Aktualno > Regija i svijet

EFJ pozdravlja rezoluciju Europskog parlamenta o "Europskom stupu socijalnih prava"

23.01.2017.

Europski parlament prošloga je tjedna usvojio rezoluciju o Europskom stupu socijalnih prava. Među ostalim, Europski parlament poziva Komisiju na predloži pravila o dostojanstvenim uvjetima rada koja će se primjenjivati na sve oblike zapošljavanja. To je jedan od glavnih zahtjeva Europske federacije novinara iznesenih nakon konzultacija o stupovima socijalnog prava, koje je potaknula Europska komisija.

Svim radnicima trebala bi biti zajamčena njihova osnovna prava, bez obzira na oblik zaposlenja ili ugovor, poručili su zastupnici Europskog parlamenta usvajanjem preporuka za nadolazeći prijedlog "Europskog stupa socijalnih prava".

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker je još u rujnu 2015. godine najavio usvajanje Europskog stupa socijalnih prava u raspravi o stanju Europske unije, a kao dio Programa rada Komisije 2016. Prijedlozi bi trebali biti podneseni u ožujku 2017.

"Zahvaljujemo izvjestiteljici i Europskom parlamentu na proširenju ideje o socijalnim pravima, koja uključuju i pravo na kolektivno pregovaranje i sindikalno organiziranje svih, bez obzira na vrstu njihovih ugovora o radu. Mi već dugo tražimo jednak tretman za freelancere i takozvane 'atipične' radnike. Ne može biti da radnici koji rade najprekarskiji posao budu najnezaštićeniji u Europi", rekao je Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a. 

Europski parlament poziva socijalne partnere i Komisiju da daju prijedlog okvira direktive o pristojnim uvjetima rada za sve vrste zaposlenja, uključujući i one koji se bave poslovima na zahtjev ili onima koji su posredovani digitalnim platformama, prenosi EFJ.

Neobvezujuća rezolucija je prihvaćena s 396 glasova za prema 180 protiv i 68 suzdržanih.

Izvor: EFJ, europarl.europa.eu, SSSH

Europski parlament prošloga je tjedna usvojio rezoluciju o Europskom stupu socijalnih prava. Među ostalim, Europski parlament poziva Komisiju na predloži pravila o dostojanstvenim uvjetima rada koja će se primjenjivati na sve oblike zapošljavanja. To je jedan od glavnih zahtjeva Europske federacije novinara iznesenih nakon konzultacija o stupovima socijalnog prava, koje je potaknula Europska komisija.

Svim radnicima trebala bi biti zajamčena njihova osnovna prava, bez obzira na oblik zaposlenja ili ugovor, poručili su zastupnici Europskog parlamenta usvajanjem preporuka za nadolazeći prijedlog "Europskog stupa socijalnih prava".

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker je još u rujnu 2015. godine najavio usvajanje Europskog stupa socijalnih prava u raspravi o stanju Europske unije, a kao dio Programa rada Komisije 2016. Prijedlozi bi trebali biti podneseni u ožujku 2017.

"Zahvaljujemo izvjestiteljici i Europskom parlamentu na proširenju ideje o socijalnim pravima, koja uključuju i pravo na kolektivno pregovaranje i sindikalno organiziranje svih, bez obzira na vrstu njihovih ugovora o radu. Mi već dugo tražimo jednak tretman za freelancere i takozvane 'atipične' radnike. Ne može biti da radnici koji rade najprekarskiji posao budu najnezaštićeniji u Europi", rekao je Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a. 

Europski parlament poziva socijalne partnere i Komisiju da daju prijedlog okvira direktive o pristojnim uvjetima rada za sve vrste zaposlenja, uključujući i one koji se bave poslovima na zahtjev ili onima koji su posredovani digitalnim platformama, prenosi EFJ.

Neobvezujuća rezolucija je prihvaćena s 396 glasova za prema 180 protiv i 68 suzdržanih.

Izvor: EFJ, europarl.europa.eu, SSSH