Raspored događanja

Četvrtak, 24.05.2018. 14:00
Velika dvorana I. kat

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE)

Okrugli stol Klimatske promjene, SPUO i prostorni planovi Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE), Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA), Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (HZPR) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU)

Uvodni dio

14:00 – 14:15  Uvodno o nacrtu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama

                     – Jasenka Nećak, Ministarstvo zaštite okoliša o energetike

14:15 – 14:30  Rizici i mogućnosti prilagodbe na klimatske promjene

                     – Gojko Berlengi, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

14:30 – 14:45  Prostorni planovi i klimatske promjene

                      - Ines Merćep, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Na okruglom stolu se očekuje razviti rasprava o tome kako očekivane klimatske promjene za Hrvatsku integrirati na odgovarajući način u prostorno plansku dokumentaciju i u postupke SPUO te koji su preduvjeti za to (dostupnost i oblik podataka, dodatna izobrazba i dr.).

14:45 – 16:00h    Sudionici okruglog stola

Igor Čižmek, dipl.ing.arh. pomoćnik ministra, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ines Merćep, načelnica Sektora za prostorno uređenje, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh., ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj

Marijana Bakula, Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša

Gojko Berlengi, Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

Moderatori Marta Brkić (HUSZPO) i Branka Pivčević Novak (MZOE)

Svrha okruglog stola je raspraviti o tome kako uzeti u obzir rezultate klimatskog modeliranja i procijenjenu ranjivosti Hrvatske na klimatske promjene pri izradi prostorno  planske dokumentacije i pri izradi strateške procjene utjecaja prostornih planova na okoliš (SPUO).

Cilj aktivnosti:

- povećati vidljivost problematike prilagodbe klimatskim promjenama

- upoznati stručnjake s rezultatima klimatskog modeliranja

- prepoznati izazove u učinkovitom i svrsishodnom integriranju prilagodbe klimatskim promjenama u prostorno plansku dokumentaciju.

- dobiti prijedloge za osmišljavanje daljnjih projekata koje MZOE planira glede osvješćivanja i jačanja kompetencija o prilagodbi klimatskim promjenama.  

Četvrtak, 24.05.2018. 17:30
Velika dvorana I. kat

Senat gospodarstva Hrvatske

Konferencija na temu primjene blockchain tehnologije

Petak, 25.05.2018. 12:00
Velika dvorana I. kat

Naklada P.I.P. Pavičić

predstavljanje knjige Radni logor Jasenovac autora Igora Vukića

Ponedjeljak, 28.05.2018. 17:00
Novinarska radionica

Hrvatski zbor sportskih novinara HZSN

Sastanak članova Izvršnog odbora HZSN

Ponedjeljak, 4.06.2018. 12:00
Velika dvorana I. kat

Edukator d.o.o.

Predstavljanje knjige Marketing vina u teoriji i primjeni autori dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus i izv. prof. dr. sc. Đuro Horvat


Arhiva starih događanja