve europske Anti-SLAPP konferencije održane u Strasbourgu 20. listopada 2022. Konferenciju su organizirali Europski centar za slobodu tiska i medija (ECPMF) i
Koalicija protiv SLAPP-ova u Europi (CASE).

Više možete pročitati na ecpmf.eu/anti-slapp-declaration-and-call-to-action/

 -Koalicija protiv SLAPP-ova u Europi (CASE) pozvala je vlade širom Europe da poduzmu hitne zakonodavne i praktične mjere kako bi zaštitili novinare i druge javne osobe od rastuće prijetnje strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPPs). Zato su objavili Anti-SLAPP deklaraciju i poziv na akciju s konkretnim preporukama za: Europsku Uniju, Vijeće Europe, Europski parlament države članice EU i njihove vlade, priopćili su iz CASA koalicije. 

 

- SLAPP-ovi su tužbe koje djeluju kroz parnični i predparnični postupak kako bi ušutkali kritičare, isključili odgovornost i potkopali demokratska prava. Tužbe obično podižu bogati i moćni, a
SLAPP-ovi zlorabe moć i privilegije prijeteći ili poduzimajući pravne radnje kako bi ušutkali glasove kritike. Ubojstvo malteške novinarke Daphne Caruana Galizia, koja je u vrijeme smrti bila suočena s 47  SLAPP tužbi, razotkrilo rastući problem zlonamjernih tužbi s kojima se suočavaju novinari i aktivisti diljem Europe.  Nakon njezina ubojstva okupili smo se iz cijele Europe kako bismo stvorili koaliciju protiv SLAPP-ova(CASE), tako je nastala krovna koalicija koju sada čine deseci nevladinih organizacija. Danas se obvezujemo da ćemo se nastaviti boriti za tri cilja CASE-a: razotkriti SLAPP-ove i one koji ih koriste; izgraditi otpornost na SLAPP-ove i zagovarati reformu zakona kako bi se spriječili SLAPP-ovi, navode iz CASA koalicije. 


CASE prikazuje prirodu i opseg SLAPP tužbi u Europi. Izvješće iz ožujka 2022. pokazalo je kako je trend tužbi u porastu od 2015. - Naše godišnje europsko SLAPP natjecanje razotkriva korporativne i političke nasilnike i zemlje u kojima  je SLAPP veliki problem. Kroz naše pravne i nacionalne radne skupine gradimo otpornost civilnog društva prijetnjama SLAPP-ova i razvijanje mreže pravnih stručnjaka na nacionalnoj razini za savjetovanje onih koji se suočavaju sa tužbama. Olakšavamo formiranje radnih skupina na nacionalnoj razini diljem Europe kako bi rješavati SLAPP-ove u domaćem pravu i praksi. Zahvaljujući našim naporima došlo je do sve većeg prepoznavanja potrebe za rješavanjem ovog problema na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. CASE kao ključne modele zagovara direktive, a zaštitne mjere za koje smo se zalagali proteklih godina i koje su naposlijetku ušle u Inicijativu Europske komisije protiv SLAPP-a u travnju 2022. Pozdravili smo inicijativu kao prvi ključni korak u rješavanju rastućeg problema zlouporabe parnica protiv novinara i aktivista diljem Europe. Inicijativa je posebno važna u zaštiti od prekograničnih zahtjeva. Također pozdravljamo rad Vijeća Europe na izradi preporuke Odbora ministara država članica o zaštiti novinara i aktivista od SLAPPs i Rezoluciju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda iz rujna 2022., koja poziva sve države da usvojite zakone i politike vezane uz SLAPP tužbe, osobito one koji dopuštaju prijevremeno otpuštanje, ograničavaju tražene odštete, omogućuju obranu javnog interesa i pružaju pravnu podršku žrtvama. Na nacionalnoj razini pozdravljamo inicijative iz najmanje četiri zemlje za uvođenje zakona protiv SLAPP-a. Sada je trenutak da vlade poduzmu konkretne i trenutne mjere kako bi djelovale da se omogući skup anti-SLAPP pravila, navode između ostalog iz CASA koalicije. 

Iznesene su i sljedeće preporuke prema Europskoj uniji da prioritet bude postizanje brzog dogovora među državama članicama o usvajanju Direktive o zaštiti osoba koje sudjeluju u javnosti od neutemeljenih i zlouporabljenih sudskih postupaka (“Strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti”);
takođetr da se da prioritetom zalaganju za provedbu Preporuke Komisije (EU) 2022/758 od 27.
travnja 2022. o zaštiti novinara i branitelja ljudskih prava od očito neutemeljenih ili zlouporabnih sudskih postupaka(“Strateške tužbe protiv sudjelovanja javnosti”); da se proširiti mandat Stručne skupine Europske unije protiv SLAPP-a kako bi se stručnjacima omogućila podrška i doprinos provedbi Preporuke na nacionalnoj razini.

Prema Vijeću Europe da usvoji Preporuke o strateškim tužbama protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP) do 2024. i promiče njihovu provedbu na razini država članica. Od Europskog parlamena se traži da ossigura da predložena Direktiva SLAPP ne bude oslabljena tijekom faze pregovora, nego da se prijedlozi mogu dodatno i ojačati.

Državama članicama Europske unije da iskreno se uključiti u inicijativu Europske komisije protiv SLAPP-a i postići brz dogovor o ambiciozan zakon EU protiv SLAPP-a s najstrožim mogućim skupom pravila. Mora se suzbiti svaki pokušaj slabljenja minimalnih standarda koje je predložila Komisija.
Svim vladama. Pregledavanje relevantnih zakona, politika i praksa s posebnom pozornošću na SLAPP i usvojiti sveobuhvatno zakonodavstvo protiv SLAPP-a koje predviđa prijevremeno otpuštanje, smanjuje štetu nanesenu žrtvi SLAPP-a i nameće odvraćajuće sankcije protiv onih koji koriste SLAPP-ove; Usvojite holistički pristup u rješavanju SLAPP-ova, uključujući podizanje svijesti i pravnu obuku, podršku, mehanizme i besplatnu pravnu pomoć u SLAPP slučajevima, pregled etičkih kodeksa koji se odnose na odvjetnike, prikupljanje podataka i izvješćivanje.

Ova je deklaracija objavljena tijekom prve europske Anti-SLAPP konferencije održane u Strasbourgu 20. listopada 2022. Konferenciju su organizirali Europski centar za slobodu tiska i medija (ECPMF) i
Koalicija protiv SLAPP-ova u Europi (CASE).

Više možete pročitati na ecpmf.eu/anti-slapp-declaration-and-call-to-action/